Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
425€ 1 601€ 421€ 3 402€ 935€ 525€ 312€ 2 215€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
280€ 672€ 268€ 2 993€ 641€ 395€ 257€ 1 725€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
145 € 929 € 153 € 409 € 294 € 130 € 55 € 490 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
375 029 € 367 873 € 286 939 € 448 454 € 276 987 € 237 261 € 287 878 € 229 159 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
375 029€ 367 873€ 286 939€ 448 454€ 276 987€ 237 261€ 287 878€ 229 159€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
223 807 € 201 228 € 176 379 € 247 477 € 141 432 € 126 430 € 135 781 € 116 986 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
88 169€ 83 551€ 69 971€ 138 060€ 58 453€ 50 296€ 66 872€ 47 722€
10
B.2
Služby
135 638€ 117 677€ 106 408€ 109 417€ 82 979€ 76 134€ 68 909€ 69 264€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
151 367 € 167 574 € 110 713 € 201 386 € 135 849 € 110 961 € 152 152 € 112 663 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
43 634 € 37 162 € 28 297 € 27 240 € 23 235 € 19 213 € 13 403 € 21 614 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 603€ 17 626€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 052€ 3 024€
16
C.4
Sociálne náklady
748€ 964€
17
D
Dane a poplatky
755€ 1 256€ 1 512€ 1 225€ 835€ 1 060€ 1 078€ 975€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 890€ 20 910€ 20 910€ 22 854€ 12 588€ 5 664€ 5 608€ 8 521€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 065€ 2 822€ 110€ 320€ 1 370€ 247€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 724€ 30 677€ 945€ 1 721€ 2 157€ 4 478€ 300€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 269€ 19 290€ 3 284€ 3 503€ 2 366€ 2 669€ 3 314€ 366€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
85 608 € 122 455 € 56 925 € 146 925 € 99 344 € 85 341 € 128 996 € 81 487 €
38
X.
Výnosové úroky
3 225€ 3 012€ 3 526€ 2 541€ 1€ 2€ 2€ 2€
39
N
Nákladové úroky
3 456€ 3 805€ 3 561€ 3 484€ 3 249€ 3 158€ 3 090€ 1 703€
41
O
Kurzové straty
2€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
962€ 1 857€ 1 745€ 1 348€ 714€ 4 034€ 3 373€ 3 919€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 193 € -2 650 € -1 780 € -2 293 € -3 963 € -7 190 € -6 461 € -5 620 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
84 415 € 119 805 € 55 145 € 144 632 € 95 381 € 78 151 € 122 535 € 75 867 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
18 618 € 26 156 € 11 937 € 32 526 € 21 457 € 17 779 € 28 974 € 14 512 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
18 618€ 26 156€ 11 937€ 32 526€ 21 457€ 17 779€ 28 974€ 14 512€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
65 797 € 93 649 € 43 208 € 112 106 € 73 924 € 60 372 € 93 561 € 61 355 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
84 415 € 119 805 € 55 145 € 144 632 € 95 381 € 78 151 € 122 535 € 75 867 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
65 797 € 93 649 € 43 208 € 112 106 € 73 924 € 60 372 € 93 561 € 61 355 €