Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
773 577€ 716 639€ 785 640€ 787 526€ 777 132€ 705 916€ 719 376€ 706 935€ 706 065€ 718 637€ 747 145€ 729 616€ 673 729€ 245 032€ 163 019€ 201 020€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
612 393€ 633 165€ 653 937€ 674 709€ 672 414€ 638 493€ 653 849€ 634 380€ 651 227€ 670 424€ 689 888€ 693 707€ 643 298€ 233 118€ 131 884€ 154 580€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
612 393€ 633 165€ 653 937€ 674 709€ 672 414€ 638 493€ 653 849€ 634 380€ 651 227€ 670 424€ 689 888€ 693 707€ 643 298€ 233 118€ 131 884€ 154 580€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
15 265€ 15 265€ 15 265€ 15 265€ 15 265€ 15 265€ 15 265€ 15 265€ 15 265€ 15 265€ 15 265€ 15 265€ 15 265€ 15 265€ 15 265€ 15 265€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
557 116€ 573 604€ 590 092€ 606 580€ 600 001€ 616 417€ 632 833€ 615 529€ 631 381€ 647 233€ 663 085€ 653 424€ 609 639€ 214 824€ 113 072€ 134 999€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
39 366€ 43 230€ 47 094€ 50 958€ 54 822€ 4 065€ 2 585€ 0€ 575€ 1 151€ 1 727€ 12 172€ 2 512€ 3 029€ 3 547€ 4 316€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
646€ 1 066€ 1 486€ 1 906€ 2 326€ 2 746€ 3 166€ 3 586€ 4 006€ 6 774€ 9 810€ 12 846€ 15 882€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
158 959€ 81 514€ 129 683€ 111 476€ 103 107€ 65 998€ 64 193€ 71 295€ 53 527€ 45 135€ 53 243€ 35 476€ 30 079€ 11 914€ 30 695€ 46 009€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
322€ 434€ 150€ 104€ 53€ 110€ 48€ 469€ 1 061€ 572€ 643€ 808€ 876€ 281€ 1 247€ 764€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
322€ 434€ 150€ 104€ 53€ 110€ 48€ 469€ 1 061€ 572€ 643€ 808€ 876€ 281€ 1 247€ 764€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 175€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 540€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 635€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
3 196€ 527€ 0€ 0€ 5 333€ 3 253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
263€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 5 333€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
2 933€ 527€ 0€ 0€ 0€ 3 253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
155 441€ 80 552€ 129 533€ 111 372€ 97 721€ 62 636€ 64 144€ 70 826€ 52 466€ 44 563€ 52 600€ 34 668€ 29 203€ 11 633€ 29 448€ 31 070€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 59€ 0€ 29€ 0€ 198€ 0€ 0€ 0€ 149€ 24€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
155 441€ 80 552€ 129 515€ 111 314€ 97 721€ 62 534€ 64 144€ 70 628€ 52 466€ 44 563€ 52 600€ 34 519€ 29 179€ 11 633€ 29 448€ 31 070€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 18€ 0€ 0€ 72€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 225€ 1 960€ 2 020€ 1 341€ 1 610€ 1 425€ 1 334€ 1 259€ 1 310€ 3 078€ 4 014€ 432€ 352€ 0€ 440€ 431€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 605€ 1 626€ 1 682€ 1 329€ 1 526€ 1 395€ 1 308€ 1 239€ 1 310€ 1 439€ 939€ 432€ 352€ 0€ 440€ 431€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
620€ 334€ 338€ 12€ 84€ 30€ 26€ 20€ 0€ 1 639€ 3 076€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
773 577€ 716 639€ 785 640€ 787 526€ 777 132€ 705 916€ 719 376€ 706 935€ 706 065€ 718 637€ 747 145€ 729 616€ 673 729€ 245 032€ 163 019€ 201 020€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
14 437€ -3 374€ 18 556€ 14 073€ 14 796€ 8 696€ 9 430€ 15 279€ 15 114€ 9 641€ -6 983€ -25 584€ -12 744€ -30 349€ -15 545€ 136 559€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
