Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Žilinský samosprávny kraj

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
649 527€ 776 842€ 689 586€ 799 997€ 761 651€ 722 264€ 705 998€ 1 464 292€ 1 304 965€ 948 588€ 1 092 047€ 1 217 233€ 901 469€
02
501
Spotreba materiálu
284 999€ 385 423€ 353 229€ 448 082€ 399 389€ 336 644€ 343 565€ 901 159€ 552 585€ 417 816€ 612 344€ 701 320€ 374 625€
03
502
Spotreba energie
364 528€ 391 419€ 336 358€ 351 915€ 362 262€ 385 621€ 362 433€ 563 134€ 752 380€ 530 772€ 479 703€ 515 913€ 526 844€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 158 181€ 3 076 750€ 2 439 698€ 2 403 276€ 2 138 357€ 2 139 669€ 1 860 833€ 1 895 346€ 2 035 573€ 1 906 528€ 2 562 386€ 2 015 516€ 2 390 886€
07
511
Opravy a udržiavanie
166 862€ 256 386€ 112 932€ 160 909€ 113 225€ 115 070€ 163 890€ 94 256€ 106 418€ 111 183€ 120 108€ 444 059€ 288 588€
08
512
Cestovné
13 748€ 40 989€ 18 570€ 19 493€ 24 604€ 32 515€ 17 644€ 87 458€ 99 421€ 96 580€ 93 030€ 115 493€ 122 386€
09
513
Náklady na reprezentáciu
22 368€ 36 336€ 56 267€ 30 000€ 22 389€ 24 390€ 25 700€ 23 490€ 16 642€ 23 218€ 24 346€ 27 099€ 38 009€
10
518
Ostatné služby
1 955 203€ 2 743 039€ 2 251 929€ 2 192 875€ 1 978 138€ 1 967 695€ 1 653 599€ 1 690 142€ 1 813 092€ 1 675 547€ 2 324 903€ 1 428 864€ 1 941 904€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
6 508 214€ 6 209 928€ 5 615 632€ 4 532 330€ 4 142 151€ 3 922 285€ 3 461 391€ 3 804 568€ 3 917 208€ 3 843 816€ 3 746 289€ 3 657 822€ 3 272 870€
12
521
Mzdové náklady
4 451 755€ 4 269 222€ 3 797 159€ 3 067 580€ 2 797 622€ 2 648 746€ 2 332 533€ 2 677 497€ 2 822 244€ 2 776 325€ 2 805 525€ 2 712 085€ 2 457 856€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 706 106€ 1 622 671€ 1 474 065€ 1 215 528€ 1 121 501€ 1 062 414€ 945 822€ 936 481€ 924 854€ 961 028€ 808 027€ 830 231€ 730 719€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
101 947€ 96 916€ 86 733€ 74 478€ 68 169€ 61 854€ 53 734€ 49 192€ 50 030€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
248 406€ 221 119€ 257 676€ 174 744€ 154 860€ 149 272€ 129 302€ 141 398€ 120 080€ 105 979€ 132 254€ 115 023€ 83 315€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 483€ 483€ 483€ 980€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
39 177€ 42 690€ 50 929€ 40 695€ 38 874€ 45 390€ 42 088€ 70 894€ 55 873€ 39 199€ 24 528€ 50 716€ 38 322€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 500€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
23 631€ 27 209€ 30 968€ 28 397€ 26 772€ 33 359€ 28 730€ 44 952€ 34 835€ 15 569€ 13 123€ 24 738€ 28 107€
20
538
Ostatné dane a poplatky
15 546€ 15 481€ 19 961€ 12 299€ 12 103€ 12 031€ 13 358€ 25 943€ 21 038€ 23 130€ 11 405€ 25 978€ 10 215€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 878 794€ 1 044 956€ 934 215€ 1 453 977€ 1 116 436€ 843 383€ 1 266 231€ 1 726 306€ 1 177 436€ 1 628 536€ 602 867€ 1 347 406€ 558 650€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
438 405€ 8 108€ 32 349€ 699 422€ 429 872€ 144 389€ 638 122€ 1 487 243€ 670 621€ 668 577€ 204 501€ 1 224 131€ 510 629€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4€ 57€ 23€ 0€ 0€ 0€ 84 645€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 394€ 2 485€ 240€ 30 484€ 3€ 7€ 0€ 28€ 0€ 800€ 530€
26
546
Odpis pohľadávky
276€ 8 042€ 38 725€ 872€ 3 874€ 366€ 81 406€ 14 651€ 376 450€ 4 693€ 19 254€ 20 835€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 437 720€ 1 026 320€ 863 141€ 754 551€ 685 395€ 664 613€ 627 740€ 157 651€ 492 073€ 446 297€ 392 591€ 17 455€ 25 661€
28
549
Manká a škody
92€ 137 186€ 1 081€ 1 120€ 996€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 435 485€ 2 875 951€ 4 837 938€ 3 679 760€ 2 273 385€ 895 685€ 966 671€ 2 277 249€ 1 713 177€ 1 253 489€ 1 867 743€ 1 485 103€ 2 292 099€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
