Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, Levice

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
714 930€ 633 375€ 655 407€ 663 901€ 687 487€ 657 352€ 633 896€ 654 602€ 673 155€ 695 060€ 728 282€ 749 359€ 668 185€ 668 742€ 718 176€ 673 588€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
650 011€ 573 220€ 593 225€ 608 344€ 631 712€ 611 703€ 591 929€ 613 133€ 634 517€ 655 488€ 676 992€ 695 618€ 615 545€ 632 710€ 655 273€ 629 141€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
650 011€ 573 220€ 593 225€ 608 344€ 631 712€ 611 703€ 591 929€ 613 133€ 634 517€ 655 488€ 676 992€ 695 618€ 615 545€ 632 710€ 655 273€ 629 141€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
162 470€ 162 470€ 162 470€ 162 470€ 162 470€ 162 470€ 162 470€ 162 470€ 162 470€ 162 470€ 162 470€ 162 470€ 162 470€ 162 470€ 162 470€ 162 470€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
478 518€ 400 629€ 423 081€ 437 228€ 459 416€ 444 427€ 423 501€ 443 553€ 463 605€ 483 100€ 503 128€ 523 156€ 441 437€ 457 105€ 478 109€ 452 832€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
9 024€ 10 121€ 7 675€ 8 647€ 9 827€ 4 807€ 5 959€ 7 111€ 8 442€ 9 918€ 11 394€ 9 993€ 11 638€ 13 135€ 14 694€ 13 839€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
64 139€ 59 534€ 61 281€ 54 675€ 54 828€ 44 749€ 41 237€ 40 799€ 37 951€ 38 784€ 50 760€ 53 116€ 52 055€ 35 406€ 60 919€ 43 948€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
630€ 416€ 704€ 586€ 484€ 557€ 269€ 311€ 226€ 260€ 236€ 327€ 739€ 689€ 543€ 605€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
630€ 416€ 704€ 586€ 484€ 557€ 269€ 311€ 226€ 260€ 236€ 327€ 739€ 689€ 543€ 605€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 217€ 14 831€ 14 650€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 217€ 14 831€ 14 650€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
2 093€ 3 203€ 764€ 1 389€ 3 287€ 3 086€ 1 603€ 1 755€ 1 878€ 4 477€ 3 080€ 4 716€ 4 716€ 2 797€ 13 995€ 13 995€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 995€ 13 995€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
100€ 38€ 31€ 126€ 304€ 183€ 168€ 1 755€ 1 878€ 4 477€ 3 080€ 4 716€ 4 716€ 73€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
1 992€ 3 166€ 733€ 1 263€ 2 983€ 2 903€ 1 436€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 724€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
61 417€ 55 914€ 59 812€ 52 700€ 51 057€ 41 106€ 39 365€ 38 733€ 35 847€ 34 047€ 32 227€ 33 242€ 31 950€ 31 920€ 46 373€ 29 348€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
61 417€ 55 914€ 59 812€ 52 700€ 51 057€ 41 106€ 39 365€ 38 733€ 35 847€ 34 047€ 32 227€ 33 242€ 31 950€ 31 920€ 46 373€ 29 348€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
780€ 621€ 902€ 882€ 946€ 900€ 730€ 670€ 687€ 788€ 530€ 624€ 585€ 626€ 1 984€ 499€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
780€ 621€ 902€ 882€ 946€ 900€ 730€ 670€ 687€ 788€ 530€ 624€ 585€ 626€ 1 984€ 499€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
