Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
32 414€ 28 325€ 27 556€ 32 117€ 28 855€ 29 647€ 24 883€ 24 479€ 26 946€ 26 493€ 22 496€ 27 460€ 18 710€
02
501
Spotreba materiálu
17 587€ 10 655€ 9 937€ 13 332€ 10 578€ 12 423€ 7 992€ 8 373€ 6 592€ 8 563€ 7 530€ 9 191€ 6 364€
03
502
Spotreba energie
14 827€ 17 671€ 17 619€ 18 785€ 18 277€ 17 224€ 16 891€ 16 106€ 20 354€ 17 930€ 14 966€ 18 269€ 12 346€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
66 904€ 91 241€ 83 446€ 65 353€ 69 378€ 54 666€ 58 671€ 73 724€ 56 128€ 64 144€ 53 414€ 43 571€ 46 495€
07
511
Opravy a udržiavanie
4 692€ 12 721€ 20 114€ 3 554€ 8 628€ 5 079€ 11 378€ 24 477€ 12 375€ 19 043€ 17 811€ 8 987€ 5 952€
08
512
Cestovné
1 147€ 3 174€ 4 460€ 4 170€ 3 117€ 2 233€ 2 486€ 1 480€ 2 443€ 2 402€ 2 990€ 2 720€ 2 447€
09
513
Náklady na reprezentáciu
319€ 1 059€ 568€ 235€ 249€ 445€ 675€ 326€ 422€ 343€ 562€ 250€ 290€
10
518
Ostatné služby
60 746€ 74 286€ 58 304€ 57 395€ 57 383€ 46 910€ 44 131€ 47 441€ 40 889€ 42 356€ 32 051€ 31 614€ 37 806€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
149 909€ 152 390€ 125 257€ 110 576€ 101 896€ 97 887€ 92 951€ 89 207€ 86 793€ 86 678€ 88 799€ 89 386€ 78 155€
12
521
Mzdové náklady
105 475€ 105 980€ 86 385€ 78 458€ 71 998€ 69 532€ 65 368€ 62 709€ 62 632€ 62 671€ 65 971€ 66 485€ 57 349€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
34 601€ 36 731€ 29 732€ 27 130€ 24 824€ 23 989€ 22 934€ 21 922€ 19 941€ 19 899€ 19 027€ 19 076€ 17 957€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 686€ 4 202€ 3 967€ 3 371€ 3 577€ 2 899€ 3 050€ 3 055€ 3 246€ 3 163€ 2 931€ 2 892€ 1 936€
16
528
Ostatné sociálne náklady
5 149€ 5 475€ 5 174€ 1 617€ 1 497€ 1 467€ 1 598€ 1 521€ 975€ 945€ 870€ 933€ 913€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
197€ 223€ 264€ 499€ 146€ 60€ 238€ 474€ 96€ 227€ 336€ 161€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
197€ 223€ 264€ 499€ 146€ 60€ 238€ 474€ 96€ 227€ 336€ 161€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
5 663€ 6 261€ 3 923€ 2 525€ 2 769€ 26 740€ 4 944€ 3 914€ 1 145€ 402€ 690€ 542€ 1 615€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 251€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
280€ 180€ 140€ 220€ 260€ 171€ 260€ 24€ 151€ 132€ 495€ 101€ 292€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
156€ 0€ 3 436€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 227€ 6 081€ 2 533€ 2 305€ 2 509€ 9 773€ 4 684€ 3 890€ 793€ 270€ 195€ 441€ 1 323€
28
549
Manká a škody
0€ 13 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
48 160€ 43 381€ 42 782€ 40 876€ 50 994€ 50 929€ 49 740€ 53 067€ 53 635€ 52 056€ 57 388€ 48 812€ 44 006€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
47 360€ 42 581€ 41 982€ 39 660€ 49 890€ 49 624€ 48 340€ 47 565€ 45 419€ 43 663€ 42 537€ 42 725€ 36 367€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
800€ 800€ 800€ 1 216€ 1 105€ 1 305€ 1 400€ 5 502€ 8 216€ 8 393€ 14 851€ 6 087€ 7 639€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 700€ 1 400€ 5 411€ 5 970€ 6 675€ 5 212€ 5 941€ 7 444€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 195€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
416€ 305€ 605€ 0€ 91€ 2 246€ 1 718€ 9 639€ 146€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 022€ 1 975€ 1 801€ 1 937€ 1 803€ 1 845€ 1 325€ 1 410€ 1 462€ 2 447€ 1 864€ 2 355€ 2 948€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
103€ 15€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 75€ 798€ 569€ 1 104€ 1 643€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 919€ 1 960€ 1 801€ 1 861€ 1 803€ 1 845€ 1 325€ 1 410€ 1 387€ 1 649€ 1 295€ 1 251€ 1 305€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
