Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Aliter Technologies, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 800 347€ 12 518 664€ 11 965 763€ 15 948 912€ 20 740 665€ 23 260 100€ 19 871 976€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 707 168€ 10 483 037€ 8 534 382€ 11 486 343€ 16 076 635€ 19 044 346€ 17 474 468€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 093 179 € 2 035 627 € 3 431 381 € 4 462 569 € 4 664 030 € 4 215 754 € 2 397 508 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
36 432 978 € 28 246 796 € 18 416 408 € 14 915 734 € 12 732 909 € 6 992 777 € 10 443 782 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
36 273 338€ 28 157 939€ 18 161 130€ 14 915 351€ 12 732 909€ 6 992 777€ 10 443 782€
07
II.3
Aktivácia
159 640€ 88 857€ 255 278€ 383€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
27 222 428 € 21 621 049 € 16 027 649 € 13 656 659 € 11 775 238 € 5 717 823 € 5 998 457 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 137 038€ 9 358 963€ 10 381 958€ 3 742 897€ 3 630 871€ 380 640€ 761 865€
10
B.2
Služby
26 085 390€ 12 262 086€ 5 645 691€ 9 913 762€ 8 144 367€ 5 337 183€ 5 236 592€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
10 303 729 € 8 661 374 € 5 820 140 € 5 721 644 € 5 621 701 € 5 490 708 € 6 842 833 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 661 512 € 3 000 690 € 2 185 687 € 1 680 774 € 1 399 261 € 1 106 851 € 759 723 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 678 609€ 2 201 921€ 1 587 752€ 1 248 404€ 1 044 024€ 821 101€ 573 029€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
910 935€ 747 601€ 551 956€ 398 344€ 324 146€ 268 191€ 169 903€
16
C.4
Sociálne náklady
71 968€ 51 168€ 45 979€ 34 026€ 31 091€ 17 559€ 16 791€
17
D
Dane a poplatky
5 670€ 9 233€ 3 606€ 4 079€ 5 720€ 3 264€ 5 548€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
373 104€ 78 531€ 70 045€ 64 838€ 19 918€ 12 805€ 22 196€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
113 633€ 2 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
61 106€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
49 056€ 16 714€ 6 691€ 20 855€ 10€ 4 775€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
142 405€ 24 645€ 25 733€ 25 312€ 14 003€ 10 001€ 7 975€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
6 222 621 € 5 564 989 € 3 541 760 € 3 967 496 € 4 185 299 € 4 357 797 € 6 052 166 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
1 295 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
1 295€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
3 708€
38
X.
Výnosové úroky
14 566€ 4 056€ 3 455€ 4 324€ 3 103€ 2 392€ 438€
39
N
Nákladové úroky
1 604€ 393€ 10 488€
40
XI.
Kurzové zisky
12 264€ 49 611€ 30 041€ 1 414€ 6 153€ 11 247€ 99€
41
O
Kurzové straty
4 881€ 55 770€ 23 664€ 11 700€ 14 109€ 26 191€ 202€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 816€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
30 837€ 19 037€ 12 359€ 11 895€ 11 474€ 4 032€ 10 540€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-12 596 € -22 744 € -2 920 € -17 857 € -11 511 € -16 584 € -19 398 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
6 210 025 € 5 542 245 € 3 538 840 € 3 949 639 € 4 173 788 € 4 341 213 € 6 032 768 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 311 776 € 1 174 133 € 756 402 € 872 792 € 923 954 € 957 475 € 1 390 624 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 333 147€ 1 174 133€ 756 402€ 872 792€ 923 954€ 957 475€ 1 390 624€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-21 371€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 898 249 € 4 368 112 € 2 782 438 € 3 076 847 € 3 249 834 € 3 383 738 € 4 642 144 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
6 210 025 € 5 542 245 € 3 538 840 € 3 949 639 € 4 173 788 € 4 341 213 € 6 032 768 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 898 249 € 4 368 112 € 2 782 438 € 3 076 847 € 3 249 834 € 3 383 738 € 4 642 144 €