Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Údaje z Obchodného registra spoločnosti QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • Názov QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • IČO 36855472
 • DIČ 2022503131
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa pondelok, 1. októbra 2018
 • Sídlo Štúrova 27, 042 80 Košice
 • Dátum vzniku 1. januára 2008, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č. 410/V
 • Historický názov QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku
  (platné do 6. januára 2010 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Zahraničná osoba
 • Názov QBE Insurance (Europe) Limited
 • Adresa Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC3M 3BD Londýn, Veľká Británia
 • Register a číslo zápisu Register (iná evidencia), v ktorom je zahraničná osoba zapísaná: Obchodný register v Cardiff, Veľká Británia, 01761561
 • Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Štatutár Ian David Beckerson, St Omer Road 2D, Guilford Gui, Veľká Británia
  od 10. marca 2005
 • Spôsob konania V mene zahraničnej osoby koná: Konateľ koná spoločne s iným členom predstavenstva alebo spoločne s tajomníkom spoločnosti. V mene zahraničnej osoby koná:
Predmety podnikania
Názov Vznik
poistné odvetvia skupiny B neživotného poistenia:
1. poistenie úrazu s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, cestujúcich
10.8.2020
poistenie choroby s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, zmluvné poistenie a pripoistenie 10.8.2020
poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových motorových, nemotorových 10.8.2020
poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 7.10.2015
poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch 7.10.2015
poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch riečnych, jazerných 7.10.2015
poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok 10.8.2020
poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, zosuvom alebo zosadaním pôdy 10.8.2020
poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8
11. poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania
leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu
13. všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12
16. poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z výkonu povolania, nedostatočného príjmu, zlých poveternostných podmienok, straty zisku, trvalých všeobecných nákladov, neočakávaných obchodných výdajov, straty trhovej hodnoty, straty pravidelného zdroja príjmov, inej nepriamej obchodnej finančnej straty, ostatných finančných strát
18. poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
2. zaisťovacia činnosť
10.8.2020
História zmien a podania
 • 2020
 • 24.8. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R339229
  • Rozhodnutie zriaďovateľa o vzatí na vedomie vzdania sa funkcie vedúceho organizačnej zložky.zep
 • 10.8. 2020
  Zmena zápisu číslo R337379
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena zahraničnej osoby:
   registrovaná Register (iná evidencia), v ktorom je zahraničná osoba zapísaná: Obchodný register v Cardiff, Veľká Británia, 01761561 s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným so štatutármi Ian David Beckerson, Guilford Gui a konaním
   V mene zahraničnej osoby koná: Konateľ koná spoločne s iným členom predstavenstva alebo spoločne s tajomníkom spoločnosti. V mene zahraničnej osoby koná:
   pôvodne:
   registrovaná Register (iná evidencia), v ktorom je zahraničná osoba zapísaná: Obchodný register v Cardiff, Veľká Británia, 01761561 s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným so štatutármi Ian David Beckerson, Guilford Gui a konaním
   V mene zahraničnej osoby koná: Konateľ koná spoločne s iným členom predstavenstva alebo spoločne s tajomníkom spoločnosti. V mene zahraničnej osoby koná:
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poistné odvetvia skupiny B neživotného poistenia: 1. poistenie úrazu s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, cestujúcich
   • poistenie choroby s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, zmluvné poistenie a pripoistenie
   • poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových motorových, nemotorových
   • poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
   • poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, zosuvom alebo zosadaním pôdy
   • poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8 11. poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu 13. všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12 16. poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z výkonu povolania, nedostatočného príjmu, zlých poveternostných podmienok, straty zisku, trvalých všeobecných nákladov, neočakávaných obchodných výdajov, straty trhovej hodnoty, straty pravidelného zdroja príjmov, inej nepriamej obchodnej finančnej straty, ostatných finančných strát 18. poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu 2. zaisťovacia činnosť
   Zrušené predmety
   • poistné odvetvia skupiny B neživotného poistenia: 1. poistenie úrazu s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, cestujúcich
   • poistenie choroby s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, zmluvné poistenie a pripoistenie
   • poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových motorových, nemotorových
   • poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
   • poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, zosuvom alebo zosadaním pôdy
   • poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8 11. poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu 13. všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12 16. poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z výkonu povolania, nedostatočného príjmu, zlých poveternostných podmienok, straty zisku, trvalých všeobecných nákladov, neočakávaných obchodných výdajov, straty trhovej hodnoty, straty pravidelného zdroja príjmov, inej nepriamej obchodnej finančnej straty, ostatných finančných strát 18. poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu 2. zaisťovacia činnosť
 • 2016
 • 15.1. 2016
  Zmena zápisu číslo R103079

