Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trnavský samosprávny kraj

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
240 447 885€ 203 326 660€ 177 242 234€ 169 666 577€ 145 961 384€ 136 109 794€ 135 440 999€ 133 150 668€ 128 682 230€ 127 341 634€ 125 101 278€ 123 709 299€ 134 182 333€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
56 253 405€ 52 989 488€ 43 840 724€ 46 574 871€ 45 512 556€ 51 030 636€ 56 917 119€ 49 534 230€ 48 852 984€ 48 503 645€ 47 471 867€ 44 966 759€ 42 799 000€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 014 820€ 1 222 699€ 1 401 238€ 1 968 162€ 3 110 879€ 4 106 003€ 4 320 175€ 4 065 162€ 1 258 216€ 418 726€ 890 479€ 1 560 897€ 2 568 767€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
134 938€ 806 537€ 1 348 978€ 1 892 282€ 3 004 659€ 3 946 673€ 100 703€ 84 521€ 136 513€ 233 263€ 570 429€ 907 640€ 830 000€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
52 468€ 54 324€ 55 114€ 59 170€ 66 502€ 116 325€ 250 911€ 618 688€ 1 007 197€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
5 020€ 28 640€ 52 260€ 75 880€ 106 220€ 159 330€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
822 393€ 333 199€ 4 164 359€ 3 921 471€ 1 055 202€ 69 139€ 69 139€ 34 569€ 731 569€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
32 214 208€ 28 742 411€ 23 010 295€ 25 101 619€ 22 896 588€ 27 419 570€ 24 343 054€ 23 624 336€ 23 472 360€ 30 292 818€ 24 611 933€ 21 446 403€ 23 852 088€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 861 910€ 2 240 792€ 1 543 972€ 1 482 894€ 1 155 056€ 842 760€ 800 849€ 1 311 247€ 1 327 595€ 1 692 936€ 1 552 764€ 820 575€ 1 689 259€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
104 124€ 91 217€ 63 809€ 63 809€ 65 969€ 62 737€ 60 047€ 60 047€ 60 047€ 60 047€ 60 047€ 57 391€ 50 676€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
9 802 222€ 11 702 646€ 10 000 423€ 9 910 958€ 8 881 851€ 8 367 293€ 8 635 607€ 9 555 034€ 9 833 880€ 15 366 585€ 16 910 974€ 17 457 532€ 18 949 947€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 122 793€ 265 009€ 243 200€ 339 006€ 535 094€ 627 083€ 121 515€ 22 107€ 201 021€ 891 098€ 2 113 516€ 1 091 619€ 1 123 647€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
413 528€ 77 351€ 56 097€ 70 336€ 49 699€ 17 493€ 23 490€ 0€ 59 714€ 173 417€ 276 857€ 395 440€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
2 510€ 9 748€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
14 553 102€ 9 862 084€ 10 187 751€ 11 886 264€ 11 386 966€ 12 417 571€ 11 281 988€ 10 095 618€ 10 652 026€ 5 953 092€ 2 501 305€ 377 141€ 405 494€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
4 356 529€ 4 503 313€ 915 043€ 1 348 353€ 819 442€ 5 074 885€ 3 419 558€ 2 580 283€ 1 397 791€ 6 269 347€ 1 299 911€ 1 326 763€ 1 163 729€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 38 524€ 73 896€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
23 024 378€ 23 024 378€ 19 429 191€ 19 505 090€ 19 505 090€ 19 505 062€ 28 253 890€ 21 844 733€ 24 122 407€ 17 792 101€ 21 969 455€ 21 959 460€ 16 378 145€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
21 418 985€ 21 418 985€ 17 823 798€ 17 823 798€ 17 823 798€ 17 823 770€ 26 572 597€ 20 676 310€ 23 241 148€ 17 074 325€ 7 585 256€ 9 012 569€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
1 587 104€ 1 587 104€ 1 587 104€ 1 588 797€ 1 588 797€ 1 588 797€ 0€ 0€ 12 820 519€ 12 820 520€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 588 797€ 1 075 928€ 788 764€ 627 281€ 1 427 314€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
