Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
105 281€ 143 160€ 176 003€ 163 786€ 134 877€ 893 074€ 535 403€ 444 470€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
425 469 € 981 290 € 402 280 € 285 383 € 335 676 € 670 595 € 573 352 € 533 078 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
45€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
251 280€ 887 168€ 435 406€ 227 249€ 198 831€ 893 074€ 535 403€ 444 470€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
84 353€ 2 869€ -108 811€ 30 704€ 70 545€ -265 378€ -33 899€ -63 141€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
66 616€ 26 981€ 3 786€ 1 667€ 32 804€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
89 836€ 24 637€ 75 685€ 27 430€ 39 319€ 39 113€ 70 181€ 118 900€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
403 382 € 968 680 € 376 205 € 275 131 € 337 092 € 593 258 € 524 878 € 883 549 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
25 582€ 22 795€ 19 712€ 18 707€ 20 633€ 35 804€ 32 471€ 42 746€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
135 729€ 627 472€ 99 378€ 49 914€ 62 186€ 133 075€ 119 359€ 136 023€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
221 775 € 228 980 € 238 333 € 189 009 € 233 471 € 403 359 € 345 743 € 519 283 €
16
E.1.
Mzdové náklady
155 551€ 160 557€ 169 932€ 134 289€ 145 809€ 263 731€ 212 642€ 309 579€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
12 500€ 28 358€ 29 400€ 19 957€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
54 799€ 57 002€ 59 212€ 47 080€ 58 508€ 98 621€ 85 849€ 131 933€
19
E.4.
Sociálne náklady
11 425€ 11 421€ 9 189€ 7 640€ 16 654€ 12 649€ 17 852€ 57 814€
20
F.
Dane a poplatky
5 613€ 8 393€ 7 287€ 7 742€ 8 151€ 7 015€ 7 361€ 12 851€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 813€ 8 900€ 4 821€ 2 947€ 4 086€ 6 309€ 9 629€ 28 716€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 813€ 8 900€ 4 821€ 2 947€ 4 086€ 6 309€ 9 629€ 28 716€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
65 000€ 1 893€ 3 418€ 26 430€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
388€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 870€ 6 752€ 6 674€ 6 812€ 6 672€ 7 696€ 6 897€ 117 464€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
22 087 € 12 610 € 26 075 € 10 252 € -1 416 € 77 337 € 48 474 € -350 471 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
174 322 € 239 770 € 207 505 € 189 332 € 186 557 € 458 817 € 349 674 € 202 569 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 820 € 6 029 € 8 830 € 13 822 € 6 910 € 12 € 5 368 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
7 820 € 6 028 € 8 830 € 13 821 € 6 901 € 5 368 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
7 820€ 6 028€ 8 830€ 13 821€ 6 901€ 5 368€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 9 € 12 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 9€ 12€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 794 € 1 793 € 2 574 € 1 427 € 3 034 € 5 848 € 9 691 € 18 488 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
79 € 859 € 6 352 € 12 591 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
79€ 859€ 6 352€ 12 591€
52
O.
Kurzové straty
2€ 27€ 19€ 16€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 792€ 1 793€ 2 547€ 1 329€ 3 018€ 4 989€ 3 339€ 5 896€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
4 026 € 4 236 € 6 256 € 12 395 € 3 876 € -5 836 € -4 323 € -18 487 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
26 113 € 16 846 € 32 331 € 22 647 € 2 460 € 71 501 € 44 151 € -368 958 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 126 € 2 268 € 1 890 € 960 € 962 € 2 880 € 2 880 € -6 492 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 126€ 2 268€ 1 890€ 960€ 962€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-6 492€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
21 987 € 14 578 € 30 441 € 21 687 € 1 498 € 68 621 € 41 271 € -362 466 €