963 769€ 1 084 747€ 1 164 964€ 1 191 762€ 1 135 476€ 532 411€ 275 701€ 347 800€ 460 547€ 710 803€ 1 070 104€ 1 095 809€ 950 795€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 471 716€ 1 791 197€ 3 672 967€ 2 487 998€ 1 137 909€ 363 272€ 690 969€ 1 928 412€ 1 252 608€ 538 947€ 790 625€ 389 294€ 1 341 304€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 347 572€ 1 382 173€ 3 131 929€ 2 301 129€ 954 786€ 192 233€ 336 971€ 1 657 826€ 596 673€ 200 571€ 500 072€ 260 550€ 1 327 305€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
124 144€ 409 024€ 541 038€ 186 869€ 183 123€ 171 038€ 353 999€ 270 586€ 655 935€ 338 376€ 290 553€ 128 744€ 13 999€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
7€ 7€ 2€ 1 038€ 22€ 3 739€ 7 015€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
7€ 7€ 2€ 1 038€ 22€ 3 739€ 7 015€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
356 216€ 445 837€ 485 925€ 635 649€ 587 908€ 636 946€ 905 417€ 825 663€ 1 202 733€ 889 733€ 454 963€ 732 534€ 418 923€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
291 514€ 297 799€ 314 333€ 348 289€ 559 134€ 602 890€ 762 144€ 787 038€ 1 152 702€ 861 160€ 433 769€ 704 749€ 393 686€
43
563
Kurzové straty
56€ 40€ 27€ 10€ 8€ 42€ 12€ 42€ 43€ 23€ 38€ 89€ 427€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
64 646€ 147 998€ 171 564€ 287 350€ 28 765€ 34 014€ 143 260€ 38 583€ 49 988€ 28 550€ 21 156€ 27 696€ 24 810€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
129 126 489€ 114 392 222€ 99 484 981€ 90 611 378€ 80 687 240€ 76 930 977€ 75 167 662€ 70 436 453€ 69 987 814€ 67 714 016€ 67 061 768€ 70 532 566€ 63 493 776€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
89 983 253€ 83 961 873€ 75 949 359€ 70 414 141€ 62 404 289€ 59 172 228€ 56 394 191€ 54 859 565€ 54 046 907€ 51 934 906€ 52 475 054€ 53 722 896€ 52 202 311€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
17 643€ 178 696€ 299 338€ 246 582€ 85 277€ 43 329€ 28 607€ 278 849€ 65 417€ 21 436€ 105 230€ 164 223€ 293 975€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
35 753 983€ 30 251 653€ 23 236 284€ 19 950 655€ 18 197 674€ 17 715 419€ 18 744 864€ 15 298 039€ 15 875 489€ 15 757 674€ 14 481 484€ 16 645 447€ 10 997 490€
61
587
Náklady na ostatné transfery
3 371 610€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
144 152 082€ 128 865 176€ 114 538 904€ 104 157 063€ 91 746 001€ 86 136 599€ 84 376 290€ 82 500 772€ 81 394 778€ 78 223 905€ 77 412 590€ 81 038 896€ 73 366 996€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
290 407€ 282 876€ 276 996€ 283 119€ 292 784€ 298 738€ 334 139€ 471 462€ 595 493€ 497 507€ 454 876€ 421 577€ 494 384€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
290 407€ 282 876€ 276 996€ 283 119€ 292 784€ 298 738€ 334 139€ 471 462€ 595 493€ 497 507€ 454 876€ 421 577€ 494 384€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
118 011 340€ 118 953 032€ 107 641 541€ 96 368 642€ 89 311 286€ 79 602 224€ 71 172 970€ 68 299 329€ 67 059 824€ 65 916 154€ 56 755 269€ 73 370 074€ 63 192 734€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
117 977 161€ 118 921 236€ 107 601 212€ 96 330 719€ 89 278 901€ 79 564 273€ 71 121 319€ 68 254 779€ 66 989 525€ 65 889 247€ 56 727 409€ 73 346 006€ 63 169 087€
82
633
Výnosy z poplatkov
34 179€ 31 796€ 40 329€ 37 923€ 32 385€ 37 951€ 51 652€ 44 550€ 70 299€ 26 908€ 27 860€ 24 067€ 23 647€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 638 577€ 1 027 318€ 1 010 847€ 2 184 431€ 1 878 883€ 2 071 282€ 2 717 057€ 5 181 269€ 3 247 493€ 1 735 996€ 1 424 466€ 2 705 264€ 7 184 545€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
