Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Podkonice 284

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
27 914€ 28 275€ 22 303€ 24 718€ 22 716€ 29 035€ 24 799€ 17 347€ 14 645€ 12 753€ 15 627€ 16 720€ 22 513€ 19 925€ 18 574€
02
501
Spotreba materiálu
14 639€ 16 553€ 13 630€ 15 441€ 13 838€ 17 630€ 16 021€ 11 217€ 8 109€ 7 229€ 7 207€ 7 543€ 9 907€ 9 793€ 10 916€
03
502
Spotreba energie
13 275€ 11 722€ 8 673€ 9 277€ 8 878€ 11 405€ 8 778€ 6 130€ 6 536€ 5 523€ 8 420€ 9 177€ 12 606€ 10 132€ 7 658€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
8 885€ 7 094€ 7 371€ 4 955€ 6 000€ 8 493€ 5 185€ 3 449€ 3 137€ 2 375€ 2 653€ 2 897€ 3 856€ 3 060€ 3 678€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 985€ 556€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 327€ 0€
08
512
Cestovné
146€ 107€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
09
513
Náklady na reprezentáciu
28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
8 739€ 4 082€ 6 816€ 4 955€ 5 893€ 8 493€ 5 172€ 3 449€ 3 137€ 2 375€ 2 653€ 2 897€ 3 856€ 2 733€ 3 677€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
168 952€ 170 750€ 154 323€ 139 359€ 111 497€ 100 421€ 79 046€ 75 148€ 69 809€ 64 623€ 70 089€ 72 326€ 74 454€ 75 956€ 70 459€
12
521
Mzdové náklady
123 168€ 125 653€ 113 278€ 102 391€ 81 819€ 74 900€ 58 607€ 54 443€ 51 343€ 46 521€ 50 980€ 52 830€ 54 825€ 55 578€ 51 652€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
43 054€ 42 814€ 39 297€ 35 036€ 28 248€ 24 356€ 19 174€ 19 602€ 17 493€ 16 708€ 17 695€ 18 262€ 18 463€ 19 208€ 17 842€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
813€ 133€ 159€ 146€ 80€ 80€ 272€ 452€ 478€ 739€ 551€ 578€ 691€ 478€ 398€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 916€ 2 150€ 1 589€ 1 785€ 1 351€ 1 086€ 992€ 652€ 494€ 656€ 864€ 656€ 475€ 692€ 567€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€
20
538
Ostatné dane a poplatky
32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
780€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
780€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
20 051€ 18 762€ 18 632€ 17 883€ 17 811€ 17 811€ 17 811€ 17 718€ 17 255€ 20 920€ 16 989€ 15 274€ 14 986€ 14 845€ 16 282€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 051€ 18 762€ 18 632€ 17 883€ 17 811€ 17 811€ 17 811€ 17 718€ 17 255€ 17 255€ 12 671€ 12 264€ 12 262€ 12 264€ 13 084€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 3 665€ 4 318€ 3 010€ 2 724€ 2 581€ 3 198€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 3 665€ 4 318€ 3 010€ 2 724€ 2 581€ 3 198€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
324€ 289€ 261€ 296€ 254€ 160€ 182€ 241€ 179€ 188€ 194€ 280€ 291€ 280€ 241€
47
568
Ostatné finančné náklady
324€ 289€ 261€ 296€ 254€ 160€ 182€ 241€ 179€ 188€ 194€ 280€ 291€ 280€ 241€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
10 942€ 10 616€ 8 487€ 11 483€ 10 468€ 15 781€ 10 904€ 4 398€ 4 607€ 3 149€ 3 978€ 3 533€ 6 042€ 6 415€ 4 623€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
10 942€ 10 616€ 8 487€ 11 483€ 10 468€ 15 781€ 10 904€ 4 398€ 4 607€ 3 149€ 3 978€ 3 533€ 6 042€ 6 415€ 4 623€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
237 847€ 235 786€ 211 377€ 198 943€ 168 778€ 171 702€ 137 927€ 118 301€ 109 632€ 104 008€ 109 530€ 111 030€ 122 142€ 120 481€ 113 865€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
15 583€ 12 999€ 8 988€ 15 728€ 16 285€ 16 258€ 14 595€ 7 248€ 6 603€ 6 160€ 6 467€ 6 499€ 7 930€ 7 927€ 9 473€
67
602
Tržby z predaja služieb
15 583€ 12 999€ 8 988€ 15 728€ 16 285€ 16 258€ 14 595€ 7 248€ 6 603€ 6 160€ 6 467€ 6 499€ 7 930€ 7 927€ 9 473€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
5 741€ 4 877€ 5 196€ 6 215€ 5 508€ 5 661€ 5 016€ 4 398€ 4 607€ 2 969€ 4 158€ 3 533€ 6 042€ 6 415€ 4 623€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 741€ 4 877€ 5 196€ 6 215€ 5 508€ 5 661€ 5 016€ 4 398€ 4 607€ 2 969€ 4 158€ 3 533€ 6 042€ 6 415€ 4 623€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 1€ 0€ 0€ 1€ 2€ 4€ 5€ 10€
102
662
Úroky
1€ 1€ 0€ 0€ 1€ 2€ 4€ 5€ 10€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
215 175€ 217 444€ 198 816€ 179 086€ 147 739€ 149 279€ 112 968€ 107 105€ 102 518€ 97 430€ 198 082€ 102 094€ 106 181€ 106 965€ 101 786€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
131 161€ 134 108€ 96 828€ 90 084€ 63 865€ 78 924€ 63 121€ 68 198€ 72 587€ 65 299€ 64 343€ 57 497€ 49 928€ 48 945€ 44 455€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
5 282€ 4 686€ 4 627€ 3 576€ 3 460€ 3 460€ 3 460€ 3 369€ 2 915€ 2 915€ 5 544€ 5 788€ 5 788€ 5 788€ 5 783€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
63 963€ 64 574€ 83 356€ 71 119€ 66 063€ 49 539€ 32 036€ 20 461€ 12 676€ 14 876€ 21 068€ 32 333€ 43 989€ 45 756€ 44 247€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
14 769€ 14 076€ 14 005€ 14 307€ 14 351€ 14 351€ 14 351€ 14 349€ 14 340€ 14 340€ 107 127€ 6 476€ 6 476€ 6 476€ 7 301€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 005€ 0€ 728€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
236 499€ 235 320€ 213 000€ 201 029€ 169 532€ 171 197€ 132 580€ 118 751€ 113 729€ 106 559€ 208 708€ 112 128€ 120 157€ 121 312€ 115 892€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 348€ -467€ 1 623€ 2 087€ 753€ -505€ -5 347€ 450€ 4 097€ 2 551€ 99 177€ 1 098€ -1 985€ 831€ 2 027€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 348€ -467€ 1 623€ 2 087€ 753€ -505€ -5 347€ 450€ 4 097€ 2 551€ 99 177€ 1 098€ -1 985€ 831€ 2 027€