Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.12.2018
30.11.2019
01.12.2017
30.11.2018
01.12.2016
30.11.2017
01.01.2016
30.11.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.04.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 779 459 € 2 123 410 € 1 986 808 € 1 549 136 € 1 103 946 € 918 473 € 731 773 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
59 200 € 30 153 € 41 562 € 52 972 € 54 710 € 56 585 € 52 240 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
25 232 € 0 €
005
A.I.2
Software
5 232€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
20 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
18 744 € 30 153 € 41 562 € 52 972 € 54 710 € 56 585 € 52 240 €
013
A.II.2
Stavby
17 091€ 28 253€ 39 415€ 50 578€ 52 085€ 53 713€ 52 240€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 653€ 1 900€ 2 147€ 2 394€ 2 625€ 2 872€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
15 224 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
15 224€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 312 442 € 1 808 366 € 1 891 736 € 1 459 063 € 1 026 879 € 861 049 € 673 035 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
133 820 € 103 918 € 173 470 € 260 € 260 € 260 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 097€ 1 097€ 260€ 260€ 260€ 260€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
132 723€ 102 821€ 173 210€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 783 010 € 1 359 254 € 1 377 831 € 1 239 023 € 867 982 € 648 393 € 502 275 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 083 010€ 1 359 254€ 1 355 771€ 1 239 023€ 867 982€ 645 193€ 466 001€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
700 000€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
22 060€ 0€ 36 014€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 200€ 260€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
395 612 € 345 194 € 340 435 € 219 780 € 158 637 € 212 396 € 170 760 €
056
B.IV.1
Peniaze
17 920€ 3 048€ 2 790€ 8 060€ 2 301€ 2 061€ 25 358€
057
B.IV.2
Účty v bankách
377 692€ 342 146€ 337 645€ 211 720€ 156 336€ 210 335€ 145 402€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
407 817 € 284 891 € 53 510 € 37 101 € 22 357 € 839 € 6 498 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
45 016€ 50 691€ 44 073€ 33 035€ 9 857€ 839€ 5 610€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
362 801€ 234 200€ 9 437€ 4 066€ 12 500€ 888€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 779 459 € 2 123 410 € 1 986 808 € 1 549 136 € 1 103 946 € 918 473 € 731 773 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 542 937 € 1 506 311 € 719 178 € 919 451 € 482 215 € 458 452 € 417 028 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
481 236 € 432 715 € 157 812 € 253 716 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
481 236€ 432 715€ 157 812€ 253 716€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 537 437 € 1 500 811 € 232 442 € 481 236 € 476 715 € 295 140 € 157 812 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 236 522 € 592 197 € 1 267 630 € 629 006 € 621 731 € 460 021 € 314 745 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
266 842 € 38 855 € 35 248 € 3 836 € 1 214 € 2 951 € 5 343 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
20 542€ 12 555€ 8 948€ 3 836€ 1 214€ 2 951€ 5 343€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
20 300€ 20 300€ 20 300€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
226 000€ 6 000€ 6 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
55 € 458 € 814 € 951 € 679 € 407 € 4 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
55€ 458€ 814€ 951€ 679€ 407€ 4€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
969 625 € 552 884 € 1 231 568 € 624 219 € 619 838 € 456 663 € 309 398 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
228 974€ 333 954€ 1 079 331€ 511 331€ 336 763€ 233 561€ 228 798€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
200 000€ 3 000€ 70 000€ 7 000€ 2 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
17 054€ 15 332€ 12 459€ 21 318€ 169 584€ 123 441€ 53 472€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 698€ 9 478€ 7 515€ 14 424€ 6 113€ 6 406€ 8 342€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
511 699€ 189 912€ 61 607€ 76 666€ 105 738€ 85 135€ 14 922€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 200€ 1 208€ 656€ 480€ 1 640€ 1 120€ 1 864€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 24 902 € 679 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
679€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
24 902€