Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 001 555 € 2 036 575 € 1 955 052 € 1 950 205 € 1 926 053 € 1 884 916 € 1 891 504 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 001 555€ 2 036 575€ 1 955 052€ 1 950 205€ 1 926 053€ 1 884 916€ 1 891 504€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
314 726 € 310 274 € 309 793 € 309 756 € 310 370 € 317 759 € 270 608 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 700€ 3 821€ 3 677€ 4 219€ 4 458€ 10 417€ 8 155€
10
B.2
Služby
310 026€ 306 453€ 306 116€ 305 537€ 305 912€ 307 342€ 262 453€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 686 829 € 1 726 301 € 1 645 259 € 1 640 449 € 1 615 683 € 1 567 157 € 1 620 896 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13
C.1
Mzdové náklady
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
17
D
Dane a poplatky
6 078€ 6 573€ 146€ 114€ 130€ 147€ 744€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
511 036€ 511 036€ 510 887€ 509 421€ 509 277€ 505 100€ 1 077 783€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
31€ 800€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 786€ 20 788€ 20 775€ 20 785€ 20 775€ 21 965€ 20 808€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 148 929 € 1 187 904 € 1 113 451 € 1 110 129 € 1 085 501 € 1 039 976 € 522 361 €
38
X.
Výnosové úroky
14 709€ 14 680€ 14 707€ 12 713€ 1 079€ 44€ 37€
39
N
Nákladové úroky
300 883€ 362 657€ 728 715€ 752 759€ 777 503€ 890 308€ 1 017 759€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
524 497€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
84€ 87€ 80€ 42€ 42€ 167 387€ 30 757€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-286 258 € 176 433 € -714 088 € -740 088 € -776 466 € -1 057 651 € -1 048 479 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
862 671 € 1 364 337 € 399 363 € 370 041 € 309 035 € -17 675 € -526 118 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
181 149 € 46 349 € 3 246 € 3 092 € 2 886 € 2 888 € 7 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
60 000€ 46 349€ 3 246€ 3 092€ 2 886€ 2 888€ 7€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
121 149€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
681 522 € 1 317 988 € 396 117 € 366 949 € 306 149 € -20 563 € -526 125 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
862 671 € 1 364 337 € 399 363 € 370 041 € 309 035 € -17 675 € -526 118 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
681 522 € 1 317 988 € 396 117 € 366 949 € 306 149 € -20 563 € -526 125 €