5 589€ 4 607€ 5 949€ 3 374€ 3 088€ 3 763€ 2 812€ 3 283€ 3 328€ 3 358€ 3 867€ 6 513€ 7 685€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 937€ 2 629€ 2 863€ 2 605€ 1 974€ 2 963€ 1 537€ 0€ 0€ 0€ 0€ 291€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 652€ 1 978€ 3 086€ 769€ 1 115€ 800€ 1 275€ 3 283€ 3 328€ 3 358€ 3 867€ 6 222€ 7 685€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
310 661€ 328 377€ 290 937€ 257 021€ 259 282€ 265 622€ 235 386€ 249 323€ 229 911€ 235 674€ 228 745€ 218 975€ 199 775€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 213€ 1 788€ 1 513€ 1 467€ 1 818€ 1 498€ 1 557€ 1 192€ 1 116€ 880€ 922€ 1 173€ 754€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 213€ 1 788€ 1 513€ 1 467€ 1 818€ 1 498€ 1 557€ 1 192€ 1 116€ 880€ 922€ 1 173€ 754€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
265 642€ 263 352€ 240 766€ 229 904€ 221 847€ 196 533€ 184 889€ 179 475€ 179 149€ 172 918€ 162 107€ 176 845€ 182 437€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
245 513€ 247 348€ 226 054€ 215 311€ 205 470€ 179 261€ 169 027€ 164 198€ 175 045€ 161 511€ 148 132€ 164 050€ 172 093€
82
633
Výnosy z poplatkov
20 130€ 16 004€ 14 712€ 14 592€ 16 377€ 17 273€ 15 862€ 15 278€ 4 104€ 11 407€ 13 975€ 12 795€ 10 344€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
6 626€ 5 818€ 12 806€ 9 199€ 10 641€ 7 874€ 6 842€ 6 735€ 5 907€ 7 546€ 8 257€ 6 712€ 9 577€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 730€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
280€ 180€ 140€ 220€ 260€ 171€ 260€ 24€ 151€ 132€ 495€ 101€ 292€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
650€ 50€ 580€ 960€ 50€ 240€ 143€ 40€ 498€ 86€ 166€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 696€ 5 638€ 7 936€ 8 929€ 9 801€ 6 742€ 6 532€ 6 471€ 5 612€ 7 374€ 7 264€ 6 525€ 9 119€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
800€ 1 442€ 1 137€ 980€ 947€ 4 999€ 5 651€ 6 208€ 6 825€ 5 631€ 5 863€ 3 712€ 4 054€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
800€ 1 442€ 1 137€ 980€ 947€ 4 999€ 5 651€ 6 208€ 6 825€ 5 631€ 5 863€ 3 712€ 4 054€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 054€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
800€ 800€ 800€ 800€ 700€ 1 400€ 5 411€ 5 970€ 6 675€ 5 212€ 5 863€ 3 539€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 173€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
642€ 337€ 180€ 247€ 3 598€ 240€ 238€ 150€ 419€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3€ 4€ 4€ 4€ 38€ 25€ 34€ 185€ 43€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
3€ 4€ 4€ 4€ 38€ 25€ 34€ 37€ 43€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 148€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
55 538€ 42 722€ 35 377€ 30 645€ 57 403€ 31 368€ 32 740€ 53 259€ 37 663€ 52 929€ 34 783€ 37 933€ 33 063€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
14 423€ 7 723€ 2 333€ 3 248€ 5 333€ 2 580€ 4 497€ 6 256€ 10 370€ 10 734€ 10 498€ 13 648€ 14 672€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
31 945€ 29 653€ 29 444€ 27 396€ 32 070€ 28 788€ 28 043€ 28 003€ 27 294€ 4 231€ 4 049€ 4 049€ 2 802€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
20 000€ 0€ 0€ 19 000€ 0€ 17 000€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
2 170€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 964€ 20 236€ 20 236€ 15 589€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
7 000€ 5 346€ 3 600€ 0€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
329 819€ 315 121€ 291 599€ 272 195€ 292 659€ 242 275€ 231 682€ 246 873€ 230 697€ 239 929€ 211 966€ 226 560€ 229 928€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
19 158€ -13 255€ 662€ 15 174€ 33 378€ -23 346€ -3 703€ -2 450€ 786€ 4 255€ -16 779€ 7 585€ 30 153€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 1€ 1€ 1€ 7€ 5€ 6€ 7€ 7€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
19 158€ -13 255€ 662€ 15 174€ 33 377€ -23 347€ -3 704€ -2 451€ 779€ 4 250€ -16 785€ 7 578€ 30 146€