14 437€ -3 374€ 18 556€ 14 073€ 14 796€ 8 696€ 9 430€ 15 279€ 15 114€ 9 641€ -6 983€ -25 584€ -12 744€ -30 349€ -15 545€ 136 559€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-3 374€ 18 556€ 14 073€ 9 410€ 8 641€ 9 430€ 14 983€ 15 114€ 9 937€ -6 983€ -10 319€ -12 743€ -30 348€ -15 600€ -24 509€ 145 954€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
17 811€ -21 930€ 4 483€ 4 663€ 6 155€ -735€ -5 553€ 165€ 5 177€ 16 624€ 3 336€ -12 842€ 17 604€ -14 749€ 8 964€ -9 395€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
757 535€ 718 387€ 754 991€ 745 596€ 738 781€ 695 826€ 708 638€ 690 341€ 689 565€ 707 481€ 753 189€ 754 768€ 686 121€ 275 381€ 178 421€ 64 329€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 481€ 22 368€ 9 219€ 13 324€ 11 733€ 25 161€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 126€ 1 977€ 6 082€ 4 491€ 5 444€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 481€ 7 242€ 7 242€ 7 242€ 7 242€ 19 717€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
608 051€ 626 216€ 639 028€ 663 105€ 657 699€ 623 258€ 638 610€ 630 091€ 636 042€ 657 328€ 678 268€ 695 082€ 643 299€ 233 119€ 131 884€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
620€ 334€ 356€ 12€ 84€ 30€ 26€ 20€ 0€ 1 912€ 3 076€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
597 156€ 617 900€ 638 672€ 663 093€ 657 615€ 623 228€ 638 584€ 630 071€ 636 042€ 655 416€ 675 192€ 695 082€ 643 299€ 233 119€ 131 884€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
10 275€ 7 982€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
9 561€ 6 928€ 3 402€ 5 936€ 9 027€ 3 980€ 4 306€ 2 029€ 2 474€ 1 470€ 3 341€ 3 753€ 2 934€ 1 438€ 2 040€ 2 223€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2 717€ 673€ 664€ 2 073€ 4 610€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 843€ 6 255€ 2 738€ 3 863€ 4 418€ 3 980€ 4 306€ 2 029€ 2 474€ 1 470€ 3 341€ 3 753€ 2 934€ 1 438€ 2 040€ 2 223€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
139 924€ 85 243€ 112 561€ 76 556€ 72 055€ 68 588€ 65 722€ 58 222€ 51 049€ 48 683€ 45 100€ 33 564€ 30 669€ 27 500€ 32 764€ 36 945€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 010€ 160€ 12 388€ 806€ 2 961€ 6 979€ 4 777€ 395€ 521€ 5 996€ 1 135€ 4 279€ 3 790€ 1 827€ 4 296€ 7 667€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
2 703€ 6 385€ 6 002€ 1 134€ 645€ 2 889€ 4 948€ 5 326€ 1 784€ 3 684€ 4 037€ 1 770€ 1 500€ 678€ 1 972€ 3 452€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
58 563€ 45 582€ 53 710€ 42 217€ 38 464€ 33 144€ 31 729€ 30 215€ 28 273€ 22 910€ 23 289€ 16 381€ 15 000€ 15 154€ 15 837€ 15 237€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
35 679€ 27 359€ 32 845€ 26 366€ 24 197€ 20 761€ 19 733€ 18 166€ 16 627€ 13 615€ 13 754€ 9 575€ 8 739€ 8 523€ 9 297€ 8 822€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
7 284€ 5 229€ 7 586€ 6 031€ 5 731€ 4 712€ 4 535€ 4 119€ 3 845€ 2 478€ 2 884€ 1 560€ 1 634€ 1 318€ 1 362€ 1 767€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 31€ 0€ 58€ 31€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
34 684€ 527€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 605€ 1 626€ 12 092€ 27 857€ 23 554€ 1 395€ 1 308€ 1 314€ 1 386€ 1 514€ 939€ 432€ 352€ 0€ 143€ 132€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 132€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 605€ 1 626€ 12 092€ 27 857€ 23 554€ 1 395€ 1 308€ 1 314€ 1 386€ 1 514€ 939€ 432€ 352€ 0€ 143€ 0€