387 565€ 73 116€ 162 752€ 1 569 568€ 1 085 756€ 458 409€ 1 067 562€ 3 519 376€ 1 371 334€ 736 986€ 566 606€ 1 915 737€ 6 476 019€
85
642
Tržby z predaja materiálu
657€ 104€ 1€ 858€ 18€ 86€ 12€ 2 447€ 1 476€ 1 397€ 350€ 482€ 11 951€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
247€ 685€ 1 432€ 0€ 328€ 681€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
21 959€ 43 535€ 4 120€ 3 010€ 5 948€ 17 920€ 1 330€ 11 288€ 0€ 0€ 150€ 899€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 228 396€ 910 562€ 843 974€ 610 996€ 787 161€ 1 594 867€ 1 648 153€ 1 647 912€ 1 873 998€ 996 181€ 857 361€ 787 818€ 695 894€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 959 879€ 3 491 539€ 3 622 162€ 917 098€ 209 268€ 376 875€ 1 686 010€ 1 103 767€ 338 183€ 336 615€ 696 988€ 1 707 365€ 233 805€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 959 879€ 3 491 539€ 3 622 162€ 917 098€ 209 268€ 376 875€ 1 683 218€ 1 103 767€ 338 183€ 336 615€ 696 988€ 1 707 365€ 233 805€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 470 433€ 3 088 665€ 2 244 827€ 901 620€ 203 731€ 344 088€ 1 675 610€ 618 474€ 326 896€ 321 306€ 650 530€ 1 681 932€ 208 170€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
489 447€ 402 874€ 1 377 335€ 15 478€ 5 536€ 32 787€ 7 608€ 485 293€ 11 287€ 15 309€ 46 459€ 25 433€ 25 635€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
2 792€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
2 792€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
7 616€ 5 338€ 2 640€ 2 876€ 2 294€ 1 524€ 15 552€ 70 904€ 65 341€ 89 586€ 41 550€ 142 439€ 757 678€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
7 616€ 5 338€ 2 637€ 2 872€ 2 293€ 1 522€ 15 535€ 70 902€ 65 338€ 89 572€ 41 540€ 142 424€ 210 322€
103
663
Kurzové zisky
0€ 2€ 4€ 1€ 2€ 1€ 2€ 3€ 13€ 10€ 16€ 547 356€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
17 713 723€ 14 717 302€ 14 914 695€ 14 944 608€ 15 105 222€ 14 058 427€ 13 643 759€ 12 974 766€ 12 602 305€ 12 048 758€ 10 849 870€ 8 278 320€ 7 735 595€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
4 115 042€ 1 004 041€ 585 600€ 511 943€ 492 094€ 693 198€ 886 831€ 1 103 239€ 1 151 082€ 1 150 588€ 2 223 318€ 892 576€ 602 216€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 585 221€ 2 436 930€ 2 451 305€ 2 841 698€ 3 042 133€ 2 306 230€ 1 845 023€ 1 537 632€ 1 431 447€ 1 079 909€ 606 276€ 280 378€ 224 975€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 159 650€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
21 969€ 3 000€ 2 458€ 8 605€ 26€ 1 782€ 7 244€ 12 757€ 10 622€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
14 266€ 14 288€ 15 302€ 16 032€ 14 011€ 19 321€ 10 093€ 7 852€ 2 286€ 2 861€ 2 299€ 25€ 6 467€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
10 999 194€ 11 262 043€ 11 840 519€ 11 571 934€ 11 556 985€ 11 037 220€ 10 893 208€ 10 326 043€ 10 017 465€ 9 653 969€ 8 010 733€ 7 092 584€ 6 891 315€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
140 621 542€ 138 477 405€ 127 468 881€ 114 700 774€ 106 799 737€ 96 409 070€ 89 569 487€ 88 101 498€ 83 908 640€ 80 624 615€ 70 223 019€ 86 625 039€ 79 598 740€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-3 530 540€ 9 612 229€ 12 929 977€ 10 543 711€ 15 053 735€ 10 272 472€ 5 193 197€ 5 600 726€ 2 513 862€ 2 400 711€ -7 189 572€ 5 586 143€ 6 231 744€
136
591
Splatná daň z príjmov
406€ 603€ 498€ 545€ 435€ 293€ 2 948€ 12 446€ 12 333€ 17 017€ 7 891€ 27 059€ 33 783€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-3 530 947€ 9 611 626€ 12 929 478€ 10 543 165€ 15 053 300€ 10 272 179€ 5 190 249€ 5 588 280€ 2 501 529€ 2 383 694€ -7 197 463€ 5 559 085€ 6 197 961€