Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
45€ 3 135€ 6 790€ 8 400€ 1 610€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
45 € 3 135 € 6 790 € 8 400 € 1 610 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 407 273 € 3 294 983 € 1 015 840 € 286 678 € 459 844 € 289 831 € 714 374 € 165 291 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 407 273€ 3 294 983€ 1 015 840€ 286 678€ 459 844€ 289 831€ 714 374€ 165 291€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 217 709 € 3 098 193 € 834 256 € 207 948 € 397 223 € 236 096 € 590 518 € 130 201 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
484 816€ 1 218 128€ 342 259€ 81 593€ 188 972€ 122 914€ 397 392€ 81 743€
10
B.2
Služby
732 893€ 1 880 065€ 491 997€ 126 355€ 208 251€ 113 182€ 193 126€ 48 458€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
189 609 € 199 925 € 181 584 € 78 730 € 69 411 € 62 135 € 123 856 € 36 700 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
54 123 € 61 737 € 34 791 € 27 611 € 27 832 € 26 728 € 27 992 € 881 €
13
C.1
Mzdové náklady
38 590€ 19 250€ 20 493€ 650€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 631€ 6 772€ 7 020€ 228€
16
C.4
Sociálne náklady
1 902€ 706€ 479€ 3€
17
D
Dane a poplatky
992€ 1 776€ 2 350€ 616€ 1 172€ 624€ 628€ 47€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
53 037€ 51 886€ 35 160€ 25 710€ 27 460€ 27 120€ 31 202€ 16 307€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
500€ 23 917€ 20 750€ 8 333€ 3 917€ 21 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 022€ 19 252€ 4 642€ 8 936€ 31 156€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
26 234€ 13 963€ 1 590€ 2 273€ 4 010€ 3 724€ 117€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
43 701€ 65 654€ 19 310€ 20 512€ 6 974€ 48€ 1 190€ 739€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
61 968 € 33 335 € 115 480 € 8 052 € 13 674 € 6 320 € 53 188 € 18 843 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 3€ 4€
39
N
Nákladové úroky
10 449€ 7 909€ 6 356€ 5 105€ 3 500€ 835€ 5 813€ 9 112€
40
XI.
Kurzové zisky
3 083€ 7 038€ 3 058€ 34€ 30€
41
O
Kurzové straty
5 805€ 5 551€ 4 691€ 2 395€ 4 371€ 232€ 92€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
54€ 242€ 22€ 37€ 663€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 848€ 1 662€ 1 267€ 6 299€ 5 637€ 2 864€ 3 448€ 2 621€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-17 019 € -8 027 € -9 253 € -13 523 € -13 456 € -3 894 € -9 257 € -11 162 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
44 949 € 25 308 € 106 227 € -5 471 € 218 € 2 426 € 43 931 € 7 681 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
14 773 € 18 267 € 24 726 € 960 € 1 784 € 1 235 € 10 450 € 194 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
14 773€ 18 267€ 24 726€ 960€ 1 784€ 1 235€ 10 450€ 194€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
30 176 € 7 041 € 81 501 € -6 431 € -1 566 € 1 191 € 33 481 € 7 487 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
44 949 € 25 308 € 106 227 € -5 471 € 218 € 2 426 € 43 931 € 7 681 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
30 176 € 7 041 € 81 501 € -6 431 € -1 566 € 1 191 € 33 481 € 7 487 €