Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 499 781 € 2 396 150 € 2 506 832 € 2 533 184 € 2 505 731 € 2 504 030 € 2 641 672 € 2 798 422 € 2 904 594 € 3 680 496 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 391 746 € 1 375 423 € 1 302 842 € 1 366 889 € 1 468 338 € 1 535 600 € 1 617 492 € 1 713 873 € 1 869 786 € 1 849 742 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
7 801 € 16 357 €
005
A.I.2
Software
7 801€ 16 357€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 391 746 € 1 375 423 € 1 302 842 € 1 366 889 € 1 468 338 € 1 535 600 € 1 617 492 € 1 713 873 € 1 861 985 € 1 833 385 €
012
A.II.1
Pozemky
192 334€ 192 334€ 192 334€ 192 334€ 192 334€ 192 334€ 192 334€ 202 675€ 202 675€ 202 675€
013
A.II.2
Stavby
1 108 718€ 1 110 817€ 1 044 691€ 1 095 348€ 1 184 292€ 1 233 843€ 1 294 922€ 1 410 038€ 1 525 154€ 1 526 564€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
65 579€ 47 157€ 40 702€ 54 092€ 66 597€ 84 308€ 105 121€ 76 045€ 109 041€ 68 639€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
25 115€ 25 115€ 25 115€ 25 115€ 25 115€ 25 115€ 25 115€ 25 115€ 25 115€ 25 115€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 392€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
999 902 € 992 543 € 1 189 246 € 1 149 043 € 1 019 620 € 910 784 € 1 009 534 € 867 502 € 596 823 € 983 029 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
442 € 620 €
036
B.I.5
Tovar
442€ 620€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
87 269 € 59 568 € 68 942 € 93 670 € 75 194 € 83 221 € 78 834 € 74 789 € 108 757 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
87 269€ 59 568€ 68 942€ 93 670€ 74 774€ 83 221€ 78 614€ 73 790€ 97 117€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 895€ 77€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
420€ 220€ 999€ 745€ 240€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
912 633 € 932 975 € 1 120 304 € 1 055 373 € 944 426 € 827 563 € 930 700 € 792 713 € 487 624 € 875 713 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 337€ 878€ 783€ 872€ 1 116€ 1 423€ 1 873€ 1 764€ 1 363€ 681€
057
B.IV.2
Účty v bankách
911 296€ 932 097€ 1 119 521€ 1 054 501€ 943 310€ 826 140€ 928 827€ 790 949€ 486 261€ 875 032€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
108 133 € 28 184 € 14 744 € 17 252 € 17 773 € 57 646 € 14 646 € 217 047 € 437 985 € 847 725 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 028€ 2 104€ 1 345€ 2 305€ 3 219€ 4 261€ 15 808€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 666€ 6 148€ 5 760€ 7 516€ 6 387€ 4 768€ 4 839€ 1 834€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
53 261€ 8 417€ 2 567€ 8 167€ 6 830€ 5 520€ 212 786€ 98 401€ 831 917€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
48 178€ 11 515€ 7 639€ 4 864€ 46 048€ 4 287€ 337 750€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 499 781 € 2 396 150 € 2 506 832 € 2 533 184 € 2 505 731 € 2 504 030 € 2 641 672 € 2 798 422 € 2 904 594 € 3 680 496 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 178 717 € 2 144 894 € 2 237 210 € 2 281 386 € 2 277 943 € 2 279 939 € 2 427 487 € 2 612 627 € 2 727 143 € 3 366 272 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
2 144 894 € 2 237 211 € 2 277 943 € 2 277 943 € 2 279 939 € 2 427 486 € 2 727 143 € 2 727 143 € 4 321 328 € 4 321 328 €
069
A.I.1
Základné imanie
2 144 894€ 2 237 211€ 2 277 943€ 2 277 943€ 2 279 939€ 2 427 486€ 2 727 143€ 2 727 143€ 4 321 328€ 4 321 328€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
172 € 3 811 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
172€ 3 811€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 271 € -114 517 € -958 868 € -1 031 264 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 271€ -1 031 264€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-114 517€ -958 868€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
33 823 € -92 317 € -44 176 € 3 443 € -1 996 € -147 547 € -185 139 € -114 516 € -639 128 € 76 208 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
261 502 € 231 203 € 245 782 € 231 261 € 227 386 € 216 460 € 201 016 € 184 616 € 177 451 € 313 811 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
16 857 € 18 219 € 16 707 € 13 329 € 11 875 € 9 397 € 16 624 € 7 749 € 9 771 € 8 730 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
14 957€ 16 319€ 14 807€ 11 429€ 11 875€ 9 397€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 16 624€ 7 749€ 9 771€ 8 730€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
112 700 € 112 328 € 112 551 € 114 224 € 119 308 € 120 077 € 106 698 € 80 362 € 70 867 € 9 845 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 073€ 1 018€ 1 803€ 2 069€ 1 413€ 1 588€ 1 025€ 58€ 1 472€ 686€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
111 627€ 111 310€ 110 748€ 112 155€ 117 895€ 118 489€ 105 673€ 80 304€ 69 395€ 9 159€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
131 945 € 100 656 € 116 524 € 103 708 € 96 203 € 86 986 € 77 694 € 96 505 € 96 813 € 295 236 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
38 535€ 23 928€ 12 454€ 21 053€ 21 684€ 13 036€ 9 053€ 3 799€ 35 752€ 213 202€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
278€ 303€ 875€ 2 653€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
36 881€ 33 388€ 32 848€ 33 444€ 31 942€ 29 268€ 27 178€ 40 552€ 31 063€ 40 346€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 971€ 20 492€ 19 452€ 18 992€ 18 173€ 17 441€ 16 443€ 16 854€ 16 571€ 18 280€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
28 018€ 17 440€ 23 398€ 23 419€ 19 504€ 21 139€ 18 433€ 27 219€ 4 230€ 20 755€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 540€ 5 408€ 28 372€ 6 800€ 4 900€ 6 102€ 6 309€ 7 778€ 8 322€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
59 562 € 20 053 € 23 840 € 20 537 € 402 € 7 631 € 13 169 € 1 179 € 413 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
413€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
402€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
12 495€ 11 631€ 17 660€ 3 173€ 8 875€ 1 179€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
47 067€ 8 422€ 6 180€ 20 537€ 4 458€ 4 294€