Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU OLYMP

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
38 271€ 21 132€ 24 283€ 22 765€ 20 018€ 14 612€ 12 815€ 11 915€ 14 353€ 31 932€ 25 206€ 10 648€ 7 967€
02
501
Spotreba materiálu
33 078€ 15 846€ 19 629€ 18 093€ 15 060€ 9 587€ 8 578€ 6 493€ 8 024€ 28 210€ 20 824€ 10 648€ 7 967€
03
502
Spotreba energie
5 193€ 5 286€ 4 654€ 4 672€ 4 958€ 5 025€ 4 237€ 5 423€ 6 329€ 3 722€ 4 373€ 0€ 0€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
16 754€ 25 481€ 22 358€ 18 450€ 13 866€ 10 228€ 11 400€ 13 376€ 28 766€ 31 135€ 25 689€ 13 720€ 12 548€
07
511
Opravy a udržiavanie
790€ 830€ 745€ 121€ 201€ 60€ 96€ 58€ 477€ 941€ 66€ 70€ 1 129€
08
512
Cestovné
153€ 241€ 112€ 62€ 31€ 38€ 65€ 74€ 35€ 220€ 2 178€ 114€ 0€
10
518
Ostatné služby
15 810€ 24 411€ 21 501€ 18 267€ 13 634€ 10 129€ 11 239€ 13 244€ 28 255€ 29 974€ 23 445€ 13 536€ 11 419€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
168 236€ 174 804€ 145 723€ 136 193€ 122 225€ 110 351€ 90 618€ 87 079€ 128 583€ 130 473€ 115 335€ 71 521€ 51 284€
12
521
Mzdové náklady
122 073€ 127 097€ 105 641€ 98 911€ 88 480€ 79 784€ 64 940€ 62 270€ 103 894€ 108 058€ 93 682€ 56 187€ 37 741€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
40 421€ 43 056€ 35 801€ 33 438€ 30 437€ 27 382€ 22 959€ 22 047€ 21 494€ 19 350€ 18 546€ 13 115€ 11 651€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 803€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 938€ 4 651€ 4 281€ 3 844€ 3 308€ 3 185€ 2 719€ 2 761€ 3 195€ 3 065€ 3 107€ 2 219€ 1 892€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
369€ 286€ 286€ 286€ 286€ 229€ 229€ 229€ 200€ 0€ 0€ 0€ 66€
20
538
Ostatné dane a poplatky
369€ 286€ 286€ 286€ 286€ 229€ 229€ 229€ 200€ 0€ 0€ 0€ 66€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 711€ 2 559€ 696€ 486€ 1 686€ 276€ 276€ 3 975€ 4 232€ 4 446€ 3 457€ 1 667€ 432€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 711€ 2 559€ 696€ 486€ 276€ 276€ 276€ 276€ 276€ 276€ 276€ 0€ 0€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 410€ 0€ 0€ 3 699€ 3 956€ 4 170€ 3 181€ 1 667€ 432€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 1 410€ 0€ 0€ 3 699€ 3 956€ 4 170€ 3 181€ 1 667€ 432€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
797€ 761€ 485€ 288€ 285€ 295€ 119€ 372€ 294€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
797€ 761€ 485€ 288€ 285€ 295€ 119€ 372€ 294€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 879€ 3 944€ 2 307€ 2 694€ 2 038€ 1 976€ 1 934€ 2 549€ 6 626€ 6 101€ 5 866€ 3 654€ 3 817€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 846€ 3 877€ 2 167€ 2 594€ 1 952€ 1 907€ 1 392€ 2 253€ 6 501€ 6 020€ 5 791€ 3 159€ 3 817€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
33€ 67€ 140€ 100€ 86€ 69€ 542€ 296€ 125€ 81€ 75€ 495€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
230 016€ 228 966€ 196 138€ 181 162€ 160 404€ 137 967€ 117 391€ 119 495€ 183 054€ 204 087€ 175 553€ 101 210€ 76 114€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 828€ 3 877€ 2 062€ 1 897€ 1 690€ 1 907€ 1 231€ 2 061€ 6 501€ 5 947€ 6 286€ 3 159€ 3 187€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 828€ 3 877€ 2 062€ 1 897€ 1 690€ 1 907€ 1 231€ 2 061€ 6 501€ 5 947€ 6 286€ 3 159€ 3 187€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
51€ 67€ 245€ 797€ 348€ 69€ 703€ 489€ 125€ 155€ 75€ 0€ 631€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
51€ 67€ 245€ 797€ 348€ 69€ 703€ 489€ 125€ 155€ 75€ 0€ 631€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 1 410€ 0€ 0€ 3 699€ 3 956€ 4 170€ 3 181€ 1 667€ 431€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 1 410€ 0€ 0€ 3 699€ 3 956€ 4 170€ 3 181€ 1 667€ 431€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 1 410€ 0€ 0€ 3 699€ 3 956€ 4 170€ 3 181€ 1 667€ 431€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
229 734€ 226 751€ 192 512€ 177 999€ 158 470€ 135 930€ 115 395€ 113 826€ 171 924€ 194 468€ 165 356€ 95 743€ 71 964€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
193 287€ 182 488€ 167 068€ 157 622€ 138 577€ 120 018€ 101 694€ 90 646€ 152 248€ 171 591€ 153 080€ 84 706€ 71 964€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 371€ 2 333€ 696€ 486€ 276€ 276€ 276€ 276€ 276€ 276€ 276€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
32 736€ 41 704€ 24 748€ 19 891€ 19 617€ 15 636€ 13 425€ 22 904€ 19 400€ 22 601€ 12 000€ 11 037€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 340€ 226€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
231 613€ 230 694€ 194 819€ 182 104€ 160 509€ 137 906€ 121 028€ 120 331€ 182 720€ 203 751€ 173 384€ 99 333€ 75 782€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 597€ 1 728€ -1 319€ 941€ 105€ -61€ 3 637€ 836€ -334€ -336€ -2 169€ -1 877€ -332€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 597€ 1 728€ -1 319€ 941€ 105€ -61€ 3 637€ 836€ -334€ -336€ -2 169€ -1 877€ -332€