Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola, Hlavná 120, Pohronský Ruskov

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
348 120€ 374 259€ 378 947€ 401 034€ 415 490€ 443 581€ 461 243€ 481 958€ 503 950€ 393 204€ 430 661€ 470 252€ 508 771€ 540 469€ 567 366€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
311 039€ 334 162€ 339 708€ 362 152€ 384 549€ 416 040€ 439 186€ 462 331€ 485 477€ 371 428€ 412 607€ 452 328€ 490 592€ 524 484€ 562 748€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
311 039€ 334 162€ 339 708€ 362 152€ 384 549€ 416 040€ 439 186€ 462 331€ 485 477€ 371 428€ 412 607€ 452 328€ 490 592€ 524 484€ 562 748€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
6 341€ 6 341€ 6 341€ 6 341€ 6 341€ 6 341€ 6 341€ 6 341€ 6 341€ 6 341€ 6 341€ 6 341€ 6 341€ 6 341€ 6 341€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
302 366€ 325 488€ 333 366€ 355 811€ 378 208€ 409 699€ 432 844€ 455 990€ 479 135€ 365 028€ 403 221€ 441 435€ 479 638€ 517 841€ 556 044€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
2 332€ 2 332€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58€ 3 044€ 4 552€ 4 613€ 302€ 363€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
37 048€ 40 098€ 39 239€ 38 882€ 30 940€ 27 541€ 22 057€ 19 451€ 18 431€ 21 586€ 17 824€ 17 698€ 18 064€ 15 792€ 4 346€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67€ 0€ 0€ 74€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 74€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 829€ 0€ 740€ 704€ 1 185€ 13€ 653€ 148€ 0€ 262€ 0€ 1 357€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
816€ 0€ 740€ 0€ 960€ 13€ 146€ 0€ 0€ 262€ 0€ 1 357€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 704€ 225€ 0€ 507€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 013€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 148€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
35 219€ 40 098€ 38 499€ 38 178€ 29 756€ 27 528€ 21 404€ 19 303€ 18 431€ 21 324€ 17 824€ 16 274€ 18 064€ 15 792€ 4 272€
087
2.
Ceniny (213)
5€ 10€ 18€ 20€ 6€ 3€ 7€ 7€ 27€ 45€ 7€ 5€ 17€ 29€ 9€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
35 212€ 40 081€ 38 479€ 38 158€ 29 510€ 27 525€ 21 397€ 19 296€ 18 405€ 21 259€ 17 818€ 16 256€ 18 016€ 15 734€ 4 250€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
2€ 7€ 2€ 0€ 240€ 0€ 0€ 1€ 0€ 17€ 0€ 13€ 31€ 29€ 13€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 176€ 42€ 190€ 230€ 226€ 115€ 193€ 272€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 176€ 42€ 190€ 230€ 226€ 115€ 193€ 272€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
348 120€ 374 259€ 378 947€ 401 034€ 415 490€ 443 581€ 461 243€ 481 958€ 503 950€ 393 204€ 430 661€ 470 252€ 508 771€ 540 469€ 567 366€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 305€ 1 109€ 372€ 324€ -365€ -196€ 478€ -1 167€ -1 455€ -3 711€ -7 606€ -9 006€ -7 555€ -6 720€ -5 878€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2 305€ 1 109€ 372€ 324€ -365€ -196€ 478€ -1 167€ -1 455€ -3 711€ -7 606€ -9 006€ -7 555€ -6 720€ -5 878€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 170€ 278€ 324€ -170€ -196€ 478€ -1 274€ -1 455€ -3 741€ -7 405€ -8 735€ -7 555€ -6 720€ -5 877€ 104€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 134€ 831€ 48€ 494€ -169€ -674€ 1 752€ 288€ 2 285€ 3 694€ 1 129€ -1 451€ -835€ -843€ -5 982€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
345 286€ 373 144€ 378 575€ 393 768€ 413 735€ 443 777€ 460 765€ 483 125€ 505 406€ 396 914€ 25 474€ 26 744€ 511 954€ 22 519€ 10 071€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 499€ 7 879€ 8 363€ 6 708€ 6 414€ 9 272€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 499€ 7 879€ 8 363€ 6 708€ 6 414€ 9 272€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
308 682€ 331 866€ 339 650€ 362 094€ 384 539€ 416 029€ 439 175€ 462 359€ 485 466€ 371 417€ 0€ 0€ 486 406€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
308 682€ 331 866€ 339 650€ 362 094€ 384 539€ 416 029€ 439 175€ 462 321€ 485 466€ 371 417€ 0€ 0€ 486 406€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
598€ 896€ 1 103€ 410€ 606€ 503€ 156€ 226€ 107€ 543€ 338€ 536€ 371€ 558€ 799€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
598€ 896€ 1 103€ 410€ 606€ 503€ 156€ 226€ 107€ 543€ 338€ 536€ 371€ 558€ 799€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
36 006€ 40 381€ 37 822€ 31 264€ 28 590€ 27 245€ 21 435€ 20 540€ 19 833€ 21 455€ 17 257€ 17 845€ 18 469€ 15 547€ 0€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 819€ 1 105€ 475€ 478€ 0€ 239€ 209€ 1 773€ 1 721€ 933€ 3€ 984€ 953€ 594€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 357€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
49€ 40€ 59€ 62€ 60€ 147€ 116€ 177€ 319€ 211€ 170€ 159€ 205€ 123€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
19 406€ 21 510€ 16 513€ 14 637€ 13 479€ 12 963€ 11 890€ 10 551€ 10 013€ 11 435€ 9 796€ 9 000€ 10 015€ 8 771€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
12 203€ 14 299€ 16 437€ 12 709€ 12 148€ 11 159€ 7 449€ 6 753€ 6 514€ 7 317€ 6 212€ 5 546€ 6 340€ 5 202€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 529€ 3 427€ 4 338€ 3 378€ 2 903€ 2 737€ 1 571€ 1 286€ 1 266€ 1 559€ 1 076€ 799€ 956€ 857€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
529€ 7€ 0€ 6 943€ 2 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 412 792€ 452 514€ 4 372€ 524 670€ 563 173€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 623€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
529€ 7€ 0€ 6 943€ 1 497€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 412 792€ 452 514€ 4 372€ 524 670€ 563 173€