Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Movianto Slovensko s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
13 481 590€ 12 258 997€ 11 354 678€ 10 093 653€ 8 242 231€ 14 355 446€ 13 075 249€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 482 523 € 12 263 326 € 11 422 526 € 10 108 160 € 8 242 838 € 14 355 446 € 13 074 531 € 11 863 954 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
10 772 052€ 9 655 829€ 8 856 427€ 7 308 624€ 6 505 337€ 12 764 072€ 11 303 698€ 10 085 261€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 709 538€ 2 603 167€ 2 498 251€ 2 785 029€ 1 736 894€ 1 591 374€ 1 770 726€ 1 775 899€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1€ 10€ 12 259€ 8 353€ 118€ 0€ 7€ 711€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
932€ 4 320€ 55 589€ 6 154€ 489€ 0€ 100€ 2 083€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 605 753 € 12 516 201 € 11 637 426 € 10 279 353 € 8 203 846 € 14 230 523 € 12 781 154 € 11 454 242 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 743 282€ 9 633 130€ 8 832 816€ 7 282 411€ 6 488 477€ 12 751 581€ 11 296 843€ 10 072 748€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
125 492€ 118 257€ 101 606€ 92 084€ 96 529€ 99 122€ 97 469€ 82 049€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
1 837 511€ 1 790 902€ 1 909 968€ 1 978 996€ 1 031 672€ 817 138€ 807 990€ 737 976€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
826 590 € 880 062 € 729 173 € 686 829 € 482 714 € 413 529 € 412 891 € 391 561 €
16
E.1.
Mzdové náklady
599 660€ 644 562€ 503 058€ 489 768€ 335 541€ 297 785€ 298 470€ 278 754€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
198 316€ 204 782€ 180 962€ 169 525€ 113 437€ 100 249€ 97 629€ 97 409€
19
E.4.
Sociálne náklady
28 614€ 30 718€ 45 153€ 27 536€ 33 736€ 15 495€ 16 792€ 15 398€
20
F.
Dane a poplatky
3 272€ 225€ 2 653€ 2 619€ 2 441€ 2 510€ 1 155€ 1 524€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
65 396€ 61 574€ 49 080€ 67 326€ 88 358€ 136 957€ 155 773€ 160 552€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
65 396€ 61 574€ 49 080€ 67 326€ 88 358€ 136 957€ 155 773€ 160 552€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 3€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 147€ -11 350€ -5 508€ 25 622€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 357€ 43 401€ 17 638€ 143 466€ 13 655€ 9 686€ 9 030€ 7 832€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-123 230 € -252 875 € -214 900 € -171 193 € 38 992 € 124 923 € 293 377 € 409 712 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
775 305 € 716 707 € 510 288 € 740 162 € 625 553 € 687 605 € 872 122 € 968 387 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
64 € 83 € 719 € 509 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
64 € 83 € 719 € 477 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 677€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
64€ 83€ 42€ 477€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 32€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
12 916 € 20 833 € 28 532 € 16 741 € 16 972 € 16 221 € 15 630 € 14 235 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 294 € 15 555 € 15 525 € 15 333 € 13 885 € 13 186 € 13 186 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 13 186€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 294€ 15 555€ 15 525€ 15 333€ 13 885€ 13 186€
52
O.
Kurzové straty
77€ 95€ 88€ 65€ 144€ 40€ 57€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 916€ 12 462€ 12 882€ 1 128€ 1 574€ 2 192€ 2 404€ 992€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-12 916 € -20 833 € -28 532 € -16 741 € -16 908 € -16 138 € -14 911 € -13 726 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-136 146 € -273 708 € -243 432 € -187 934 € 22 084 € 108 785 € 278 466 € 395 986 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
51 298 € 4 901 € 12 163 € 23 741 € 61 959 € 84 406 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 244€ 12 876€ 37 389€ 68 226€ 97 737€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
51 298€ -2 343€ -713€ -13 648€ -6 267€ -13 331€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-136 146 € -273 708 € -294 730 € -192 835 € 9 921 € 85 044 € 216 507 € 311 580 €