Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
72 935 689€ 80 037 238€ 81 670 364€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
76 835 805 € 84 480 526 € 81 670 364 € 65 742 094 € 53 538 698 € 50 581 391 € 43 241 945 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
22 752€ 3 240 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
72 912 937€ 80 037 238€ 79 262 392€ 60 230 562€ 51 564 939€ 48 986 889€ 39 329 615€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
674 000€ 1 852 000€ 436 500€ 294 376€ 133 500€ 166 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 226 116€ 2 591 288€ 1 971 472€ 5 217 156€ 1 840 259€ 1 428 502€ 672 330€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
75 860 028 € 83 356 916 € 80 333 398 € 63 330 196 € 52 842 748 € 49 099 133 € 41 840 527 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 050€ 3 240 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 899 966€ 17 947 255€ 21 397 531€ 17 581 457€ 13 294 203€ 13 137 682€ 9 712 291€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
43 295 929€ 47 582 946€ 45 263 029€ 33 321 722€ 28 554 219€ 26 920 012€ 22 268 571€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 428 250 € 9 229 835 € 6 218 504 € 5 402 251 € 4 661 997 € 3 934 104 € 2 807 806 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 906 665€ 6 735 117€ 4 599 887€ 3 913 227€ 3 402 258€ 2 857 507€ 2 120 379€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 267 729€ 2 301 663€ 1 549 235€ 1 483 904€ 1 184 102€ 1 072 997€ 684 427€
19
E.4.
Sociálne náklady
253 856€ 193 055€ 69 382€ 5 120€ 75 637€ 3 600€ 3 000€
20
F.
Dane a poplatky
467 175€ 656 897€ 582 625€ 471 086€ 439 339€ 396 522€ 250 744€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 922 569€ 4 270 410€ 4 699 541€ 6 521 754€ 5 840 731€ 4 674 356€ 3 532 283€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 922 569€ 4 270 410€ 4 699 541€ 6 521 754€ 5 840 731€ 4 674 356€ 3 532 283€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
542 777€ 936 995€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
951 058€ 227 286€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 333 254€ 2 505 292€ 2 172 168€ 31 926€ 52 259€ 36 457€ 28 832€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
975 777 € 1 123 610 € 1 336 966 € 2 411 898 € 695 950 € 1 482 258 € 1 401 418 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
13 720 744 € 14 507 037 € 12 601 832 € 9 327 383 € 9 716 517 € 8 929 195 € 7 348 753 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
430 € 839 € 3 841 € 294 376 € 689 369 € 109 555 € 67 493 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
13 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
13€
42
XII.
Kurzové zisky
430€ 839€ 3 841€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
294 376€ 689 369€ 109 555€ 67 480€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
257 569 € 321 136 € 382 466 € 1 587 151 € 1 140 372 € 1 160 117 € 1 126 267 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
230 840 € 286 523 € 367 489 € 342 447 € 347 728 € 459 018 € 509 770 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
230 840€ 286 523€ 367 489€ 342 447€ 347 728€ 459 018€ 509 770€
52
O.
Kurzové straty
4 604€ 1 517€ 7€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
22 125€ 33 096€ 14 970€ 1 244 704€ 792 644€ 701 099€ 616 497€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-257 139 € -320 297 € -378 625 € -1 292 775 € -451 003 € -1 050 562 € -1 058 774 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
718 638 € 803 313 € 958 341 € 1 119 123 € 244 947 € 431 696 € 342 644 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
258 439 € 473 295 € 558 293 € 243 299 € 93 454 € 94 097 € 76 365 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
54 380€ 243 299€ 93 454€ 94 097€ 75 382€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
204 059€ 473 295€ 558 293€ 983€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
460 199 € 330 018 € 400 048 € 875 824 € 151 493 € 337 599 € 266 279 €