Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„HERMAN“ SK spoločnosť s ručením obmedzeným [zrušená]

Oznam

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti

„HERMAN“ SK spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Textilná 7, Košice 040 12, IČO: 36 818 488, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vložke č. 20226/V, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie v Obchodnom vestníku podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie

o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 357/2013 Z.z. v Obchodnom vestníku.

  • Súd Okresný súd Košice I
  • Spisová značka 28CbR/141/2016
  • ICS 7116229172
  • Vydal JUDr. Petra Hudáková
  • Vydal FN vyšší súdny úradník
  • Odoslal Mária Juhásová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 27.3.2018
Výmaz 16.6.2018