Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EX - IM SLOVENSKO s.r.o. [zrušená]

2012 2011
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
036
B.I.5
Tovar
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
PASÍVA
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci