Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
112 474€ 122 140€ 128 022€ 124 266€ 107 873€ 101 699€ 103 029€ 103 957€ 101 552€ 104 861€ 101 880€ 95 222€ 182 506€
02
501
Spotreba materiálu
83 456€ 97 501€ 104 247€ 101 257€ 84 662€ 72 565€ 64 139€ 55 714€ 59 816€ 70 925€ 60 258€ 56 551€ 140 525€
03
502
Spotreba energie
29 018€ 24 639€ 23 775€ 23 009€ 23 211€ 29 134€ 38 890€ 48 244€ 41 736€ 33 936€ 41 622€ 38 671€ 41 981€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
69 118€ 69 152€ 70 152€ 59 986€ 92 277€ 57 818€ 32 089€ 23 218€ 23 097€ 45 718€ 35 256€ 74 884€ 29 020€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 10 463€ 10 944€ 1 983€ 34 574€ 25 998€ 13 761€ 8 051€ 4 999€ 26 910€ 15 644€ 54 988€ 5 031€
08
512
Cestovné
37€ 293€ 200€ 244€ 157€ 183€ 101€ 73€ 121€ 74€ 29€ 166€ 114€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
10
518
Ostatné služby
69 082€ 58 396€ 59 008€ 57 759€ 57 545€ 31 637€ 18 227€ 15 094€ 17 978€ 18 734€ 19 583€ 19 729€ 23 875€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
624 803€ 576 555€ 493 372€ 487 416€ 451 739€ 407 108€ 367 215€ 339 280€ 321 804€ 326 712€ 315 548€ 298 739€ 276 104€
12
521
Mzdové náklady
443 442€ 427 806€ 365 065€ 358 243€ 342 918€ 293 924€ 263 335€ 243 589€ 231 618€ 233 998€ 225 927€ 216 119€ 203 360€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
154 876€ 142 652€ 123 987€ 119 242€ 103 562€ 99 782€ 90 710€ 84 103€ 78 312€ 81 309€ 78 257€ 74 749€ 69 573€
15
527
Zákonné sociálne náklady
26 485€ 6 097€ 4 320€ 9 930€ 3 700€ 13 402€ 13 171€ 11 587€ 11 874€ 11 405€ 11 364€ 7 871€ 3 171€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 1 559€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 680€ 550€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 680€ 550€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
644€ 0€ 0€ 0€ 1 617€ 2 185€ 1 960€ 2 137€ 2 293€ 2 376€ 1 921€ 1 663€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 1€ 43€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
644€ 0€ 0€ 0€ 1 617€ 2 185€ 1 897€ 2 137€ 2 293€ 2 376€ 1 920€ 1 620€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
17 160€ 16 962€ 17 327€ 21 778€ 25 458€ 7 847€ 24 624€ 4 270€ 3 648€ 6 084€ 13 217€ 13 203€ 13 881€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 160€ 16 962€ 17 327€ 21 778€ 25 458€ 7 847€ 6 844€ 4 270€ 3 648€ 6 084€ 6 792€ 6 599€ 5 545€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 780€ 0€ 0€ 0€ 6 425€ 6 604€ 8 336€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 336€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 780€ 0€ 0€ 0€ 6 425€ 6 604€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
888€ 1 199€ 1 327€ 992€ 1 334€ 1 040€ 1 562€ 1 526€ 1 369€ 1 231€ 1 155€ 1 153€ 4 158€
47
568
Ostatné finančné náklady
888€ 1 199€ 1 327€ 992€ 1 334€ 1 040€ 1 562€ 1 526€ 1 369€ 1 231€ 1 155€ 1 153€ 4 158€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 266€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 266€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
68 299€ 63 786€ 60 483€ 68 586€ 74 984€ 57 466€ 52 548€ 45 600€ 29 688€ 25 577€ 23 546€ 17 853€ 29 476€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
68 299€ 63 786€ 60 483€ 68 586€ 74 984€ 57 466€ 52 548€ 45 600€ 29 688€ 25 577€ 23 546€ 17 853€ 29 476€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
893 386€ 849 794€ 770 683€ 763 023€ 755 547€ 635 162€ 583 027€ 519 987€ 483 451€ 512 559€ 493 203€ 503 267€ 535 145€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
64 870€ 122 415€ 95 628€ 107 142€ 112 988€ 104 840€ 96 649€ 90 887€ 75 068€ 67 636€ 68 777€ 51 403€ 71 347€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
64 870€ 122 415€ 95 628€ 107 142€ 112 988€ 104 840€ 96 649€ 90 887€ 75 068€ 67 636€ 68 777€ 51 370€ 71 347€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
34 939€ 21 058€ 0€ 4 479€ 0€ 780€ 5 037€ 2 241€ 4 787€ 526€ 282€ 5 068€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
34 939€ 21 058€ 0€ 4 479€ 0€ 780€ 5 037€ 2 241€ 4 787€ 526€ 282€ 5 068€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 425€ 0€ 0€ 0€ 6 604€ 0€ 8 336€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 425€ 0€ 0€ 0€ 6 604€ 0€ 8 336€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 336€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 425€ 0€ 0€ 0€ 6 604€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 2€ 1€ 6€ 1€ 11€ 19€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 2€ 1€ 6€ 1€ 11€ 19€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 27 494€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 27 494€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
694 379€ 730 393€ 649 800€ 626 885€ 620 909€ 504 661€ 462 430€ 427 198€ 401 648€ 445 793€ 411 992€ 440 833€ 444 145€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
677 219€ 713 431€ 632 473€ 605 108€ 595 451€ 496 652€ 443 512€ 395 964€ 386 022€ 424 708€ 393 875€ 424 569€ 117 562€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
17 160€ 16 962€ 17 327€ 21 778€ 25 458€ 7 761€ 6 844€ 4 270€ 3 648€ 6 084€ 6 792€ 6 599€ 5 545€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 247€ 12 074€ 25 807€ 11 944€ 11 854€ 11 325€ 9 665€ 321 038€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 158€ 35€ 3 147€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
794 189€ 873 867€ 745 428€ 738 506€ 761 393€ 610 283€ 570 543€ 520 327€ 481 510€ 513 956€ 487 666€ 497 323€ 523 828€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-99 197€ 24 073€ -25 254€ -24 516€ 5 845€ -24 880€ -12 484€ 340€ -1 941€ 1 397€ -5 537€ -5 944€ -11 317€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 3€ 2€ 3€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-99 197€ 24 073€ -25 254€ -24 516€ 5 845€ -24 880€ -12 484€ 340€ -1 942€ 1 394€ -5 539€ -5 947€ -11 317€