Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIRAXIM s.r.o. v likvidácii

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
48 395 € 790 156 € 367 708 € 389 710 € 421 977 € 440 467 € 485 282 € 476 616 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
14 402 € 757 570 € 361 476 € 373 889 € 398 720 € 410 306 € 447 761 € 447 761 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
14 402 € 757 570 € 361 476 € 373 889 € 398 720 € 410 306 € 447 761 € 447 761 €
012
A.II.1
Pozemky
14 402€ 51 119€ 51 119€ 51 119€ 51 119€
013
A.II.2
Stavby
297 940€ 310 357€ 322 770€ 347 601€ 372 431€ 397 261€ 397 261€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
37 875€ 50 500€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
408 511€ 50 500€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
33 993 € 32 231 € 6 232 € 15 371 € 23 257 € 29 841 € 37 096 € 28 855 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
8 121 € 6 441 € 223 € 3 939 € 11 840 € 24 182 € 34 642 € 26 002 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 552€ 1 200€ 3 840€ 11 840€ 24 082€ 34 642€ 26 002€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 569€ 5 241€ 223€ 99€ 100€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
25 872 € 25 790 € 6 009 € 11 432 € 11 417 € 5 659 € 2 454 € 2 853 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 907€ 3 879€ 5 919€ 11 151€ 10 159€ 3 421€ 1 992€ 2 120€
057
B.IV.2
Účty v bankách
20 965€ 21 911€ 90€ 281€ 1 258€ 2 238€ 462€ 733€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
355 € 450 € 320 € 425 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
355€ 450€ 320€ 425€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
48 395 € 790 156 € 367 708 € 389 710 € 421 977 € 440 467 € 485 282 € 476 616 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
9 995 € 315 385 € 366 067 € 384 145 € 415 890 € -154 129 € -101 124 € -70 666 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 641 € 6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 641€ 6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
460 938 € 460 938 € 460 939 € 460 939 € 461 604 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
460 938€ 460 938€ 460 939€ 460 939€ 461 604€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-152 857 € -102 177 € -84 098 € -52 354 € 3 625 € -107 763 € -77 305 € -33 878 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 625€ 3 625€ 3 625€ 3 625€ 3 625€ 3 625€ 3 625€ 3 625€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-156 482€ -105 802€ -87 723€ -55 979€ -111 388€ -80 930€ -37 503€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-305 390 € -50 680 € -18 079 € -31 744 € -55 979 € -53 005 € -30 458 € -43 427 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
38 400 € 474 771 € 1 641 € 5 565 € 6 087 € 594 596 € 586 406 € 547 282 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
38 400 € 474 771 € 1 641 € 5 565 € 6 087 € 594 596 € 586 406 € 547 282 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
38 400€ 742€ 681€ 4 605€ 3 865€ 59 029€ 57 934€ 58 414€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
473 962€ 534 372€ 526 912€ 487 926€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
24€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8€ 960€ 960€ 2 222€ 1 195€ 1 560€ 942€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
35€