18 290€ 18 290€ 18 290€ 92 495€ 92 495€ 92 495€ 92 495€ 92 495€ 92 495€ 90 495€ 136 367€ 126 370€ 16 378 145€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
184 105 050€ 150 202 154€ 133 287 143€ 123 004 027€ 100 389 708€ 85 028 431€ 78 472 965€ 83 600 381€ 79 801 195€ 77 720 011€ 76 458 047€ 77 211 062€ 89 899 304€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
113 200€ 131 335€ 364 790€ 90 330€ 72 159€ 99 736€ 127 437€ 74 371€ 75 051€ 80 871€ 243 861€ 207 868€ 217 330€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
113 200€ 131 335€ 364 790€ 90 330€ 72 159€ 99 736€ 127 437€ 74 371€ 75 051€ 80 871€ 243 861€ 207 868€ 217 330€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
120 253 576€ 114 984 065€ 110 035 719€ 108 781 680€ 85 094 546€ 75 640 198€ 73 267 916€ 69 390 298€ 67 430 889€ 70 472 671€ 70 174 368€ 74 282 173€ 73 755 908€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 078 081€ 1 061 061€ 825 226€ 825 303€ 744 729€ 622 278€ 547 070€ 578 350€ 473 514€ 441 049€ 663 279€ 311 209€ 277 716€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
118 634 941€ 113 700 651€ 109 210 493€ 107 953 453€ 84 349 817€ 74 992 620€ 72 681 829€ 68 759 686€ 66 956 240€ 70 031 622€ 69 511 089€ 73 970 964€ 73 478 192€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
24 360€ 39 016€ 52 262€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
540 555€ 222 353€ 2 924€ 941€ 1 135€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
8 885€ 30 209€ 51 533€ 72 856€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
8 885€ 30 209€ 51 533€ 72 856€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
64 169€ 141 473€ 46 624€ 1 796 479€ 178 537€ 440 903€ 414 659€ 8 991 618€ 6 168 786€ 2 722 915€ 1 206 166€ 166 649€ 9 726 756€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
7 660€ 173€ 110€ 159€ 13 523€ 1 675€ 115 000€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
18 783€ 14 670€ 13 800€ 21 224€ 6 888€ 31 021€ 6 686€ 7 425 806€ 5 262 811€ 2 538 192€ 6€ 20€ 107 460€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
11 725€ 1 507€ 20 867€ 19 440€ 49 517€ 44 477€ 144 073€ 29 334€ 3 896€ 7 575€ 1 855€ 9 062€ 5 488€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
4 538€ 4 534€ 3 814€ 4 156€ 4 141€ 4 560€ 4 714€ 4 157€ 3 834€ 4 263€ 5 029€ 4 879€ 4 215€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
3 852€ 0€ 645€ 2 582€ 130 277€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
99 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 392€ 3 255€ 6 228€ 34 986€ 34 607€ 278 386€ 53 792€ 942 613€ 885 474€ 13 445€ 14 597€ 16 929€ 42 275€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
80 162€ 68 304€ 197 481€ 484 977€ 0€ 136 915€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
25 731€ 109 846€ 1 915€ 1 716 672€ 3 222€ 10 302€ 7 740€ 5 731€ 12 663€ 21 720€ 1 168 575€ 3 806€ 9 452 316€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
62 785 606€ 34 055 319€ 22 640 010€ 12 335 539€ 15 035 581€ 8 817 385€ 4 611 421€ 5 071 238€ 6 126 469€ 4 433 555€ 4 833 652€ 2 551 992€ 6 199 311€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 633€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
55 238€ 4 385€ 2 460€ 3 135€ 1 528€ 2 171€ 4 498€ 18 756€ 7 003€ 4 979€ 3 056€ 40 769€ 17 000€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
62 730 368€ 34 050 934€ 22 637 550€ 12 332 403€ 15 034 053€ 8 815 215€ 4 605 290€ 5 052 482€ 6 119 466€ 4 428 576€ 4 830 595€ 2 511 223€ 6 182 311€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
