Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 19.6.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 120 z roku 2013 24.6.2013
 • Úpadca S-Global s. r. o.
  IČO: 36866873
  Záhradnícka 72
  821 08   Bratislava
Oznam

36cbr/52/2013

Sro 63084/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti

S - Global, s. r. o., Záhradnícka 72, Bratislava, IČO: 36 866 873, bez likvidácie v zmysle ust.

§ 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až

po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 36CbR/52/2013
 • ICS 1113205787
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Odoslal Mgr. Jarmila Stískalová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 18.12.2013
Výmaz 4.2.2014

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
24.6.2013
Rozhodnutie Zrušenie