Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
143 536€ 109 276€ 110 150€ 111 287€ 97 563€ 95 174€ 85 952€ 84 185€ 107 184€ 87 457€ 83 177€ 73 956€ 84 876€ 83 948€
02
501
Spotreba materiálu
115 507€ 84 461€ 92 682€ 77 398€ 70 847€ 73 484€ 68 496€ 61 157€ 77 457€ 57 258€ 50 422€ 41 693€ 55 318€ 58 953€
03
502
Spotreba energie
28 029€ 24 816€ 17 468€ 33 889€ 26 716€ 21 691€ 17 456€ 23 029€ 29 727€ 30 199€ 32 755€ 32 263€ 29 558€ 24 995€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
27 337€ 30 944€ 38 681€ 34 760€ 46 853€ 35 826€ 24 401€ 38 543€ 39 441€ 48 556€ 31 198€ 36 820€ 37 595€ 30 606€
07
511
Opravy a udržiavanie
12 409€ 9 183€ 18 064€ 14 693€ 29 369€ 16 922€ 14 622€ 23 220€ 16 801€ 38 843€ 18 942€ 27 583€ 29 366€ 12 382€
08
512
Cestovné
147€ 252€ 1 918€ 3 089€ 1 435€ 6 330€ 1 111€ 595€ 527€ 459€ 410€ 313€ 262€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
44€ 586€ 36€ 116€ 111€ 46€ 120€ 92€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
14 737€ 20 923€ 18 662€ 16 862€ 15 937€ 12 529€ 8 547€ 14 636€ 22 113€ 9 254€ 11 846€ 8 924€ 7 967€ 18 224€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
858 558€ 763 171€ 692 941€ 607 347€ 536 109€ 500 204€ 496 201€ 401 030€ 372 274€ 327 117€ 309 854€ 317 137€ 308 148€ 283 111€
12
521
Mzdové náklady
630 090€ 559 723€ 500 909€ 439 312€ 386 387€ 361 120€ 360 345€ 291 848€ 270 782€ 236 496€ 225 222€ 229 614€ 220 584€ 205 703€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
200 111€ 183 362€ 173 953€ 152 156€ 134 957€ 125 647€ 123 486€ 97 467€ 90 928€ 80 336€ 74 517€ 77 595€ 75 763€ 70 205€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 716€ 4 596€ 3 035€ 3 696€ 3 405€ 2 874€ 1 622€ 1 832€ 1 813€ 2 042€ 1 982€ 1 856€ 1 992€ 332€
15
527
Zákonné sociálne náklady
23 642€ 15 489€ 15 045€ 12 185€ 11 361€ 10 563€ 10 748€ 9 884€ 8 752€ 8 243€ 8 133€ 8 072€ 9 809€ 6 871€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
759€ 630€ 931€ 1 426€ 2 860€ 2 106€ 1 304€ 136€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
759€ 630€ 931€ 1 426€ 2 860€ 2 106€ 1 304€ 136€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
130€ 295€ 781€ 794€ 895€ 150€ 1 426€ 299€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 294€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
130€ 295€ 781€ 794€ 895€ 150€ 240€ 299€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 294€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
20 772€ 20 581€ 19 512€ 17 106€ 16 488€ 16 848€ 19 197€ 19 464€ 45 369€ 40 680€ 29 438€ 21 671€ 18 255€ 21 775€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 772€ 20 581€ 19 512€ 17 106€ 16 488€ 16 848€ 19 197€ 19 464€ 18 888€ 18 312€ 20 219€ 8 347€ 6 523€ 6 539€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 481€ 22 368€ 9 219€ 13 324€ 11 732€ 15 236€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 481€ 22 368€ 9 219€ 13 324€ 11 732€ 15 236€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 851€ 3 637€ 3 384€ 3 266€ 3 207€ 3 161€ 3 357€ 8 088€ 2 346€ 2 681€ 2 371€ 1 814€ 2 037€ 631€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 851€ 3 637€ 3 384€ 3 266€ 3 207€ 3 161€ 3 357€ 8 088€ 2 346€ 2 681€ 2 371€ 1 814€ 2 037€ 631€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
