Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tate & Lyle Slovakia, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
01.04.2012
31.03.2013
01.04.2011
31.03.2012
01.04.2010
31.03.2011
01.04.2009
31.03.2010
01.04.2008
31.03.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
280 602 111€ 268 464 530€ 283 379 796€ 447 775 715€ 460 038 707€ 506 855 273€ 485 132 345€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
280 433 872€ 266 835 242€ 281 220 106€ 445 234 329€ 456 707 191€ 503 521 279€ 485 011 739€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
168 239 € 1 629 288 € 2 159 690 € 2 541 386 € 3 331 516 € 3 333 994 € 120 606 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
50 151 492 € 55 754 889 € 56 201 590 € 56 393 146 € 52 499 615 € 53 522 131 € 46 161 718 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
50 562 001€ 55 647 971€ 56 225 846€ 55 763 126€ 52 703 559€ 53 123 617€ 45 805 280€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-410 509€ 106 918€ -24 256€ 630 020€ -203 944€ 398 514€ 356 438€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
47 630 444 € 52 703 112 € 57 090 269 € 58 943 783 € 57 961 320 € 55 815 171 € 45 011 337 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 780 176€ 17 301 250€ 17 259 977€ 18 625 872€ 24 816 022€ 24 654 661€ 14 909 417€
10
B.2
Služby
31 850 268€ 35 401 862€ 39 830 292€ 40 317 911€ 33 145 298€ 31 160 510€ 30 101 920€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 689 287 € 4 681 065 € 1 271 011 € -9 251 € -2 130 189 € 1 040 954 € 1 270 987 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
0 € 0 €
17
D
Dane a poplatky
78€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 648€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
560 051€ 445 512€ 128 244€ 92 034€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
191 488€ 524 406€ 1 753 011€ 686 073€ 464 394€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
133 564€ 195 501€ 248 338€ 141 189€ 512 554€ 485 695€ 113 132€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 995 672 € 4 485 564 € 1 214 161 € -71 546 € -1 018 054 € 1 149 298 € 1 616 601 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
38
X.
Výnosové úroky
15 842€ 1 273€ 339€ 179€ 8 537€ 49€ 114 792€
39
N
Nákladové úroky
119 593€ 106 471€ 228 322€ 586 031€ 492 366€ 690 472€ 1 106 780€
40
XI.
Kurzové zisky
551 328€ 3 868 980€ 3 060 837€ 5 713 770€ 11 806 332€ 4 662 351€ 9 889 752€
41
O
Kurzové straty
585 924€ 4 676 105€ 2 716 515€ 6 276 573€ 12 482 536€ 3 564 053€ 9 585 062€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
109 334€ 104 502€ 89 135€ 179 322€ 166 759€ 131 173€ 102 292€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-247 681 € -1 016 825 € 27 204 € -1 327 977 € -1 326 792 € 276 702 € -789 590 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 747 991 € 3 468 739 € 1 241 365 € -1 399 523 € -2 344 846 € 1 426 000 € 827 011 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
441 997 € 386 630 € 215 963 € 2 931 € 2 916 € 90 392 € 651 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
427 084€ 692 502€ 215 963€ 2 931€ 2 916€ 90 392€ 651€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
14 913€ -305 872€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 305 994 € 3 082 109 € 1 025 402 € -1 402 454 € -2 347 762 € 1 335 608 € 826 360 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 747 991 € 3 468 739 € 1 241 365 € -1 399 523 € -2 344 846 € 1 426 000 € 827 011 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 305 994 € 3 082 109 € 1 025 402 € -1 402 454 € -2 347 762 € 1 335 608 € 826 360 €