Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Spoločnosť AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu v roku 2012 znížila zisk o   74 % na 366 000 € a tržby jej klesli o   15 % na 12,10 mil. €.

 • IČO 36857521
 • DIČ 2022579735
 • IČ DPH SK7020000471
  podľa §4b
 • Sídlo AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Kolárska 6 811 06 Bratislava
 • Historický názov AXA pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko (platné do: 1.11.2009) Zobraziť všetky historické názvy
 • Právna forma Zahranič.osoba,právnická
 • Predmety podnikania B 1 Poistenie úrazu : a) s jednorazovým plnením, b) cestujúcich, B 3 Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných ako koľajových : a) motorových, b) nemotorových, B 7 Poistenie dopravovaných vecí vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok, B 8 Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené bodoch 3 až 7 časti B prílohy č. 1 zákona o poisťovníctve spôsobených: a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy, B 9 Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 časti B prílohy č. 1 zákona o poisťovníctve, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v odvetví č. 8 časti B prílohy č. 1 zákona o poisťovníctve, vrátane poistenia škôd na hospodárskych zvieratách spôsobených nákazou alebo inými príčinami, B 10 Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu: a) prevádzkou pozemného motorového a jeho prípojného vozidla, c) z činnosti dopravcu, B 13 Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v odvetviach č. 10 až 12 časti B prílohy č. 1 zákona o poisťovníctve: c) zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku, d) ostatné, B 16 Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z: a) z výkonu povolania, d) zo straty zisku, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, j) z ostatných finančných strát, B 17 Poistenie právnej ochrany, B 18 Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho bydliska, vrátane poistenia finančných strát bezprostredne súvisiacich s cestovaním (asistenčné služby)Všetky predmety podnikania podľa ORSR
 • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1576/B
 • Druh vlastníctva Zahraničné