888 500€ 889 962€ 200 000€ 0€ 10 000€ 0€ 2 380€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
888 500€ 889 962€ 200 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 2 380€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 10 000€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
89 429€ 135 018€ 114 368€ 87 678€ 59 120€ 50 727€ 50 915€ 16 057€ 28 050€ 1 117 978€ 1 171 364€ 1 531 478€ 1 484 029€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
89 429€ 135 018€ 114 368€ 87 678€ 59 120€ 50 727€ 50 915€ 16 055€ 28 049€ 16 290€ 69 677€ 56 008€ 8 560€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
2€ 1€ 1 101 688€ 1 101 688€ 1 475 470€ 1 475 470€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
240 447 885€ 203 326 660€ 177 242 234€ 169 666 577€ 145 961 384€ 136 109 794€ 135 440 999€ 133 150 668€ 128 682 230€ 127 341 634€ 125 101 278€ 123 709 299€ 134 182 333€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
133 699 894€ 120 877 845€ 98 027 490€ 84 603 618€ 70 772 111€ 57 196 897€ 56 606 631€ 60 133 074€ 56 846 430€ 59 399 701€ 65 793 762€ 70 192 532€ 89 942 858€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
2 998 214€ 2 998 214€ 2 998 214€ 2 998 214€ 2 998 214€ 2 998 214€ 143 375€ 2 439 903€ 2 265 782€ 6 402 054€ 6 402 054€ 2 963 073€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
-6 409 157€ -4 131 482€ -4 131 482€ 4 790€ 4 790€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
2 998 214€ 2 998 214€ 2 998 214€ 2 998 214€ 2 998 214€ 2 998 214€ 6 552 531€ 6 571 386€ 6 397 264€ 6 397 264€ 6 397 264€ 2 963 073€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
130 701 680€ 117 879 631€ 95 029 276€ 81 605 404€ 67 773 896€ 54 198 683€ 56 606 631€ 59 989 700€ 54 406 527€ 57 133 919€ 59 391 708€ 63 790 478€ 86 979 786€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
117 879 790€ 95 806 286€ 81 503 139€ 69 217 108€ 54 236 486€ 49 690 821€ 40 417 555€ 54 425 073€ 55 048 465€ 59 396 592€ 63 665 263€ 85 833 529€ 102 445 495€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
12 821 890€ 22 073 345€ 13 526 137€ 12 388 296€ 13 537 410€ 4 507 862€ 16 189 076€ 5 564 627€ -641 938€ -2 262 672€ -4 273 555€ -22 043 052€ -15 465 709€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
80 856 012€ 58 974 682€ 59 125 127€ 63 497 067€ 52 743 175€ 57 229 464€ 63 070 942€ 58 110 855€ 59 958 341€ 63 667 508€ 57 365 350€ 52 464 020€ 42 813 781€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 899 913€ 2 943 380€ 3 018 601€ 1 636 155€ 554 000€ 29 750€ 2 328 890€ 2 718 340€ 3 203 231€ 189 114€ 189 888€ 278 575€ 213 948€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
1 555 309€ 190 229€ 245 944€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 213 948€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 344 604€ 2 753 151€ 2 772 657€ 1 636 155€ 554 000€ 29 750€ 2 328 890€ 2 718 340€ 3 203 231€ 189 114€ 189 888€ 278 575€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 362 846€ 498 276€ 282 750€ 519 455€ 1 643 442€ 1 419 875€ 392 950€ 391 789€ 275 258€ 211 614€ 109 843€ 80 457€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
1 362 846€ 498 030€ 266 956€ 380 714€ 1 449 727€ 1 240 695€ 231 929€ 238 271€ 138 622€ 135 328€ 61 100€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
246€ 15 794€ 138 741€ 193 714€ 179 180€ 161 021€ 153 518€ 136 636€ 76 287€ 48 743€ 80 457€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
