Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola, Hlavná 120, Pohronský Ruskov

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
27 392€ 39 629€ 34 511€ 17 433€ 22 938€ 20 559€ 14 685€ 18 860€ 42 553€ 27 220€ 33 054€ 28 634€ 28 909€ 23 861€ 32 688€
02
501
Spotreba materiálu
18 743€ 32 718€ 27 796€ 9 952€ 14 888€ 13 152€ 8 234€ 9 707€ 33 287€ 15 550€ 20 177€ 18 019€ 16 823€ 11 387€ 22 233€
03
502
Spotreba energie
8 649€ 6 911€ 6 715€ 7 481€ 8 050€ 7 407€ 6 451€ 9 153€ 9 267€ 11 670€ 12 876€ 10 615€ 12 086€ 12 474€ 10 455€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
38 288€ 20 972€ 21 070€ 8 561€ 6 969€ 7 465€ 7 023€ 8 028€ 12 879€ 35 690€ 18 521€ 20 599€ 16 878€ 25 098€ 20 963€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 559€ 11 778€ 11 565€ 0€ 5€ 0€ 24€ 1 667€ 6 479€ 27 001€ 9 689€ 10 538€ 9 622€ 15 842€ 17 246€
08
512
Cestovné
24 544€ 114€ 281€ 485€ 441€ 132€ 40€ 205€ 190€ 183€ 25€ 25€ 0€ 0€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
250€ 0€ 0€ 0€ 36€ 0€ 0€ 55€ 0€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
10 934€ 9 081€ 9 224€ 8 076€ 6 487€ 7 332€ 6 959€ 6 101€ 6 210€ 8 450€ 8 807€ 10 036€ 7 256€ 9 256€ 3 717€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
399 982€ 395 834€ 377 547€ 328 597€ 287 521€ 269 380€ 250 425€ 241 828€ 236 253€ 232 375€ 217 601€ 208 440€ 198 787€ 190 367€ 178 847€
12
521
Mzdové náklady
283 050€ 288 505€ 279 519€ 241 224€ 0€ 106 495€ 184 476€ 178 515€ 173 822€ 170 747€ 160 336€ 152 841€ 146 357€ 140 334€ 131 539€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
106 230€ 101 077€ 91 732€ 84 193€ 285 021€ 160 043€ 63 442€ 61 152€ 60 414€ 60 881€ 56 586€ 55 276€ 52 430€ 48 743€ 45 659€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
305€ 329€ 382€ 395€ 412€ 382€ 418€ 392€ 425€ 468€ 461€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
10 396€ 5 924€ 5 914€ 2 786€ 2 089€ 2 460€ 2 089€ 1 769€ 1 592€ 278€ 217€ 323€ 0€ 1 290€ 1 629€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 649€ 660€ 436€ 1 461€ 2 657€ 1 755€ 3 752€ 2 545€ 1 705€ 1 091€ 2 933€ 2€ 0€ 1 136€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4€ 0€ 0€ 2€ 91€ 188€ 0€ 235€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 0€ 1 019€ 0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 645€ 660€ 436€ 1 442€ 2 566€ 1 567€ 2 733€ 2 310€ 1 705€ 791€ 2 933€ 0€ 0€ 1 136€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
23 184€ 22 568€ 22 444€ 22 444€ 22 777€ 23 146€ 23 146€ 23 146€ 46 283€ 44 678€ 47 600€ 46 627€ 46 429€ 44 678€ 52 723€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 184€ 22 568€ 22 444€ 22 444€ 22 777€ 23 146€ 23 146€ 23 146€ 46 283€ 41 179€ 39 721€ 38 264€ 39 721€ 38 264€ 38 329€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 499€ 7 879€ 8 363€ 6 708€ 6 414€ 14 394€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 394€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 499€ 7 879€ 8 363€ 6 708€ 6 414€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
625€ 654€ 483€ 292€ 330€ 568€ 330€ 638€ 926€ 342€ 276€ 452€ 759€ 646€ 451€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
625€ 654€ 483€ 292€ 330€ 568€ 330€ 638€ 926€ 342€ 276€ 452€ 759€ 646€ 451€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 362€ 862€ 721€ 2 130€ 220€ 588€ 1 617€ 1 154€ 1 177€ 3 279€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 362€ 862€ 721€ 2 130€ 220€ 588€ 1 617€ 1 154€ 1 177€ 3 279€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
493 482€ 481 180€ 457 212€ 380 919€ 343 412€ 323 460€ 300 978€ 296 198€ 341 776€ 344 677€ 319 994€ 304 754€ 291 762€ 285 786€ 285 672€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 177€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 177€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 263€ 862€ 721€ 1 138€ 597€ 408€ 1 641€ 1 115€ 0€ 3 529€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 263€ 862€ 721€ 1 029€ 597€ 408€ 1 641€ 1 115€ 0€ 3 529€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 499€ 7 879€ 8 363€ 6 708€ 6 414€ 9 272€ 5 122€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 499€ 7 879€ 8 363€ 6 708€ 6 414€ 9 272€ 5 122€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 272€ 5 122€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 879€ 8 363€ 6 708€ 6 414€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 2€ 3€ 7€ 0€ 0€ 0€ 26€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 2€ 3€ 7€ 0€ 0€ 0€ 26€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
493 353€ 481 148€ 456 539€ 380 275€ 342 645€ 322 378€ 301 088€ 295 331€ 339 384€ 336 961€ 312 743€ 296 595€ 284 513€ 275 671€ 274 547€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
27 642€ 24 713€ 16 456€ 19 359€ 9 465€ 9 532€ 10 095€ 4 336€ 6 371€ 7 348€ 5 163€ 5 239€ 5 270€ 5 824€ 13 588€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
23 184€ 22 568€ 22 444€ 22 444€ 22 777€ 23 146€ 23 146€ 23 146€ 46 283€ 0€ 0€ 0€ 38 264€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
441 827€ 433 868€ 417 639€ 338 471€ 310 403€ 289 701€ 267 847€ 267 849€ 286 730€ 288 435€ 267 829€ 253 092€ 239 522€ 218 401€ 223 055€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38 264€ 39 751€ 38 264€ 0€ 51 446€ 37 904€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 915€ 0€ 0€ 1 457€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
494 616€ 482 011€ 457 260€ 381 413€ 343 243€ 322 786€ 302 730€ 296 487€ 344 062€ 348 371€ 321 123€ 303 303€ 290 927€ 284 943€ 279 695€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 134€ 831€ 48€ 494€ -169€ -674€ 1 752€ 288€ 2 285€ 3 694€ 1 129€ -1 451€ -835€ -843€ -5 977€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 134€ 831€ 48€ 494€ -169€ -674€ 1 752€ 288€ 2 285€ 3 694€ 1 129€ -1 451€ -835€ -843€ -5 982€