714 930€ 633 375€ 655 407€ 663 901€ 687 487€ 657 352€ 633 896€ 654 602€ 673 155€ 695 060€ 728 282€ 749 359€ 668 185€ 668 742€ 718 176€ 673 588€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-19 184€ -13 217€ -6 688€ -5 896€ -6 820€ -7 077€ -7 739€ -7 222€ -5 793€ -8 706€ -3 661€ -6 812€ -3 585€ -22 352€ -13 395€ -6 667€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-19 184€ -13 217€ -6 688€ -5 896€ -6 820€ -7 077€ -7 739€ -7 222€ -5 793€ -8 706€ -3 661€ -6 812€ -3 585€ -22 352€ -13 395€ -6 667€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-13 217€ -6 688€ -5 896€ -6 820€ -7 077€ -7 739€ -7 222€ -5 793€ -8 706€ -3 661€ -6 812€ -3 586€ -22 352€ -13 395€ -6 667€ 19 390€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-5 967€ -6 529€ -792€ 923€ 257€ 662€ -517€ -1 429€ 2 914€ -5 045€ 3 150€ -3 226€ 18 767€ -8 957€ -6 728€ -26 057€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
733 354€ 645 990€ 661 446€ 669 198€ 693 643€ 663 563€ 640 963€ 661 167€ 678 275€ 702 978€ 731 372€ 755 546€ 671 185€ 690 468€ 729 587€ 679 747€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 796€ 18 357€ 17 522€ 19 404€ 13 828€ 15 018€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 404€ 13 828€ 15 018€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 796€ 18 357€ 17 522€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
652 088€ 576 404€ 593 959€ 609 732€ 634 960€ 614 729€ 593 515€ 614 872€ 636 175€ 659 865€ 679 969€ 700 256€ 620 156€ 635 435€ 655 283€ 629 140€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
2 077€ 3 184€ 733€ 1 389€ 3 248€ 3 026€ 1 586€ 1 739€ 1 658€ 4 377€ 2 977€ 4 637€ 4 611€ 2 724€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
650 011€ 573 220€ 593 225€ 608 344€ 631 712€ 611 703€ 591 929€ 613 133€ 634 517€ 655 488€ 676 992€ 695 618€ 615 545€ 632 711€ 655 273€ 629 140€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 796€ 2 077€ 2 171€ 1 834€ 2 390€ 1 054€ 1 213€ 1 174€ 1 262€ 1 051€ 1 058€ 873€ 1 074€ 1 538€ 1 214€ 1 737€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 189€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 796€ 2 077€ 2 171€ 1 834€ 1 201€ 1 054€ 1 213€ 1 174€ 1 262€ 1 051€ 1 058€ 873€ 1 074€ 1 538€ 1 214€ 1 737€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
79 469€ 67 509€ 65 317€ 57 632€ 56 293€ 47 780€ 46 235€ 45 121€ 40 838€ 42 063€ 31 549€ 36 060€ 32 433€ 34 091€ 59 262€ 33 852€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
19 219€ 13 237€ 6 941€ 6 179€ 7 102€ 7 110€ 7 796€ 7 511€ 5 807€ 8 706€ 376€ 3 287€ 714€ 3 166€ 8 492€ 588€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
3 208€ 1 779€ 2 627€ 3 039€ 2 601€ 2 194€ 2 969€ 2 933€ 2 339€ 2 076€ 1 807€ 2 538€ 1 900€ 1 952€ 2 405€ 2 830€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 1€ 114€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
33 169€ 30 070€ 31 325€ 27 348€ 26 229€ 21 905€ 20 603€ 20 187€ 19 270€ 18 366€ 17 204€ 17 775€ 17 564€ 17 666€ 18 876€ 16 660€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
20 037€ 18 463€ 19 664€ 17 158€ 16 408€ 13 640€ 12 370€ 12 042€ 11 397€ 11 140€ 10 484€ 10 595€ 10 353€ 10 000€ 11 161€ 10 101€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
3 836€ 3 960€ 4 646€ 3 908€ 3 953€ 2 930€ 2 496€ 2 448€ 2 025€ 1 774€ 1 677€ 1 867€ 1 902€ 1 303€ 1 676€ 1 675€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 16 652€ 1 992€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
760€ 602€ 649€ 599€ 664€ 866€ 673€ 657€ 673€ 788€ 572€ 624€ 585€ 626€ 1 984€ 508€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
760€ 602€ 649€ 599€ 664€ 866€ 673€ 657€ 673€ 788€ 530€ 624€ 585€ 626€ 1 984€ 508€