Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.12.2018
30.11.2019
01.12.2017
30.11.2018
01.12.2016
30.11.2017
01.01.2016
30.11.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.04.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 984 758 € 5 335 621 € 4 400 968 € 2 996 899 € 4 168 879 € 3 274 413 € 3 111 836 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 984 758€ 5 335 621€ 4 400 968€ 2 996 899€ 4 168 879€ 3 274 413€ 3 111 836€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 081 348 € 2 865 164 € 3 634 634 € 2 039 105 € 2 404 221 € 2 235 461 € 1 932 675 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 405€ 16 931€ 16 992€ 18 381€ 23 549€ 13 458€ 12 136€
10
B.2
Služby
3 073 943€ 2 848 233€ 3 617 642€ 2 020 724€ 2 380 672€ 2 222 003€ 1 920 539€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 903 410 € 2 470 457 € 766 334 € 957 794 € 1 764 658 € 1 038 952 € 1 179 161 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
578 121 € 329 674 € 319 396 € 286 813 € 1 137 632 € 619 644 € 942 653 €
13
C.1
Mzdové náklady
264 679€ 244 605€ 244 870€ 231 141€ 1 091 870€ 171 635€ 195 069€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
220 000€ 392 000€ 667 999€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
86 258€ 78 647€ 68 798€ 50 803€ 40 500€ 47 486€ 65 677€
16
C.4
Sociálne náklady
7 184€ 6 422€ 5 728€ 4 869€ 5 262€ 8 523€ 13 908€
17
D
Dane a poplatky
17 838€ 33 198€ 13 567€ 4 260€ 1 058€ 1 201€ 716€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 717€ 11 409€ 11 409€ 1 738€ 1 875€ 3 185€ 3 025€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
69 588€ 108 992€ 102 084€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
68 307€ 56 127€ 37 931€ 66 209€ 123 858€ 45 968€ 95 201€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
90 369€ 114 185€ 80 250€ 91 099€ 119 784€ 78 235€ 115 499€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 203 084 € 1 929 126 € 277 559 € 640 093 € 628 167 € 382 655 € 212 469 €
38
X.
Výnosové úroky
14 075€ 12€ 28€ 52€ 19€
39
N
Nákladové úroky
3€
40
XI.
Kurzové zisky
133€ 1€ 4€
41
O
Kurzové straty
985€ 503€ 176€ 66€ 132€ 38€ 18€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 237€ 3 283€ 1 195€ 1 105€ 1 224€ 1 360€ 2 533€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
11 853 € -3 786 € -1 371 € -1 159 € -1 195 € -1 348 € -2 528 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 214 937 € 1 925 340 € 276 188 € 638 934 € 626 972 € 381 307 € 209 941 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
677 500 € 424 529 € 43 746 € 157 698 € 150 257 € 86 167 € 52 129 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
707 402€ 354 140€ 216 956€ 157 698€ 150 257€ 86 167€ 52 129€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-29 902€ 70 389€ -173 210€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 537 437 € 1 500 811 € 232 442 € 481 236 € 476 715 € 295 140 € 157 812 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 214 937 € 1 925 340 € 276 188 € 638 934 € 626 972 € 381 307 € 209 941 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 537 437 € 1 500 811 € 232 442 € 481 236 € 476 715 € 295 140 € 157 812 €