Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nitrianska komunitná nadácia

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
16 366€ 6 235€ 542€ 7 253€ 8 604€ 5 829€ 7 072€ 12 506€ 8 215€
02
502
Spotreba energie
2 501€ 1 443€ 1 032€ 744€ 701€ 963€ 793€ 724€ 598€
04
511
Opravy a udržiavanie
0€ 61€
05
512
Cestovné
549€ 77€ 0€ 264€ 75€ 11€ 41€ 7€
06
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 104€ 725€ 472€ 1 445€ 1 689€ 76€
07
518
Ostatné služby
70 383€ 73 248€ 50 974€ 81 301€ 62 449€ 37 117€ 47 990€ 59 718€ 36 137€
08
521
Mzdové náklady
12 726€ 4 804€ 6 830€ 4 938€ 3 546€ 1 800€ 600€ 3 521€ 0€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
4 466€ 1 461€ 2 142€ 1 738€ 1 248€ 634€ 197€ 1 155€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
4€ 24€ 4€ 4€ 7€ 4€ 4€ 111€ 24€
17
542
Ostatné pokuty a penále
30€ 90€ 33€ 5€ 0€ 30€
20
545
Kurzové straty
0€ 1€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 2€ 132€
21
546
Dary
0€ 1 485€ 331€
22
547
Osobitné náklady
6 103€ 4 742€ 1 145€ 0€ 27€ 204€ 222€ 0€ 20€
24
549
Iné ostatné náklady
211€ 353€ 188€ 260€ 132€ 141€ 121€ 294€ 251€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 42€ 0€ 67€ 10 405€ 0€ 8 089€ 0€
30
556
Tvorba fondov
36 898€ 27 531€ 26 415€ 23 846€ 26 840€ 27 015€ 28 160€ 42 580€ 8 635€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ -3 760€ -3 575€ -816€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
85 229€ 30 177€ 30 637€ 21 767€ 18 461€ 26 517€ 44 293€ 21 944€ 19 440€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
23 178€ 11 453€ 10 570€ 24 497€ 40 326€ 21 529€ 10 798€ 1 176€ 8 425€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
35 285€ 51 344€ 49 813€ 21 683€ 34 636€ 40 666€ 40 688€ 53 288€ 54 444€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
7 275€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
293 378€ 220 729€ 180 445€ 188 141€ 198 096€ 173 400€ 178 634€ 204 748€ 135 920€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
5 525€ 6 684€ 6 361€ 3 250€ 5 713€ 4 270€ 6 430€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
5 576€
53
644
Úroky
0€ 0€ 21€ 478€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 1€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 1€
55
646
Prijaté dary
9 444€ 1 998€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 41€ 1€ 0€ 1 000€ 1 013€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
304€ 0€ 188€ 375€ 671€ 780€ 830€ 1 867€ 682€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 10 959€ 0€ 8 187€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
31 522€ 28 416€ 18 048€ 22 955€ 33 155€ 22 577€ 56 722€ 18 476€ 16 604€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 7 440€ 8 300€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
46 451€ 62 224€ 51 922€ 70 432€ 44 453€ 28 562€ 28 610€ 42 798€ 20 470€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
4 719€ 4 406€ 2 625€ 4 716€ 4 190€ 3 539€ 3 639€ 3 870€ 4 480€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
40 048€ 68 335€ 68 237€ 35 945€ 55 676€ 62 052€ 65 082€ 63 715€ 66 891€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
58€ 7 825€ 0€ 1 258€
73
691
Dotácie
150 201€ 40 842€ 33 134€ 50 825€ 53 782€ 40 894€ 21 477€ 56 926€ 20 034€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
293 847€ 220 729€ 180 515€ 188 498€ 197 682€ 173 633€ 182 790€ 204 299€ 140 212€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
469€ 0€ 70€ 357€ -414€ 233€ 4 156€ -449€ 4 292€
76
591
Daň z príjmov
44€ 0€ 27€ 0€ 0€ 226€ 184€ 817€ 1 122€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
425€ 0€ 43€ 357€ -414€ 7€ 3 972€ -1 265€ 3 170€