Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 872 777€ 3 357 178€ 2 162 338€ 1 134 471€ 619 245€ 573 310€ 573 420€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 811 859 € 2 480 970 € 1 728 328 € 753 179 € 564 822 € 1 273 564 € 950 892 € 508 916 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 607€ 3 780€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
26 260€ 31 277€ 12 391€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 395 566€ 1 308 790€ 1 104 458€ 635 507€ 559 369€ 554 329€ 532 251€ 506 687€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
442 659€ 322 272€ 224 066€ 5 288€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 000€ 714 562€ 271 367€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
938 767€ 818 631€ 387 413€ 108 604€ 5 453€ 4 673€ 147 274€ 2 229€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 618 487 € 3 089 281 € 2 425 734 € 657 662 € 510 994 € 1 006 277 € 1 029 053 € 344 508 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 530€ 3 600€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
307 925€ 135 307€ 572 750€ 49 365€ 77 823€ 42 687€ 48 238€ 16 993€
14
D.
Služby
732 862€ 772 044€ 533 210€ 162 886€ 142 822€ 56 547€ 72 005€ 39 512€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
362 279 € 318 824 € 133 451 € 53 894 € 54 399 € 25 098 € 2 909 €
16
E.1.
Mzdové náklady
261 341€ 233 125€ 96 516€ 38 678€ 39 051€ 17 790€ 2 055€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
91 437€ 79 925€ 33 649€ 13 558€ 13 647€ 6 262€ 723€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 501€ 5 774€ 3 286€ 1 658€ 1 701€ 1 046€ 131€
20
F.
Dane a poplatky
20 059€ 12 698€ 79 497€ 78 078€ 33 366€ 6 067€ 2 531€ 149€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 152 328€ 990 769€ 698 864€ 273 608€ 194 214€ 178 840€ 302 397€ 284 398€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 152 328€ 990 769€ 698 864€ 273 608€ 194 214€ 178 840€ 302 397€ 284 398€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 101€ 688 700€ 592 306€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 009 403€ 859 639€ 407 962€ 36 231€ 8 370€ 8 338€ 8 667€ 3 456€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-806 628 € -608 311 € -697 406 € 95 517 € 53 828 € 267 287 € -78 161 € 164 408 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
823 775 € 754 988 € 234 955 € 428 724 € 338 724 € 455 095 € 412 008 € 450 182 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 574 327 € 1 209 833 € 836 073 € 495 945 € 67 868 € 19 010 € 52 015 € 133 300 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 572 197 € 1 208 663 € 816 225 € 489 896 € 59 876 € 18 981 € 41 170 € 86 849 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 572 197€ 1 208 663€ 816 225€ 489 896€ 59 876€ 18 981€ 41 170€ 86 849€
42
XII.
Kurzové zisky
2 130€ 1 170€ 19 848€ 6 049€ 7 992€ 29€ 10 845€ 46 451€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
230 044 € 138 231 € 154 192 € 186 994 € 238 328 € 309 981 € 348 998 € 362 618 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
218 486 € 129 918 € 129 918 € 174 261 € 234 816 € 308 557 € 334 732 € 314 754 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
17 171€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
218 486€ 129 918€ 129 918€ 174 261€ 234 816€ 308 557€ 317 561€ 314 754€
52
O.
Kurzové straty
9 153€ 6 964€ 23 074€ 11 675€ 1 929€ 61€ 10 855€ 46 461€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 405€ 1 349€ 1 200€ 1 058€ 1 583€ 1 363€ 3 411€ 1 403€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 344 283 € 1 071 602 € 681 881 € 308 951 € -170 460 € -290 971 € -296 983 € -229 318 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
537 655 € 463 291 € -15 525 € 404 468 € -116 632 € -23 684 € -375 144 € -64 910 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
121 228 € 185 058 € 46 182 € 44 037 € 2 880 € 39 486 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
121 228€ 120 132€ 46 182€ 44 037€ 2 880€ 39 486€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
64 926€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
416 427 € 278 233 € -61 707 € 360 431 € -119 512 € -63 170 € -378 024 € -64 910 €