Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
2 430 780€ 2 652 491€ 2 547 386€ 2 603 355€ 2 888 754€ 2 699 684€ 2 388 061€ 2 692 861€ 2 902 557€ 2 955 343€ 2 799 016€ 2 916 912€ 13 778 428€
02
501
Spotreba materiálu
1 046 780€ 1 049 905€ 1 037 190€ 974 029€ 1 204 264€ 1 330 463€ 788 847€ 951 765€ 918 949€ 1 119 614€ 1 142 889€ 1 066 850€ 13 084 823€
03
502
Spotreba energie
1 384 000€ 1 602 586€ 1 510 196€ 1 629 326€ 1 684 489€ 1 369 220€ 1 599 214€ 1 741 096€ 1 983 608€ 1 835 729€ 1 656 127€ 1 850 062€ 693 605€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
3 179 398€ 3 312 936€ 2 016 251€ 1 789 138€ 1 321 004€ 1 448 936€ 1 238 426€ 887 097€ 1 298 312€ 1 471 548€ 1 683 952€ 1 221 364€ 1 149 126€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 243 040€ 2 112 515€ 675 510€ 700 936€ 440 711€ 366 303€ 300 573€ 106 984€ 181 744€ 297 852€ 503 774€ 228 691€ 285 358€
08
512
Cestovné
26 985€ 68 720€ 61 718€ 82 650€ 79 853€ 63 992€ 62 526€ 59 177€ 98 243€ 93 495€ 94 004€ 79 562€ 127 619€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 338€ 19 456€ 9 156€ 7 442€ 8 752€ 10 779€ 10 718€ 14 955€ 28 311€ 16 440€ 22 507€ 23 312€ 18 821€
10
518
Ostatné služby
1 905 035€ 1 112 246€ 1 269 867€ 998 110€ 791 688€ 1 007 862€ 864 608€ 705 981€ 990 014€ 1 063 761€ 1 063 667€ 889 799€ 717 328€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
13 423 069€ 10 995 631€ 9 128 638€ 7 966 550€ 7 055 524€ 6 761 458€ 6 284 660€ 5 594 116€ 5 182 701€ 5 023 939€ 6 146 958€ 7 892 232€ 5 615 820€
12
521
Mzdové náklady
8 832 923€ 7 506 548€ 6 176 402€ 5 383 562€ 4 852 786€ 4 610 780€ 4 332 077€ 3 813 970€ 3 581 761€ 3 461 313€ 4 006 320€ 5 300 754€ 3 903 364€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
3 179 049€ 2 580 194€ 2 150 284€ 1 867 076€ 1 652 747€ 1 626 672€ 1 469 222€ 1 336 912€ 1 211 585€ 1 201 145€ 1 361 872€ 1 808 988€ 1 308 639€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
41 275€ 39 970€ 34 480€ 27 719€ 28 034€ 25 832€ 25 900€ 24 190€ 21 624€ 27 258€ 40 738€ 52 285€ 35 525€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 369 821€ 868 918€ 767 473€ 688 192€ 521 957€ 498 174€ 457 462€ 419 045€ 367 731€ 334 223€ 738 028€ 730 205€ 368 291€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
10 156€ 10 444€ 9 446€ 9 759€ 9 529€ 9 595€ 9 187€ 9 343€ 9 425€ 9 236€ 10 998€ 18 586€ 9 885€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
3 742€ 95€ 520€ 494€ 5 615€ 0€ 1 005€ 10 559€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
10 156€ 6 702€ 9 446€ 9 759€ 9 529€ 9 500€ 8 667€ 8 848€ 3 810€ 9 236€ 9 994€ 8 027€ 9 885€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
123 269€ 58 641€ 708 035€ 200 839€ 433 522€ 977€ 4 655€ 5 430€ 58 001€ 16 191€ 25 139€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 6 003€ 21 431€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 500€ 1 019€ 977€ 4 655€ 5 430€ 5 262€ 10 188€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
25 331€ 7 601€ 705 535€ 200 839€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
97 938€ 51 040€ 432 503€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 52 739€ 0€ 3 708€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 840 931€ 3 550 174€ 3 513 303€ 3 353 994€ 3 417 747€ 2 850 294€ 3 684 388€ 4 168 068€ 4 269 796€ 4 075 896€ 3 881 223€ 3 675 851€ 3 943 897€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 642 640€ 3 391 174€ 3 265 490€ 3 247 471€ 3 340 214€ 2 828 944€ 3 645 473€ 4 056 446€ 4 089 256€ 3 888 710€ 3 680 363€ 3 620 041€ 3 841 896€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
198 290€ 158 999€ 247 814€ 106 523€ 77 533€ 21 350€ 38 915€ 111 622€ 180 540€ 187 186€ 200 860€ 55 809€ 102 002€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 43 326€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
117 324€ 112 230€ 101 632€ 84 421€ 117 201€ 73 786€ 71 690€ 55 809€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
80 966€ 46 769€ 146 181€ 106 523€ 77 533€ 21 350€ 38 915€ 27 202€ 63 339€ 113 400€ 129 170€ 0€ 58 675€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
16 225€ 14 241€ 22 154€ 21 284€ 21 059€ 21 785€ 8 945€ 9 628€ 11 503€ 14 813€ 11 554€ 5 656€ 6 689€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
