Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, Levice

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
199 879€ 122 954€ 95 719€ 112 675€ 121 114€ 123 262€ 115 832€ 109 489€ 102 064€ 106 141€ 98 953€ 98 445€ 89 013€ 113 256€ 107 924€ 147 455€
02
501
Spotreba materiálu
92 788€ 65 726€ 51 560€ 74 378€ 76 654€ 79 440€ 59 499€ 61 647€ 63 775€ 54 227€ 48 684€ 50 916€ 46 693€ 56 597€ 55 897€ 102 029€
03
502
Spotreba energie
107 091€ 57 228€ 44 159€ 38 296€ 44 460€ 43 822€ 56 333€ 47 842€ 38 289€ 51 914€ 50 269€ 47 529€ 42 320€ 56 659€ 52 027€ 45 426€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
22 295€ 20 690€ 12 404€ 15 876€ 20 051€ 18 193€ 12 214€ 16 843€ 10 322€ 11 504€ 16 325€ 15 693€ 13 165€ 23 187€ 23 734€ 19 633€
07
511
Opravy a udržiavanie
5 897€ 6 819€ 1 628€ 1 940€ 3 199€ 2 429€ 3 443€ 3 002€ 1 250€ 965€ 2 740€ 1 379€ 1 436€ 845€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
457€ 251€ 107€ 235€ 662€ 390€ 511€ 309€ 557€ 949€ 637€ 367€ 693€ 7 715€ 3 985€ 612€
10
518
Ostatné služby
15 940€ 13 620€ 10 669€ 13 701€ 16 191€ 15 375€ 8 260€ 13 532€ 8 514€ 9 591€ 12 948€ 13 947€ 11 036€ 14 627€ 19 749€ 19 021€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
642 408€ 588 886€ 567 904€ 536 752€ 503 858€ 440 076€ 412 877€ 393 222€ 379 615€ 362 506€ 345 326€ 328 468€ 335 164€ 351 307€ 340 152€ 310 406€
12
521
Mzdové náklady
460 855€ 425 622€ 407 536€ 394 597€ 364 321€ 317 948€ 296 860€ 283 744€ 273 940€ 260 284€ 247 997€ 240 287€ 239 886€ 254 766€ 245 856€ 225 817€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
160 045€ 147 671€ 140 480€ 129 600€ 126 387€ 110 412€ 103 297€ 97 311€ 93 673€ 91 751€ 86 477€ 82 296€ 83 005€ 87 626€ 85 124€ 76 347€
15
527
Zákonné sociálne náklady
21 508€ 15 594€ 19 888€ 12 555€ 12 836€ 11 716€ 12 719€ 12 166€ 12 001€ 10 472€ 10 852€ 5 885€ 12 273€ 8 915€ 9 172€ 8 069€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 315€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 173€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 1 561€ 1 431€ 1 182€ 962€ 962€ 962€ 962€ 990€ 1 079€ 1 637€ 2 008€ 0€ 935€ 0€ 13€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 1 561€ 1 431€ 1 182€ 962€ 962€ 962€ 962€ 990€ 1 079€ 1 637€ 2 008€ 0€ 935€ 0€ 13€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
5 062€ 4 288€ 3 740€ 3 201€ 8 580€ 8 973€ 9 182€ 8 964€ 9 789€ 15 206€ 14 351€ 10 667€ 10 857€ 8 844€ 9 357€ 12 835€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 062€ 4 288€ 3 740€ 3 099€ 8 580€ 8 973€ 9 182€ 8 964€ 9 789€ 15 206€ 14 351€ 10 667€ 10 857€ 8 844€ 9 357€ 12 835€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
23 759€ 23 448€ 23 337€ 23 368€ 23 266€ 21 575€ 21 204€ 21 384€ 21 508€ 21 504€ 40 148€ 38 782€ 36 251€ 38 453€ 32 272€ 422 095€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 759€ 23 448€ 23 337€ 23 368€ 23 266€ 21 575€ 21 204€ 21 384€ 21 508€ 21 504€ 21 352€ 20 425€ 18 729€ 19 049€ 18 444€ 407 077€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 796€ 18 357€ 17 522€ 19 404€ 13 828€ 15 018€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 796€ 18 357€ 17 522€ 19 404€ 13 828€ 15 018€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
700€ 1 430€ 1 051€ 944€ 1 093€ 1 138€ 1 116€ 864€ 903€ 775€ 440€ 460€ 2 441€ 1 565€ 444€ 1 211€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 108€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