  Zaregistrovali sme zmenu zahraničnej osoby:

  registrovaná Register (iná evidencia), v ktorom je zahraničná osoba zapísaná: Obchodný register v Cardiff, Veľká Británia, 01761561 s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným a konaním
  V mene zahraničnej osoby koná: Konateľ koná spoločne s iným členom predstavenstva alebo spoločne s tajomníkom spoločnosti. V mene zahraničnej osoby koná:
  pôvodne:
  registrovaná 1761561 s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným a konaním
  V mene zahraničnej osoby koná: V mene zahraničnej osoby koná: Konateľ koná spoločne s iným členom predstavenstva alebo spoločne s tajomníkom spoločnosti.

 • 2015
 • 7.10. 2015
  Zmena zápisu číslo R981254
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena zahraničnej osoby:
   registrovaná 1761561 s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným a konaním
   V mene zahraničnej osoby koná: V mene zahraničnej osoby koná: Konateľ koná spoločne s iným členom predstavenstva alebo spoločne s tajomníkom spoločnosti.
   pôvodne:
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poistné odvetvia skupiny B neživotného poistenia: 1. poistenie úrazu s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, cestujúcich
   • poistenie choroby s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, zmluvné poistenie a pripoistenie
   • poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových motorových, nemotorových
   • poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch
   • poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch
   • poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch riečnych, jazerných
   • poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
   • poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, zosuvom alebo zosadaním pôdy
   • poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8 11. poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu 13. všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12 16. poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z výkonu povolania, nedostatočného príjmu, zlých poveternostných podmienok, straty zisku, trvalých všeobecných nákladov, neočakávaných obchodných výdajov, straty trhovej hodnoty, straty pravidelného zdroja príjmov, inej nepriamej obchodnej finančnej straty, ostatných finančných strát 18. poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu 2. zaisťovacia činnosť
   Zrušené predmety
   • poistné odvetvia skupiny B neživotného poistenia: 1. poistenie úrazu s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, cestujúcich 2. poistenie choroby s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, zmluvné poistenie a pripoistenie 3. poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových motorových, nemotorových 4. poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 5. poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch 6. poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch riečnych, jazerných 7. poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok 8. poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, zosuvom alebo zosadaním pôdy 9. poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8 11. poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu 13. všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12 16. poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z výkonu povolania, nedostatočného príjmu, zlých poveternostných podmienok, straty zisku, trvalých všeobecných nákladov, neočakávaných obchodných výdajov, straty trhovej hodnoty, straty pravidelného zdroja príjmov, inej nepriamej obchodnej finančnej straty, ostatných finančných strát 18. poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
   • zaisťovacia činnosť
 • 2014
 • 12.6. 2014
 • 2013
 • 14.10. 2013
 • 2012
 • 20.2. 2012
 • 2010
 • 6.1. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu názvu QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu z QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku

 • 2008
 • 3.6. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • zaisťovacia činnosť

 • 1.1. 2008
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku
  • novú adresu firmy Štúrova 27, 042 80 Košice
  • zápis zahraničnej osoby:
   QBE Insurance (Europe) Limited, Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC3M 3BD Londýn, Veľká Británia so štatutármi Ian David Beckerson, Guilford Gui
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Vedúci pobočky koná vo všetkých veciach týkajúcich sa pobočky samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poistné odvetvia skupiny B neživotného poistenia: 1. poistenie úrazu s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, cestujúcich 2. poistenie choroby s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, zmluvné poistenie a pripoistenie 3. poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových motorových, nemotorových 4. poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 5. poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch 6. poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch riečnych, jazerných 7. poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok 8. poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, zosuvom alebo zosadaním pôdy 9. poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8 11. poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu 13. všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12 16. poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z výkonu povolania, nedostatočného príjmu, zlých poveternostných podmienok, straty zisku, trvalých všeobecných nákladov, neočakávaných obchodných výdajov, straty trhovej hodnoty, straty pravidelného zdroja príjmov, inej nepriamej obchodnej finančnej straty, ostatných finančných strát 18. poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu