Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tate & Lyle Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
358 255 286€ 335 390 479€ 331 164 112€ 324 112 501€ 339 605 642€ 503 538 841€ 512 742 265€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
357 703 035 € 335 561 932 € 330 753 603 € 324 219 419 € 339 772 874 € 504 693 267 € 514 291 333 € 561 063 477 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
316 943 759€ 287 571 150€ 280 602 111€ 268 464 530€ 283 379 796€ 447 775 715€ 460 038 707€ 506 855 273€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
16 050 237€ 10 770 522€ 18 418 143€ 18 469 388€ 19 276 659€ 19 360 065€ 25 212 155€ 25 629 778€
05
III.
Tržby z predaja služieb
25 261 290€ 37 048 807€ 32 143 858€ 37 178 583€ 36 949 187€ 36 403 061€ 27 491 404€ 27 493 839€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-590 451€ 160 169€ -410 509€ 106 918€ -24 256€ 630 020€ -203 944€ 398 514€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
38 200€ 11 284€ 191 488€ 524 406€ 1 753 011€ 686 073€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
356 125 483 € 333 755 650 € 328 757 931 € 319 733 855 € 338 558 713 € 504 764 813 € 515 309 387 € 559 914 179 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
315 958 964€ 287 300 120€ 280 433 872€ 266 835 242€ 281 220 106€ 445 234 329€ 456 707 191€ 503 521 279€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 550 669€ 10 302 786€ 15 780 176€ 17 301 250€ 17 259 977€ 18 625 872€ 24 816 022€ 24 654 661€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
24 397 589€ 36 413 767€ 31 850 268€ 35 401 862€ 39 830 292€ 40 317 911€ 33 145 298€ 31 160 510€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
1 773€ 78€ 0€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-483 655€ 560 051€ 445 512€ 128 244€ 92 034€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
216 488€ 222 632€ 133 564€ 195 501€ 248 338€ 141 189€ 512 554€ 485 695€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 577 552 € 1 806 282 € 1 995 672 € 4 485 564 € 1 214 161 € -71 546 € -1 018 054 € 1 149 298 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 757 613 € 1 533 975 € 2 689 287 € 4 681 065 € 1 271 011 € -9 251 € -2 130 189 € 1 040 954 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 200 072 € 864 076 € 567 170 € 3 870 253 € 3 061 176 € 5 713 949 € 11 814 869 € 4 662 400 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
63 € 3 109 € 15 842 € 1 273 € 339 € 179 € 8 537 € 49 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
63€ 3 109€ 15 842€ 1 273€ 339€ 179€ 8 537€ 49€
42
XII.
Kurzové zisky
1 125 011€ 580 498€ 551 328€ 3 868 980€ 3 060 837€ 5 713 770€ 11 806 332€ 4 662 351€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
74 998€ 280 469€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 367 930 € 1 075 503 € 814 851 € 4 887 078 € 3 033 972 € 7 041 926 € 13 141 661 € 4 385 698 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
46 695 € 122 126 € 119 593 € 106 471 € 228 322 € 586 031 € 492 366 € 690 472 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
46 695€ 122 126€ 119 593€ 106 471€ 228 322€ 586 031€ 441 665€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 50 701€ 690 472€
52
O.
Kurzové straty
1 169 031€ 828 253€ 585 924€ 4 676 105€ 2 716 515€ 6 276 573€ 12 482 536€ 3 564 053€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
152 204€ 125 124€ 109 334€ 104 502€ 89 135€ 179 322€ 166 759€ 131 173€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-167 858 € -211 427 € -247 681 € -1 016 825 € 27 204 € -1 327 977 € -1 326 792 € 276 702 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 409 694 € 1 594 855 € 1 747 991 € 3 468 739 € 1 241 365 € -1 399 523 € -2 344 846 € 1 426 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
529 647 € 352 662 € 441 997 € 386 630 € 215 963 € 2 931 € 2 916 € 90 392 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
341 671€ 335 524€ 427 084€ 692 502€ 215 963€ 2 931€ 2 916€ 90 392€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
187 976€ 17 138€ 14 913€ -305 872€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
880 047 € 1 242 193 € 1 305 994 € 3 082 109 € 1 025 402 € -1 402 454 € -2 347 762 € 1 335 608 €