39 481€ 28 232€ 50 632€ 2 929 658€ 4 150 169€ 5 884 819€ 7 717 337€ 1 227 400€ 59 619€ 133 769€ 2 863€ 2 817€ 10 190€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 500€ 1 500€ 36 126€ 34 833€ 1 214 430€ 53 630€ 130 802€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
1 293€ 1 293€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
37 981€ 26 732€ 14 507€ 11 897€ 15 171€ 15 692€ 12 790€ 12 970€ 5 989€ 2 968€ 2 863€ 2 817€ 10 190€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 881 636€ 4 133 706€ 5 869 127€ 7 704 548€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
757 008€ 963 880€ 651 792€ 3 125 734€ 2 428 150€ 3 219 460€ 6 648 058€ 3 181 472€ 1 120 233€ 9 056 974€ 2 057 460€ 1 815 328€ 1 837 248€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
110 283€ 228 400€ 221 586€ 1 178 985€ 243 445€ 377 186€ 956 858€ 1 645 556€ 503 091€ 7 681 867€ 484 105€ 311 492€ 590 614€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
539€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
182€ 366€ 12 696€ 40 255€ 334 520€ 134 293€ 116 700€ 814 807€ 775 267€ 508 589€ 521 848€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
17 442€ 10€ 770€ 937€ 3 116€ 163€ 1 700€ 16 527€ 40 870€ 19 934€ 259 964€ 9 855€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
121 927€ 26 990€ 22 587€ 1 367 843€ 1 764 970€ 2 407 634€ 2 375 054€ 18 616€ 72 692€ 63 756€ 157 000€ 105 760€ 87 202€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
831€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
269 911€ 270 637€ 221 700€ 314 105€ 176 928€ 213 114€ 227 340€ 202 773€ 143 243€ 249 460€ 341 015€ 412 192€ 295 504€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
5€ 13€ 68€ 18€ 303€ 243€ 587€ 310€ 2 293€ 21€ 15€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
185 800€ 186 484€ 147 269€ 185 911€ 176 651€ 136 724€ 246 898€ 134 879€ 201 053€ 158 563€ 190 953€ 145 958€ 171 690€
166
15.
Daň z príjmov (341)
202 075€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77 338€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
50 695€ 49 141€ 37 344€ 77 136€ 51 620€ 40 893€ 74 209€ 33 961€ 65 116€ 44 661€ 84 481€ 68 939€ 57 501€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
945€ 130€ 1 058€ 600€ 600€ 800€ 400€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 694€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 17 572€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
2 432 183€ 1 008 220€ 624€ 2 680€ 2 413€ 2 413€ 2 413€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
75 796 764€ 54 540 915€ 55 121 352€ 55 286 065€ 43 967 413€ 46 675 560€ 45 983 707€ 50 591 853€ 55 300 000€ 54 076 036€ 55 005 296€ 50 286 844€ 40 752 395€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
34 614 460€ 49 981 585€ 50 540 504€ 52 551 120€ 41 259 267€ 46 675 560€ 45 983 707€ 50 591 853€ 55 300 000€ 54 076 036€ 55 005 296€ 50 286 844€ 40 752 395€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
20 655 409€ 4 559 329€ 4 580 848€ 2 734 945€ 2 708 147€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
20 526 895€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
25 891 979€ 23 474 133€ 20 089 617€ 21 565 891€ 22 446 099€ 21 683 433€ 15 763 427€ 14 906 739€ 11 877 458€ 4 274 426€ 1 942 167€ 1 052 747€ 1 425 694€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
430€ 28 682€ 832€ 776€ 86 359€ 159 122€ 164 600€ 488 071€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
25 891 549€ 23 474 133€ 20 089 617€ 21 565 891€ 22 417 417€ 21 683 433€ 15 763 427€ 14 905 908€ 11 876 683€ 4 188 066€ 1 783 045€ 888 148€ 937 623€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€