24 370€ 19 454€ 20 954€ 30 520€ 30 392€ 29 672€ 29 689€ 30 291€ 25 367€ 24 322€ 24 621€ 24 878€ 20 767€ 20 381€
61
587
Náklady na ostatné transfery
26€ 0€ 0€ 7 160€ 5 389€ 5 179€ 4 719€ 3 905€ 3 527€ 3 243€ 2 579€ 2 208€ 0€ 398€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
23 988€ 19 454€ 20 870€ 23 330€ 24 976€ 24 473€ 24 970€ 24 748€ 18 765€ 21 079€ 22 042€ 22 670€ 20 767€ 19 983€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
356€ 0€ 84€ 30€ 26€ 20€ 0€ 1 639€ 3 076€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 079 313€ 947 989€ 887 334€ 806 506€ 734 368€ 683 141€ 661 525€ 582 037€ 591 981€ 530 813€ 480 659€ 476 276€ 471 678€ 441 746€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
45 766€ 32 387€ 51 732€ 68 208€ 61 671€ 61 179€ 62 050€ 58 014€ 53 304€ 42 098€ 37 233€ 34 953€ 32 950€ 31 933€
67
602
Tržby z predaja služieb
45 766€ 32 387€ 51 732€ 68 208€ 61 671€ 61 179€ 62 050€ 58 014€ 53 304€ 42 098€ 37 233€ 34 953€ 32 950€ 31 933€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 420€ 412€ 84€ 2 711€ 6 067€ 7 254€ 5 946€ 9 554€ 7 185€ 16 971€ 20 459€ 20 443€ 18 344€ 14 141€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 420€ 412€ 84€ 2 711€ 6 067€ 7 254€ 5 946€ 9 554€ 7 185€ 16 971€ 20 459€ 20 443€ 18 344€ 14 141€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 481€ 22 368€ 9 219€ 13 324€ 11 732€ 25 139€ 5 245€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 481€ 22 368€ 9 219€ 13 324€ 11 732€ 25 139€ 5 245€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 238€ 5 245€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 481€ 22 368€ 9 219€ 13 324€ 11 732€ 10 901€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 036 611€ 919 853€ 841 674€ 734 852€ 661 077€ 614 873€ 598 706€ 504 612€ 512 459€ 449 683€ 427 247€ 394 399€ 404 209€ 381 032€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
292 847€ 254 273€ 235 780€ 207 633€ 195 261€ 197 436€ 196 342€ 165 311€ 141 446€ 120 832€ 112 861€ 103 850€ 129 884€ 110 470€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
17 376€ 17 185€ 17 248€ 17 106€ 16 488€ 16 848€ 19 197€ 19 464€ 18 888€ 18 312€ 12 358€ 491€ 322€ 6 539€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
722 991€ 644 999€ 586 382€ 510 113€ 449 198€ 400 589€ 383 167€ 317 837€ 348 130€ 310 539€ 294 168€ 282 201€ 267 803€ 262 663€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 860€ 7 857€ 6 200€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
3 396€ 3 396€ 2 264€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 130€ 0€ 0€ 2 000€ 3 995€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 360€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 083 797€ 952 652€ 893 490€ 805 771€ 728 815€ 683 306€ 666 702€ 598 661€ 595 317€ 517 972€ 498 263€ 461 527€ 480 642€ 432 351€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
4 483€ 4 663€ 6 155€ -735€ -5 553€ 165€ 5 177€ 16 624€ 3 336€ -12 842€ 17 604€ -14 749€ 8 964€ -9 395€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
4 483€ 4 663€ 6 155€ -735€ -5 553€ 165€ 5 177€ 16 624€ 3 336€ -12 842€ 17 604€ -14 749€ 8 964€ -9 395€