Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
21 267 058€ 16 905 813€ 17 400 356€ 16 836 552€ 16 165 033€ 14 072 639€ 14 253 677€ 14 386 110€ 18 767 499€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
21 553 710 € 17 147 458 € 17 500 805 € 16 991 181 € 16 296 246 € 14 188 571 € 14 401 377 € 12 904 523 € 20 513 533 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 351€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
21 267 058€ 16 905 813€ 17 400 356€ 16 836 552€ 16 165 033€ 14 072 639€ 14 253 326€ 14 386 110€ 18 767 499€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1 563 499€ 1 563 499€
07
V.
Aktivácia
58 387€ 13 513€ 5 595€ 623€ 7 952€ 2 613€ 18 387€ 1 198€ 4 389€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
44 919€ 47 977€ 36 683€ 101 076€ 19 467€ 15 839€ 22 420€ 8 209€ 30 880€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
183 346€ 180 155€ 58 171€ 52 930€ 103 794€ 97 480€ 106 893€ 72 505€ 147 266€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
18 539 108 € 15 127 567 € 16 892 061 € 16 641 951 € 15 411 766 € 13 276 565 € 14 521 974 € 13 200 701 € 20 346 143 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 351€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 242 446€ 4 205 722€ 4 957 689€ 5 368 371€ 5 084 840€ 4 306 581€ 4 719 129€ 3 946 229€ 8 024 731€
13
C.
Opravné položky k zásobám
2 811€ 16 700€ 1 153€ 721€ -514€ 7 645€ 6 524€ 1 570€ 8 601€
14
D.
Služby
1 852 381€ 1 148 450€ 1 931 826€ 1 600 135€ 1 480 082€ 1 026 545€ 2 025 911€ 1 595 936€ 4 511 320€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 128 733 € 8 301 774 € 8 622 874 € 8 471 384 € 7 708 843 € 6 875 539 € 6 543 171 € 6 246 969 € 6 416 502 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 253 990€ 5 601 367€ 5 855 964€ 5 875 181€ 5 286 355€ 4 635 219€ 4 371 396€ 4 239 665€ 4 385 995€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
81 648€ 64 800€ 65 514€ 43 800€ 31 800€ 29 833€ 41 400€ 39 480€ 40 800€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 215 439€ 1 989 287€ 2 075 105€ 2 032 431€ 1 852 244€ 1 654 244€ 1 546 454€ 1 502 123€ 1 549 044€
19
E.4.
Sociálne náklady
577 656€ 646 320€ 626 291€ 519 972€ 538 444€ 556 243€ 583 921€ 465 701€ 440 663€
20
F.
Dane a poplatky
139 755€ 142 444€ 159 054€ 153 256€ 148 431€ 152 930€ 155 723€ 145 857€ 135 729€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
897 708€ 1 040 338€ 958 728€ 777 448€ 706 728€ 702 773€ 859 796€ 1 079 174€ 1 069 124€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
897 708€ 1 040 338€ 958 728€ 777 448€ 706 728€ 703 096€ 861 076€ 997 025€ 1 072 201€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -323€ -1 280€ 82 149€ -3 077€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
28 569€ 29 769€ 25 232€ 69 586€ 16 381€ 12 006€ 15 221€ 6 641€ 24 247€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
354€ 600€ 2 606€ 1 127€ 78 745€ 3 991€ -5 072€ 7 659€ 14 751€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
246 351€ 241 770€ 232 899€ 199 923€ 188 230€ 188 555€ 201 220€ 170 666€ 141 138€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 014 602 € 2 019 891 € 608 744 € 349 230 € 884 480 € 912 006 € -120 597 € -296 178 € 167 390 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
13 227 807 € 11 548 454 € 10 515 283 € 9 867 948 € 9 608 577 € 8 734 481 € 7 520 149 € 7 280 074 € 7 790 735 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 0 € 2 € 0 € 109 € 213 € 160 € 609 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 € 2 € 0 € 109 € 213 € 160 € 609 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 109€ 213€ 160€ 609€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 243 € 16 910 € 26 613 € 32 981 € 51 324 € 70 529 € 90 473 € 119 649 € 24 343 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 190 € 13 888 € 22 860 € 29 512 € 47 834 € 66 909 € 86 602 € 116 456 € 12 413 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 190€ 13 888€ 22 860€ 29 512€ 47 834€ 66 909€ 86 602€ 116 456€ 12 413€
52
O.
Kurzové straty
1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36€ 30€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 052€ 3 022€ 3 753€ 3 469€ 3 490€ 3 620€ 3 835€ 3 193€ 11 900€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-11 243 € -16 910 € -26 613 € -32 979 € -51 324 € -70 420 € -90 260 € -119 489 € -23 734 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 003 359 € 2 002 981 € 582 131 € 316 251 € 833 156 € 841 586 € -210 857 € -415 667 € 143 656 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
602 571 € 461 596 € 83 418 € 117 516 € 203 545 € 112 762 € -52 778 € 37 899 € 77 750 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
556 693€ 461 596€ 116 275€ 25 092€ 215 492€ 146 874€ 2 923€ 3 872€ 5 890€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
45 878€ 0€ -32 857€ 92 424€ -11 947€ -34 112€ -55 701€ 34 027€ 71 860€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 400 788 € 1 541 385 € 498 713 € 198 735 € 629 611 € 728 824 € -158 079 € -453 566 € 65 906 €