Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 18.2.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 40 z roku 2014 27.2.2014
 • Úpadca UAG, s.r.o.
  IČO: 36841625
  Moyzesova 58
  040 01   Košice
 • Navrhovatelia Okresný súd Košice I
  Pracovisko Tichá ul. č.21
  04001 Košice
Oznam

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti UAG, s.r.o., so sídlom Moyzesova 58, Košice 040 01, IČO: 36 841 625, súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie

o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z.

v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 28CbR/22/2013
 • ICS 7113208799
 • Vydal JUDr. Andrej Radomský
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mária Juhásová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 30.12.2014
Výmaz 27.3.2015

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
27.2.2014
Rozhodnutie Zrušenie