Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 812 795 € 1 781 498 € 1 504 242 € 1 466 277 € 2 144 855 € 1 491 251 € 1 304 218 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 812 795€ 1 781 498€ 1 504 242€ 1 466 277€ 2 144 855€ 1 491 251€ 1 304 218€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 096 338 € 1 131 691 € 1 039 258 € 901 669 € 1 224 552 € 822 629 € 823 256 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
399 355€ 355 757€ 418 263€ 438 709€ 427 504€ 430 210€ 137 559€
10
B.2
Služby
696 983€ 775 934€ 620 995€ 462 960€ 797 048€ 392 419€ 685 697€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
716 457 € 649 807 € 464 984 € 564 608 € 920 303 € 668 622 € 480 962 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
185 049 € 165 898 € 176 070 € 156 060 € 107 343 € 84 416 € 84 890 €
13
C.1
Mzdové náklady
133 972€ 118 608€ 127 927€ 112 279€ 76 238€ 59 241€ 60 173€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
46 499€ 41 285€ 42 584€ 38 276€ 26 277€ 20 526€ 20 348€
16
C.4
Sociálne náklady
4 578€ 6 005€ 5 559€ 5 505€ 4 828€ 4 649€ 4 369€
17
D
Dane a poplatky
6 562€ 5 267€ 12 321€ 5 671€ 4 717€ 5 163€ 4 077€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 113 183€ 1 107 160€ 1 110 180€ 1 110 400€ 1 110 144€ 1 104 474€ 1 102 982€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
23 100€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
36 000€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-608€ 260€ 9 137€ 5 747€ 3 682€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
390 796€ 416 319€ 571 044€ 558 619€ 390 035€ 390 687€ 634 696€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 838€ 32 431€ 28 812€ 77 546€ 101 442€ 69 472€ 78 855€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-222 771 € -257 790 € -291 355 € -235 587 € -19 055 € -207 898 € -155 146 €
38
X.
Výnosové úroky
235€ 611€ 1 110€ 1 872€ 28€
39
N
Nákladové úroky
848 955€ 878 626€ 908 980€ 898 192€ 900 279€ 932 873€ 1 159 618€
40
XI.
Kurzové zisky
9€
41
O
Kurzové straty
21€ 13€ 43€ 24€ 110€ 1€ 35€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
272€ 328€ 439€ 816€ 642€ 979€ 529€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-849 248 € -878 967 € -909 227 € -898 421 € -899 921 € -931 981 € -1 160 145 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 072 019 € -1 136 757 € -1 200 582 € -1 134 008 € -918 976 € -1 139 879 € -1 315 291 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 939 € 2 942 € 5 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 939€ 2 942€ 5€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 072 019 € -1 136 757 € -1 203 462 € -1 136 888 € -921 915 € -1 142 821 € -1 315 296 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 072 019 € -1 136 757 € -1 200 582 € -1 134 008 € -918 976 € -1 139 879 € -1 315 291 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 072 019 € -1 136 757 € -1 203 462 € -1 136 888 € -921 915 € -1 142 821 € -1 315 296 €