700€ 1 430€ 1 051€ 944€ 1 093€ 1 138€ 1 116€ 864€ 903€ 775€ 440€ 460€ 2 441€ 1 457€ 444€ 1 211€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
61 931€ 56 132€ 39 338€ 48 123€ 70 565€ 67 823€ 61 652€ 56 348€ 48 270€ 38 783€ 49 767€ 50 544€ 45 869€ 46 696€ 48 467€ 25 376€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
59 839€ 53 681€ 38 605€ 46 735€ 67 317€ 64 797€ 60 066€ 54 609€ 46 612€ 34 406€ 46 790€ 45 907€ 41 258€ 43 972€ 48 467€ 25 376€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
2 092€ 2 451€ 733€ 1 389€ 3 248€ 3 026€ 1 586€ 1 739€ 1 658€ 4 377€ 2 977€ 4 637€ 4 611€ 2 724€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
956 034€ 819 389€ 744 924€ 742 121€ 749 489€ 682 002€ 635 037€ 608 075€ 573 460€ 557 498€ 566 947€ 545 068€ 532 760€ 584 243€ 562 350€ 939 024€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
101 619€ 95 734€ 56 493€ 54 531€ 85 852€ 93 521€ 85 579€ 79 147€ 67 211€ 65 041€ 85 279€ 81 992€ 74 108€ 81 275€ 87 766€ 92 482€
67
602
Tržby z predaja služieb
101 619€ 95 734€ 56 493€ 54 531€ 85 852€ 93 521€ 85 579€ 79 147€ 67 211€ 65 041€ 85 279€ 81 992€ 74 108€ 81 275€ 87 766€ 92 482€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 476€ 1 482€ 4 832€ 10 551€ 25 480€ 19 950€ 19 155€ 19 062€ 18 831€ 12 882€ 2 978€ 4 637€ 4 611€ 2 724€ 1€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 476€ 1 482€ 4 832€ 10 551€ 25 480€ 19 950€ 19 155€ 19 062€ 18 831€ 12 882€ 2 978€ 4 637€ 4 611€ 2 724€ 1€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 796€ 18 357€ 17 522€ 19 404€ 13 828€ 15 018€ 8 636€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 796€ 18 357€ 17 522€ 19 404€ 13 828€ 15 018€ 8 636€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 796€ 18 357€ 17 522€ 19 404€ 13 828€ 15 018€ 8 636€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
846 971€ 715 643€ 682 807€ 677 962€ 638 414€ 569 192€ 529 787€ 508 436€ 490 330€ 455 734€ 463 483€ 437 690€ 453 404€ 477 459€ 452 837€ 811 847€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
210 006€ 179 829€ 151 600€ 170 980€ 182 208€ 156 016€ 142 990€ 129 940€ 112 112€ 98 867€ 108 146€ 106 036€ 112 666€ 129 227€ 126 413€ 117 898€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
23 759€ 23 448€ 23 337€ 23 368€ 23 266€ 21 575€ 21 204€ 21 384€ 21 508€ 21 504€ 21 352€ 20 425€ 18 729€ 19 049€ 18 444€ 407 077€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
613 206€ 512 317€ 507 822€ 483 613€ 432 940€ 391 601€ 365 593€ 357 030€ 356 711€ 335 167€ 333 215€ 310 411€ 322 009€ 322 972€ 301 828€ 284 881€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 50€ 48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82€ 0€ 196€ 771€ 818€ 0€ 6 211€ 6 152€ 1 991€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
950 067€ 812 860€ 744 132€ 743 044€ 749 746€ 682 664€ 634 520€ 606 645€ 576 373€ 552 453€ 570 097€ 541 842€ 551 527€ 575 286€ 555 622€ 912 967€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-5 967€ -6 529€ -792€ 923€ 257€ 662€ -517€ -1 429€ 2 914€ -5 045€ 3 150€ -3 226€ 18 767€ -8 957€ -6 728€ -26 057€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-5 967€ -6 529€ -792€ 923€ 257€ 662€ -517€ -1 429€ 2 914€ -5 045€ 3 150€ -3 226€ 18 767€ -8 957€ -6 728€ -26 057€