Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 044 244€ 5 961 047€ 8 551 046€ 8 360 779€ 10 716 770€ 13 243 145€ 6 745 260€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 043 689 € 5 961 035 € 8 551 022 € 8 360 765 € 10 716 701 € 13 242 646 € 6 745 116 € 1 342 063 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 013 464€ 5 823 067€ 8 515 091€ 8 322 820€ 10 683 572€ 13 202 792€ 6 717 254€ 1 293 712€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
10 417€ 8€ 3 434€ 16 367€ 25€ 2 467€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 808€ 137 960€ 35 931€ 37 945€ 29 695€ 23 487€ 27 837€ 45 884€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 978 980 € 7 092 080 € 8 477 166 € 8 199 591 € 10 339 351 € 13 003 099 € 6 355 740 € 1 300 429 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 660€ 33 447€ 31 189€ 25 331€ 28 858€ 50 660€ 44 924€ 15 672€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 424 730€ 5 312 502€ 7 788 527€ 7 561 845€ 9 720 631€ 12 424 377€ 5 807 075€ 981 473€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
463 422 € 529 809 € 575 852 € 532 263 € 503 254 € 496 934 € 366 009 € 255 604 €
16
E.1.
Mzdové náklady
338 499€ 386 523€ 422 563€ 392 828€ 373 774€ 363 666€ 268 794€ 185 145€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
114 539€ 133 503€ 142 764€ 128 929€ 120 437€ 123 490€ 90 043€ 64 743€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 384€ 9 783€ 10 525€ 10 506€ 9 043€ 9 778€ 7 172€ 5 716€
20
F.
Dane a poplatky
1 192€ 1 845€ 3 769€ 1 115€ 722€ 1 025€ 1 963€ 5 910€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 500€ 362 806€ 53 387€ 50 009€ 50 719€ 35 374€ 10 071€ 16 442€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 500€ 362 806€ 53 387€ 50 009€ 50 719€ 35 374€ 10 071€ 16 442€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 377€ 6 476€ 592€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-41 131€ -100€ 21 594€ -13 464€ -1 260€ 15 956€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
48 099€ 892 802€ 24 542€ 7 434€ 28 691€ 8 193€ 126 958€ 8 780€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
64 709 € -1 131 045 € 73 856 € 161 174 € 377 350 € 239 547 € 389 376 € 41 634 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
579 074 € 477 118 € 695 375 € 735 644 € 934 083 € 727 755 € 865 255 € 296 567 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
555 € 12 € 23 € 14 € 70 € 499 € 144 € 14 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
314 € 55 € 297 € 142 € 14 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
314€ 55€ 297€ 142€ 14€
42
XII.
Kurzové zisky
241€ 12€ 23€ 14€ 15€ 202€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 177 € 3 965 € 1 532 € 510 € 1 197 € 631 € 348 € 13 292 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 € 59 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2€ 59€
52
O.
Kurzové straty
2 236€ 2 883€ 855€ 116€ 828€ 218€ 25€ 12 921€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
941€ 1 082€ 675€ 394€ 369€ 413€ 323€ 312€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 622 € -3 953 € -1 509 € -496 € -1 127 € -132 € -204 € -13 278 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
62 087 € -1 134 998 € 72 347 € 160 678 € 376 223 € 239 415 € 389 172 € 28 356 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
57 722 € -229 161 € 24 605 € 35 982 € 85 642 € 56 186 € 87 062 € 7 550 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
67 701€ 85 574€ 54 940€ 86 483€ 9 514€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
57 722€ -229 161€ 24 605€ -31 719€ 68€ 1 246€ 579€ -1 964€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 365 € -905 837 € 47 742 € 124 696 € 290 581 € 183 229 € 302 110 € 20 806 €