Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
61 655 € 46 485 € 44 943 € 43 244 € 46 707 € 45 330 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 799€ 625€ 1 129€ 1 645€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
61 655€ 46 485€ 43 144€ 42 619€ 45 578€ 43 685€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
69 626 € 43 346 € 36 938 € 45 496 € 45 541 € 44 899 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
539€ 219€ 533€ 792€ 1 276€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 773€ 1 888€ 1 763€ 1 103€ 1 077€ 1 294€
11
C.
Služby
18 791€ 6 778€ 6 959€ 7 609€ 6 739€ 6 211€
12
D.
Osobné náklady
46 451€ 34 342€ 27 500€ 35 883€ 36 463€ 35 610€
13
E.
Dane a poplatky
338€ 497€ 368€ 470€ 508€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
72€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-7 971 € 3 139 € 8 005 € -2 252 € 1 166 € 431 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
38 552 € 37 819 € 36 002 € 33 999 € 38 099 € 36 549 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 072 € 618 € 132 € 156 € 404 € 799 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 072€ 618€ 132€ 156€ 404€ 799€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 072 € -618 € -132 € -156 € -404 € -799 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-9 043 € 2 521 € 7 873 € -2 408 € 762 € -368 €
36
P.
Daň z príjmov
564€ 480€ 480€ 480€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-9 043 € 1 957 € 7 393 € -2 888 € 282 € -848 €