16 225€ 14 241€ 22 154€ 21 284€ 21 059€ 21 785€ 8 945€ 9 628€ 11 503€ 14 813€ 11 554€ 5 655€ 6 689€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
311 173€ 541 418€ 298 235€ 371 926€ 434 616€ 418 771€ 352 012€ 428 682€ 339 483€ 590 538€ 417 353€ 251 855€ 735 962€
61
587
Náklady na ostatné transfery
8 228€ 11 346€ 7 597€ 13 907€ 3 540€ 27 893€ 768€ 2 845€ 25 475€ 7 728€ 7 930€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
52 143€ 293 918€ 286 889€ 364 330€ 224 103€ 410 961€ 358 506€ 400 789€ 30 337€ 587 693€ 376 309€ 244 127€ 177 061€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
250 802€ 247 500€ 196 606€ 7 810€ -10 035€ 308 377€ 0€ 15 568€ 0€ 550 971€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
23 335 000€ 21 135 976€ 18 243 448€ 16 316 845€ 15 581 755€ 14 211 500€ 13 965 678€ 13 794 449€ 14 019 205€ 14 199 315€ 14 967 246€ 16 007 593€ 25 239 807€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
28 735€ 48 381€ 57 144€ 49 668€ 28 687€ 25 727€ 25 559€ 21 564€ 62 837€ 15 279€ 56 941€ 14 716€ 52 812€
67
602
Tržby z predaja služieb
28 735€ 48 381€ 57 144€ 49 668€ 28 687€ 25 727€ 25 559€ 21 564€ 62 837€ 15 279€ 56 941€ 14 716€ 52 812€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 17€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 17€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
348 947€ 369 267€ 531 364€ 1 065 301€ 375 462€ 419 057€ 340 039€ 418 679€ 425 346€ 650 821€ 369 410€ 231 066€ 728 016€
85
642
Tržby z predaja materiálu
170€ 232€ 477€ 6 249€ 547€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
680€ 305€ 4 210€ 45€ 40€ 101€ 295€ 20€ 5€ 195€ 610€ 66€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
348 267€ 368 962€ 526 984€ 1 065 024€ 374 945€ 412 708€ 340 039€ 418 383€ 424 779€ 650 816€ 369 215€ 230 456€ 727 949€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
160 099€ 151 581€ 150 107€ 207 424€ 23 569€ 84 421€ 117 201€ 184 322€ 71 690€ 55 809€ 102 002€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
160 099€ 151 581€ 150 107€ 207 424€ 23 569€ 84 421€ 117 201€ 184 322€ 71 690€ 55 809€ 102 002€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 58 416€ 55 809€ 43 326€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
112 230€ 84 421€ 117 201€ 73 786€ 13 274€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
47 869€ 151 581€ 150 107€ 207 424€ 23 569€ 110 536€ 0€ 0€ 58 675€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 2€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 2€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
23 103 476€ 20 449 393€ 16 941 332€ 15 908 844€ 14 730 355€ 13 839 449€ 13 599 891€ 13 043 233€ 13 454 367€ 13 307 538€ 14 380 559€ 15 159 315€ 14 502 321€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
19 460 836€ 17 056 983€ 13 569 844€ 12 625 215€ 11 379 054€ 11 138 893€ 10 000 415€ 8 958 685€ 9 345 177€ 9 303 217€ 10 480 515€ 11 535 565€ 14 400 747€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
3 642 638€ 3 392 410€ 3 362 274€ 3 263 694€ 3 141 718€ 2 613 599€ 3 588 132€ 4 083 978€ 3 443 832€ 3 496 238€ 3 686 213€ 3 623 750€ 101 575€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 92 483€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
189 335€ 66 680€ 665 329€ 508 084€ 121 348€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
210€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2€ 9 214€ 19 935€ 20 248€ 20 277€ 11 345€ 361€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
23 641 258€ 21 018 622€ 17 679 947€ 17 231 236€ 15 158 073€ 14 284 234€ 14 049 909€ 13 600 677€ 14 126 871€ 14 045 328€ 14 862 719€ 15 507 101€ 15 283 166€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
306 258€ -117 354€ -563 501€ 914 391€ -423 682€ 72 733€ 84 231€ -193 772€ 107 666€ -153 987€ -104 526€ -500 492€ -9 956 642€
136
591
Splatná daň z príjmov
2 411€ 3 513€ 5 766€ 4 791€ 2 753€ 2 365€ 3 117€ 2 384€ 4 659€ 1 319€ 3 890€ 1 413€ 4 057€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
303 847€ -120 868€ -569 267€ 909 600€ -426 435€ 70 369€ 81 114€ -196 156€ 103 006€ -155 306€ -108 416€ -501 905€ -9 960 698€