Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 690 476 € 1 671 671 € 1 710 643 € 1 933 188 € 1 919 191 € 2 419 890 € 2 615 716 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
412 616 € 506 175 € 599 732 € 906 293 € 1 247 214 € 1 518 908 € 1 950 759 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
412 616 € 506 175 € 599 732 € 906 293 € 1 247 214 € 1 518 908 € 1 950 759 €
012
A.II.1
Pozemky
10 402€ 10 402€ 10 402€ 10 402€ 10 402€ 10 402€ 10 402€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
402 214€ 495 773€ 589 330€ 895 891€ 1 236 812€ 1 508 506€ 1 940 357€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 277 811 € 1 164 328 € 1 109 815 € 1 026 839 € 671 939 € 900 944 € 611 793 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 103 124 € 877 718 € 917 803 € 866 461 € 521 541 € 702 009 € 410 673 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
617 886€ 10 142€ 38 623€ 40 644€ 36 883€ 43 564€ 114 268€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
401 751€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
11 242€ 360 663€ 147 016€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 034€ 3 232€ 2 841€ 2 724€ 1 986€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
81 453€ 864 344€ 876 339€ 823 093€ 471 430€ 297 782€ 149 389€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
174 687 € 286 610 € 192 012 € 160 378 € 150 398 € 198 935 € 201 120 €
056
B.IV.1
Peniaze
74€ 9 874€ 4 874€ 4 874€ 5 228€ 448€
057
B.IV.2
Účty v bankách
174 687€ 286 536€ 182 138€ 155 504€ 145 524€ 193 707€ 200 672€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
49 € 1 168 € 1 096 € 56 € 38 € 38 € 53 164 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
49€ 1 168€ 1 096€ 56€ 38€ 38€ 53 164€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 690 476 € 1 671 671 € 1 710 643 € 1 933 188 € 1 919 191 € 2 419 890 € 2 615 716 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
224 526 € -757 195 € -1 003 847 € -953 340 € -829 480 € -793 186 € -583 754 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
800 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
800 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-762 695 € -1 008 848 € -958 340 € -834 480 € -801 066 € -588 753 € -345 076 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
246 153€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 008 848€ -1 008 848€ -958 340€ -834 480€ -801 066€ -588 753€ -345 076€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
181 721 € 246 653 € -50 507 € -123 860 € -33 414 € -209 433 € -243 678 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 465 950 € 2 428 866 € 2 714 490 € 2 886 528 € 2 748 671 € 3 213 076 € 3 199 470 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 000 € 1 000 € 1 200 € 800 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
800€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000€ 1 000€ 1 200€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
918 492 € 918 492 € 918 492 € 918 492 € 940 248 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
918 492€ 918 492€ 918 492€ 918 492€ 940 248€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
195 830 € 548 549 € 593 973 € 527 211 € 216 343 € 481 035 € 1 233 876 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
108 466€ 320 398€ 315 938€ 310 545€ 4 126€ 407 800€ 456 001€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 290€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 232€ 44 232€ 44 232€ 770 833€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
68 676€ 960€ 960€ 960€ 2 969€ 2 413€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10 398€ 228 151€ 256 843€ 171 474€ 211 257€ 26 034€ 4 629€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
4 968€ 4 968€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 269 120 € 960 825 € 1 200 825 € 1 440 825 € 1 613 836 € 1 786 825 € 1 959 826 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
988 400€ 960 825€ 1 200 825€ 1 440 825€ 1 613 825€ 1 814 634€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
280 720€ 11€ 1 786 825€ 145 192€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé