Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Spoločne pre región

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Spoločne pre región, Žilina'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 262,41 € finančný dar Baščák Nikolas
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 517,57 € finančný dar Gašková Vaneska
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 585,25 € finančný dar Targoš Denis
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 970,97 € finančný dar Urík Tomáš
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 9 357,3 € finančný dar Chovancová Barborka
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 639,9 € finančný dar Vencko Samko
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 347,23 € finančný dar Kubjatková Lýdia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 275,47 € finančný dar Gabriel Petrík
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 182,36 € finančný dar Mičech
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 138,56 € finančný dar Mrížová Janka
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 593,94 € finančný dar Vršková Anetka
b) podpora a rozvoj športu 3 919,54 € finančné dary športovým klubom
b) podpora a rozvoj športu 1 216,29 € finančný dar Ninis Jozef
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 244,46 € finančné dary zariadenia pre seniorov
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 529,65 € finančné dary folklórnym súborom
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 257,64 € finančný dar OZ Krpček
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 365,08 € finančný dar OZ Rozvoj remesiel
b) podpora a rozvoj športu 397,87 € finančný dar obec Malá Čierna
e) podpora vzdelávania 900 € finančný dar ZUŠ Polaris
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 030,96 € finančný dar OZ Zdravé novorodeniatka
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 229,29 € finančný dar FNsP Žilina - LDCH
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 380,37 € finančný dar Adam Muller
b) podpora a rozvoj športu 500 € finančný dar TOP DANCE Žilina
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 636 € vecný dar FNsP Žilina - odd. vnútorného lek.
b) podpora a rozvoj športu 650 € preprava tanečná súťaž detí
b) podpora a rozvoj športu 660 € finančný dar Vlčí parkour
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 120 € vecný dar FNsP Žilina - psychiatrické odd.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 430 € vecný dar FNsP Žilina - psychiatrické odd
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 959 € vecný dar FNsP Žilina - úrazová chirurgia
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € finančný dar JARAJA
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € finančný dar Gymnastický klub MT
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 494 € vecný dar FNsP Žilina - úrazová chirurgia
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € finančný dar OBFK Nitra
e) podpora vzdelávania 5 000 € finančný dar Katolícka cirkev Púchov
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € finančný dar Lion club Uhrovec
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € finančný dar Asociácia nepočujúcich
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 7 860 € vecný dar FNsP Žilina - pediatrické odd.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 14 400 € finančný dar ADAMED
e) podpora vzdelávania 230 148,93 € finančné dary školám a združeniam
b) podpora a rozvoj športu 1 404 € vecný dar FK Rosina - futbalové bránky
Spolu 336 604,04 €
Výrok auditora

Názor Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Nadácie Spoločne pre región (ďalej len „Nadácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Nadácie k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Dňa 14.5.2020 TATRA-AUDIT, spol. s r.o. Ing. Alena Zborovská Hroncova 2, 040 01 Košice licencia SKAU č. 414 licencia SKAU č. 60