Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIRAXIM s.r.o. v likvidácii

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 340 € 6 000 € 6 000 € 7 400 € 22 267 € 15 600 € 15 277 € 25 116 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 340€ 6 000€ 6 000€ 7 400€ 22 267€ 15 600€ 15 277€ 25 116€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 913 432 € 33 359 € 6 786 € 8 573 € 19 742 € 34 387 € 38 561 € 40 455 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 459€ 3 358€ 3 219€ 3 047€ 5 603€ 5 094€ 7 643€ 3 572€
10
B.2
Služby
2 910 973€ 30 001€ 3 567€ 5 526€ 14 139€ 29 293€ 30 918€ 36 883€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-2 908 092 € -27 359 € -786 € -1 173 € 2 525 € -18 787 € -23 284 € -15 339 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
338 € 541 €
13
C.1
Mzdové náklady
250€ 400€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
88€ 141€
17
D
Dane a poplatky
830€ 3 039€ 3 036€ 3 032€ 2 960€ 2 332€ 2 305€ 2 518€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 210€ 12 416€ 12 415€ 24 830€ 62 705€ 37 455€ 24 830€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 350 278€ 10 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
736 959€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
175€ 168€ 256€ 8 526€ 3€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 250€ 7 297€ 617€ 1 732€ 1 921€ 1 773€ 4 683€ 648€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-305 226 € -50 652 € -16 854 € -30 599 € -54 805 € -51 821 € -30 269 € -43 335 €
38
X.
Výnosové úroky
24€ 1€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
24€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
164€ 76€ 265€ 185€ 214€ 224€ 188€ 93€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-164 € -28 € -265 € -185 € -214 € -224 € -188 € -92 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-305 390 € -50 680 € -17 119 € -30 784 € -55 019 € -52 045 € -30 457 € -43 427 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-305 390 € -50 680 € -18 079 € -31 744 € -55 979 € -53 005 € -30 457 € -43 427 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-305 390 € -50 680 € -17 119 € -30 784 € -55 019 € -52 045 € -30 457 € -43 427 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-305 390 € -50 680 € -18 079 € -31 744 € -55 979 € -53 005 € -30 457 € -43 427 €