Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
104 998 € 78 257 € 109 308 € 94 455 € 48 800 € 39 415 € 34 415 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
37 028€ 27 245€ 52 817€ 32 469€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
67 970€ 50 862€ 53 366€ 54 787€ 48 182€ 39 415€ 34 415€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
6 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
150€ 3 125€ 699€ 618€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
101 072 € 71 891 € 98 253 € 87 381 € 44 483 € 33 709 € 31 320 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36 792€ 27 063€ 52 497€ 32 285€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 163€ 10 607€ 5 256€ 4 987€ 4 698€ 2 489€ 4 474€
11
C.
Služby
45 057€ 18 534€ 22 403€ 35 244€ 30 156€ 24 492€ 23 362€
13
E.
Dane a poplatky
1 128€ 1 274€ 990€ 1 274€ 925€ 868€ 255€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 832€ 14 413€ 17 047€ 13 480€ 8 637€ 5 860€ 3 229€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
100€ 60€ 111€ 67€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
3 926 € 6 366 € 11 055 € 7 074 € 4 317 € 5 706 € 3 095 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
15 986 € 21 903 € 26 027 € 14 740 € 13 328 € 12 434 € 6 579 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 835 € 1 412 € 1 €
24
X.
Výnosové úroky
1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 835€ 1 412€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 761 € 4 146 € 4 663 € 4 137 € 2 541 € 2 034 € 1 609 €
31
M.
Nákladové úroky
420€ 877€ 1 312€ 1 013€ 266€ 443€ 607€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 341€ 3 269€ 3 351€ 3 124€ 2 275€ 1 591€ 1 002€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-926 € -2 734 € -4 663 € -4 136 € -2 541 € -2 034 € -1 609 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
3 000 € 3 632 € 6 392 € 2 938 € 1 776 € 3 672 € 1 486 €
36
P.
Daň z príjmov
1 007€ 1 374€ 1 592€ 1 238€ 1 088€ 998€ 540€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 993 € 2 258 € 4 800 € 1 700 € 688 € 2 674 € 946 €