Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským [zrušená]

2015 - 2008
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2015
31.08.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Celková zadlžženost
98,9 % 102,9 % 103,3 % 101,4 % 101,4 % 101,2 % 104,8 % 103,9 %
Ukazovatele zadlženosti
Dlhová služba
Celková zadlženosť
Dlhodobá zadlženosť
Krátkodobá zadlženosť
N/A
Úverová zaťaženosť
N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A
Finančné účty/Aktíva
Náklady
Podiel spotrebovaných nákupov na celkových nákladoch
Podiel služieb na celkových nákladoch
Podiel osobných nákladov na celkových nákladoch
Podiel daní a poplatkov na celkových nákladoch
N/A
Podiel ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť na celkových nákladoch
Podiel odpisov, rezerv a opravných položiek na celkových nákladoch
Podiel finančných nákladov na celkových nákladoch
Podiel mimoriadných nákladov na celkových nákladoch
N/A
Podiel nákladov na transfery a odvodu príjmov na celkových nákladoch
Podiel nákladov z podnikateľskej činnosti na celkových nákladoch
N/A N/A
Výnosy
Podiel tržieb na celkových výnosoch
Podiel zmeny zásob na celkových výnosoch
N/A
Podiel aktivácie na celkových výnosoch
N/A
Podiel daňových, colných a poplatkových výnosov na celkových výnosoch
N/A
Podiel ostatných výnosov na celkových výnosoch
Podiel rezerv a opravných položiek na celkových výnosoch
N/A
Podiel finančných výnosov na celkových výnosoch
N/A
Podiel mimoriadnych výnosov na celkových výnosoch
N/A
Podiel dotácie na celkových výnosoch
Podiel výnosov z podnikateľskej činnosti na celkových výnosoch
N/A N/A