Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Svrčinovec 856

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
193 427€ 286 477€ 301 960€ 317 221€ 289 427€ 289 532€ 296 696€ 335 100€ 335 285€ 344 162€ 363 644€ 127 912€ 79 582€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
162 771€ 187 547€ 212 323€ 237 099€ 219 808€ 239 020€ 260 703€ 282 386€ 304 069€ 325 895€ 348 061€ 56 508€ 59 016€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
162 771€ 187 547€ 212 323€ 237 099€ 219 808€ 239 020€ 260 703€ 282 386€ 304 069€ 325 895€ 348 061€ 56 508€ 59 016€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
162 369€ 185 936€ 209 503€ 233 070€ 219 808€ 239 020€ 260 703€ 282 386€ 304 069€ 325 753€ 347 435€ 55 389€ 57 032€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
402€ 1 611€ 2 820€ 4 029€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 142€ 626€ 1 119€ 1 984€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
30 656€ 98 930€ 89 637€ 80 122€ 69 619€ 50 511€ 35 993€ 52 688€ 31 215€ 18 267€ 15 583€ 71 404€ 20 566€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
592€ 1 084€ 827€ 713€ 904€ 0€ 482€ 1 063€ 609€ 661€ 585€ 694€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
592€ 1 084€ 827€ 713€ 904€ 0€ 482€ 1 063€ 609€ 661€ 585€ 694€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
90€ 0€ 79€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 052€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 052€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
90€ 0€ 79€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 576€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 576€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
74 461€ 64 363€ 50 456€ 41 103€ 28 663€ 14 738€ 28 393€ 13 449€ 846€ 0€ 51 708€ 9 852€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
65 475€ 61 590€ 46 382€ 41 103€ 28 324€ 14 738€ 28 393€ 13 449€ 846€ 0€ 20 272€ 9 852€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
7 747€ 1 534€ 3 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31 436€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 239€ 1 239€ 875€ 0€ 339€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
30 064€ 23 385€ 24 358€ 29 665€ 27 802€ 20 865€ 21 254€ 23 813€ 16 704€ 16 236€ 14 922€ 19 111€ 2 968€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
30 032€ 23 380€ 24 353€ 29 654€ 27 593€ 20 865€ 21 247€ 23 804€ 16 704€ 16 233€ 14 907€ 19 106€ 2 918€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
32€ 5€ 5€ 12€ 23€ 0€ 7€ 9€ 0€ 3€ 15€ 5€ 50€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 0€ 0€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
193 427€ 286 477€ 301 960€ 317 221€ 289 427€ 289 532€ 296 696€ 335 100€ 335 285€ 344 162€ 363 644€ 127 912€ 79 582€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-572€ -3 098€ -7 377€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -7 800€ 44 708€ 4 995€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-572€ -3 098€ -7 377€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -7 800€ 44 708€ 4 995€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-1 601€ -7 434€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 294€ 0€ -3 900€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 028€ 4 336€ -7 377€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -9 094€ 44 708€ 8 895€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
193 999€ 289 575€ 309 337€ 317 221€ 289 427€ 289 532€ 296 696€ 335 100€ 335 285€ 344 096€ 367 344€ 80 712€ 73 802€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 3 490€ 3 549€ 3 882€ 4 089€ 0€ 3 048€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 048€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 3 490€ 3 549€ 3 882€ 4 089€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
171 108€ 187 553€ 220 500€ 237 111€ 219 835€ 239 020€ 260 712€ 282 564€ 304 068€ 325 897€ 348 077€ 56 507€ 60 189€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
171 108€ 187 553€ 220 500€ 237 111€ 219 835€ 239 020€ 260 712€ 282 386€ 304 068€ 325 897€ 348 077€ 56 507€ 59 067€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 178€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 122€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
469€ 6 586€ 5 320€ 4 329€ 3 371€ 2 387€ 2 387€ 3 231€ 1 999€ 1 435€ 865€ 742€ 585€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
469€ 6 586€ 5 320€ 4 329€ 3 371€ 2 387€ 2 387€ 3 231€ 1 999€ 1 435€ 865€ 742€ 585€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
22 422€ 95 436€ 83 518€ 75 780€ 66 222€ 48 124€ 33 597€ 45 815€ 25 669€ 12 882€ 14 313€ 23 463€ 9 980€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
47€ 121€ 6€ 184€ 146€ 16€ 68€ 121€ 89€ 0€ 2 952€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
720€ 71 249€ 71 946€ 57 132€ 43 077€ 29 666€ 14 871€ 21 012€ 7 270€ 0€ 0€ 18 972€ 9 980€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
8 356€ 1 188€ 5 638€ 7 149€ 6 024€ 6 438€ 18 199€ 8 751€ 5 061€ 2 841€ 1 539€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
11 416€ 12 096€ 8 224€ 11 168€ 8 821€ 6 637€ 6 534€ 0€ 6 001€ 3 926€ 4 598€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
7 490€ 5 239€ 4 029€ 4 128€ 5 324€ 3 429€ 3 567€ 6 701€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 677€ 1 834€ 1 011€ 1 588€ 1 214€ 551€ 437€ 817€ 97€ 239€ 173€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 072€ 1 901€ 1 027€ 249€ 537€ 1 071€ 1 173€ 396€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 4 100€ 2 492€ 785€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 4 100€ 2 492€ 785€