Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 26.2.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 43 z roku 2018 1.3.2018
 • Úpadca AQUAROMI, s.r.o.
  IČO: 36821942
  Sitnianska 29
  974 11   Banská Bystrica
Oznam

Sro 13506/S

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti AQUAROMI, s.r.o., so sídlom Sitnianska 29, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 821 942, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zák.

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 62Cbr/13/2017
 • ICS 6117209501
 • Vydal Mgr. Radoslava Strhárska
 • Vydal FN sudca

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 6.11.2018
Výmaz 23.11.2018

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
1.3.2018
Rozhodnutie Zrušenie