Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

B.E.K. GROUP s.r.o. v likvidácii

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.07.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
850 912€ 1 846 202€ 2 505 199€ 2 574 183€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 000 € 3 225 833 € 1 848 628 € 2 505 301 € 2 574 184 € 2 898 314 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
850 912€ 1 846 202€ 2 505 199€ 2 574 183€ 2 898 307€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 000€ 2 374 921€ 2 426€ 102€ 1€ 7€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
39 548 € 62 209 € 3 239 375 € 1 749 356 € 2 504 348 € 2 500 964 € 2 763 876 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
787 470€ 1 641 897€ 2 388 459€ 2 341 727€ 2 556 135€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
140€ 221€ 96€ 176€ 244€ 6 905€ 233€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
28 768€ 45 366€ 50 019€ 59 132€ 62 958€ 98 243€ 157 405€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
10 552 € 15 650 € 27 132 € 48 064 € 46 606 € 47 385 € 48 222 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 794€ 11 239€ 19 623€ 35 054€ 33 809€ 34 296€ 34 942€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 501€ 3 956€ 6 793€ 12 059€ 11 900€ 12 071€ 12 298€
19
E.4.
Sociálne náklady
257€ 455€ 716€ 951€ 897€ 1 018€ 982€
20
F.
Dane a poplatky
88€ 271€ 236€ 56€ 374€ 255€ 234€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
575€ 576€ 1 646€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
575€ 576€ 1 646€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
701€ 2 374 422€ 31€ 5 132€ 5 873€ 1€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-19 548 € -62 209 € -13 542 € 99 272 € 953 € 73 220 € 134 438 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-28 908 € -45 587 € 13 327 € 144 997 € 53 538 € 127 308 € 184 534 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
809 624 € 89 849 € 1 579 198 € 64 099 € 218 202 € 311 962 € 4 930 909 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
788 454€ 30 608€ 342 149€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 532 262 € 121 740 € 678 827 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
1 532 262€ 121 740€ 678 827€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
572 € 983 € 187 € 66 € 120 € 410 € 18 864 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
572€ 983€ 187€ 66€ 120€ 410€ 18 864€
42
XII.
Kurzové zisky
20 354€ 56 308€ 45 133€ 63 099€ 23 811€ 242 275€ 79 350€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
236€ 843€ 1 616€ 934€ 72 531€ 69 277€ 3 811 719€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8€ 1 107€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 241 226 € 206 643 € 45 452 € -2 230 478 € -17 672 € 963 948 € 9 216 306 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
3 237 119€ 100 000€ 1 640 765€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-2 608 360€ -349 765€ 623 517€ 1 394 992€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
29 € 34 € 2 089 € 305 926 € 300 262 € 297 090 € 601 519 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
300 221€ 296 946€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
29€ 34€ 2 089€ 305 926€ 41€ 144€ 601 519€
52
O.
Kurzové straty
684€ 98 529€ 34 068€ 60 622€ 656€ 2 028€ 60 675€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
718€ 1 473€ 315€ 1 401€ 14 983€ 23 453€ 5 464 826€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 676€ 6 607€ 8 980€ 9 933€ 16 192€ 17 860€ 53 529€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 431 602 € -116 794 € 1 533 746 € 2 294 577 € 235 874 € -651 986 € -4 285 397 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-2 451 150 € -179 003 € 1 520 204 € 2 393 849 € 236 827 € -578 766 € -4 150 959 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-960 € 138 € 83 791 € 647 360 € 55 738 € -134 292 € 80 451 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
82 028€ 73 427€ 2 880€ 2 882€ 378 953€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-960€ 138€ 1 763€ 573 933€ 52 858€ -137 174€ -298 502€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-2 450 190 € -179 141 € 1 436 413 € 1 746 489 € 181 089 € -444 474 € -4 231 410 €