Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

 • Názov Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
 • IČO 36861260
 • DIČ 4020239993
 • IČ DPH SK4020239993 podľa §4
 • Sídlo Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. januára 2009, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1662/B
 • Historické sídlo Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava
  (platné do 1. januára 2016)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov 1.1.2009
poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií (vrátane forfajtingu) 1.1.2009
finančný leasing 1.1.2009
služby spojené s prevodom peňazí 1.1.2009
vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditné karty, cestovné šeky a bankové zmenky) 1.1.2009
záruky (garancie) a prísľuby 1.1.2009
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s:
a) nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy, atď.),
b) devízami,
c) finančnými termínovanými obchodmi (futures) a opciami,
d) kurzovými a úrokovými nástrojmi; alebo
e) prevoditeľnými cennými papiermi
6.2.2013
účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb 1.1.2009
poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov 1.1.2009
sprostredkovanie na peňažnom trhu 1.1.2009
správa portfólia (portfólio management) a poradenstvo 1.1.2009
úschova a správa cenných papierov 1.1.2009
úverové referenčné služby 1.1.2009
služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody) 1.1.2009
funkcia depozitára 1.1.2009
investičné služby a činnosti:
- prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov
- vykonávanie pokynov v mene klientov
- obchodovanie na vlastný účet

pri použití nasledovných finančných nástrojov:
prevoditeľné cenné papiere,
nástroje peňažného trhu,
podiely v podnikoch kolektívneho investovania,
opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti
6.2.2013
vedľajšie služby:
úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk,

pri použití nasledovných finančných nástrojov:
prevoditeľné cenné papiere,
nástroje peňažného trhu,
podiely v podnikoch kolektívneho investovania
6.2.2013
Iné právne skutočnosti
1. Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 10.11.2008.
2. Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 19.12.2008.
Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 08.01.2009.
3. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.09.2009.
4. Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 14.10.2013.
5. Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 13.02.2015.
6. Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 24.02.2016.
7. Osvedčenie spoločníka zo dňa 08.12.2017.