Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ECO-ENERGY LIGHTING, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
263 144€ 266 542€ 261 851€ 232 966€ 10 193€ 57 503€ 169 293€ 41 231€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
368 781€ 249 865€ 288 084€ 132 780€ 1 537€ 41 712€ 61 789€ 7 111€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-105 637 € 16 677 € -26 233 € 100 186 € 8 656 € 15 791 € 107 504 € 34 120 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
388 469 € 188 513 € 221 218 € 3 957 € 671 270 € 65 263 € 17 312 € 19 431 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
388 469€ 188 513€ 221 218€ 3 957€ 671 270€ 65 263€ 17 312€ 19 431€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
211 526 € 176 609 € 160 963 € 74 361 € 645 321 € 64 185 € 110 908 € 46 761 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
43 914€ 18 831€ 30 840€ 21 749€ 272 248€ 15 187€ 10 482€ 4 372€
10
B.2
Služby
167 612€ 157 778€ 130 123€ 52 612€ 373 073€ 48 998€ 100 426€ 42 389€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
71 306 € 28 581 € 34 022 € 29 782 € 34 605 € 16 869 € 13 908 € 6 790 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
8 833 € 21 € 10 064 € 331 €
13
C.1
Mzdové náklady
328€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3€
17
D
Dane a poplatky
375€ 358€ 389€ 456€ 355€ 1 641€ 144€ 39€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
26 846€ 18 976€ 19 066€ 17 193€ 14 415€ 8 373€ 5 481€ 4 385€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
800€ 1 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
960€ 1 461€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
935€ 2 076€ 2 418€ 4 159€ 3 559€ 1 045€ 595€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 034€ 2 657€ 1 848€ 1 830€ 1 470€ 663€ 580€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
33 153 € 8 506 € 15 115 € 4 398 € 21 924 € 7 276 € 7 703 € 2 630 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 7€ 1€ 2€ 7€
40
XI.
Kurzové zisky
64€ 62€ 13€ 4€ 133€ 31€
41
O
Kurzové straty
2€ 118€ 6€ 331€ 25€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
56€ 92€ 82€ 102€ 79€ 363€ 440€ 154€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-56 € -20 € -83 € -38 € -177 € -364 € -636 € -141 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
33 097 € 8 486 € 15 032 € 4 360 € 21 747 € 6 912 € 7 067 € 2 489 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 539 € 3 180 € 1 451 € 8 143 € 2 440 € 1 625 € 473 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 539€ 3 180€ 1 451€ 8 143€ 2 440€ 1 625€ 473€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
26 558 € 8 486 € 11 852 € 2 909 € 13 604 € 4 472 € 5 442 € 2 016 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
33 097 € 8 486 € 15 032 € 4 360 € 21 747 € 6 912 € 7 067 € 2 489 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
26 558 € 8 486 € 11 853 € 2 909 € 13 604 € 4 472 € 5 442 € 2 016 €