Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 070 672 € 915 922 € 881 252 € 810 327 € 669 623 € 564 120 € 363 086 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 070 672€ 915 922€ 881 252€ 810 327€ 669 623€ 564 120€ 363 086€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
323 604 € 308 140 € 314 220 € 261 979 € 218 400 € 154 436 € 151 420 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
37 949€ 37 400€ 32 080€ 31 036€ 24 217€ 22 007€ 23 692€
10
B.2
Služby
285 655€ 270 740€ 282 140€ 230 943€ 194 183€ 132 429€ 127 728€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
747 068 € 607 782 € 567 032 € 548 348 € 451 223 € 409 684 € 211 666 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
235 876 € 203 585 € 165 855 € 153 508 € 142 488 € 110 339 € 97 024 €
13
C.1
Mzdové náklady
171 874€ 147 259€ 119 981€ 111 755€ 102 976€ 77 409€ 67 877€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
56 429€ 49 133€ 39 421€ 36 028€ 34 305€ 27 139€ 23 842€
16
C.4
Sociálne náklady
7 573€ 7 193€ 6 453€ 5 725€ 5 207€ 5 791€ 5 305€
17
D
Dane a poplatky
1 974€ 2 229€ 3 093€ 2 499€ 1 939€ 1 993€ 1 597€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 098€ 35 573€ 30 766€ 26 932€ 25 868€ 24 302€ 23 050€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 333€ 800€ 66€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
163€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
13 232€ 5 893€ 5 459€ 1 992€ -2 340€ 3 208€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
727€ 2 939€ 2 299€ 3 021€ 714€ 7 225€ 848€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
42 894€ 26 768€ 49 123€ 18 292€ 9 776€ 9 798€ 4 622€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
425 721 € 347 899 € 314 601 € 345 316 € 269 874 € 272 883 € 83 013 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 10€ 4€ 5€
39
N
Nákladové úroky
8 790€ 9 530€ 10 559€ 12 081€ 14 281€ 14 709€ 15 819€
41
O
Kurzové straty
7€ 1€ 3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 406€ 3 219€ 1 380€ 1 102€ 1 235€ 1 114€ 870€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-10 203 € -12 750 € -11 939 € -13 183 € -15 506 € -15 819 € -16 684 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
415 518 € 335 149 € 302 662 € 332 133 € 254 368 € 257 064 € 66 329 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
99 458 € 71 016 € 70 568 € 77 416 € 59 111 € 57 263 € 15 290 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
99 458€ 71 016€ 70 568€ 77 416€ 59 111€ 57 263€ 15 290€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
316 060 € 264 133 € 232 094 € 254 717 € 195 257 € 199 801 € 51 039 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
415 518 € 335 149 € 302 662 € 332 133 € 254 368 € 257 064 € 66 329 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
316 060 € 264 133 € 232 094 € 254 717 € 195 257 € 199 801 € 51 039 €