Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
2 059 567€ 2 870 844€ 2 816 892€ 2 779 088€ 2 547 264€ 2 777 954€ 2 315 873€ 4 571 683€ 3 785 013€ 2 732 639€ 3 282 350€ 3 039 022€ 2 956 068€
02
501
Spotreba materiálu
1 904 456€ 2 698 096€ 2 680 181€ 2 636 079€ 2 376 037€ 2 609 018€ 2 157 585€ 4 357 509€ 3 560 018€ 2 479 580€ 3 033 614€ 2 760 813€ 2 702 067€
03
502
Spotreba energie
155 111€ 172 749€ 136 711€ 143 010€ 171 227€ 168 935€ 158 288€ 214 174€ 224 996€ 253 059€ 248 737€ 278 210€ 254 001€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
8 101 570€ 8 119 007€ 7 269 040€ 5 396 333€ 4 703 608€ 3 252 997€ 1 757 814€ 4 462 166€ 2 939 876€ 3 290 272€ 2 043 776€ 5 202 931€ 7 761 933€
07
511
Opravy a udržiavanie
7 809 211€ 7 849 971€ 6 876 058€ 5 183 122€ 4 502 140€ 3 032 167€ 1 492 843€ 4 064 136€ 2 588 994€ 2 997 115€ 1 680 668€ 4 717 729€ 7 106 321€
08
512
Cestovné
394€ 962€ 746€ 118€ 75€ 222€ 52€ 37€ 17€ 145€ 124€ 117€ 417€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 024€ 2 064€ 1 089€ 1 286€ 908€ 844€ 1 165€ 2 149€ 2 185€ 1 899€ 2 021€ 3 146€ 3 236€
10
518
Ostatné služby
290 941€ 266 011€ 391 148€ 211 807€ 200 485€ 219 764€ 263 753€ 395 844€ 348 680€ 291 114€ 360 963€ 481 939€ 651 958€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
6 185 415€ 5 890 924€ 5 025 997€ 4 476 112€ 4 210 181€ 3 875 048€ 4 170 654€ 4 161 545€ 3 983 217€ 3 849 199€ 3 840 908€ 3 658 321€ 3 365 778€
12
521
Mzdové náklady
4 238 784€ 4 058 538€ 3 444 045€ 3 086 005€ 2 889 160€ 2 635 895€ 2 779 392€ 2 835 652€ 2 723 328€ 2 619 179€ 2 624 988€ 2 495 851€ 2 309 392€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 472 851€ 1 407 677€ 1 198 569€ 1 072 022€ 1 004 943€ 928 637€ 977 336€ 994 420€ 955 074€ 920 383€ 905 498€ 864 043€ 796 683€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
47 581€ 45 618€ 38 852€ 35 882€ 35 476€ 31 794€ 36 197€ 36 318€ 35 447€ 35 800€ 36 317€ 35 972€ 34 768€
15
527
Zákonné sociálne náklady
426 199€ 379 090€ 344 530€ 282 203€ 280 602€ 278 722€ 377 729€ 295 155€ 269 368€ 273 837€ 274 104€ 262 455€ 224 935€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
85 303€ 60 671€ 52 135€ 57 857€ 48 584€ 47 131€ 49 369€ 54 883€ 49 928€ 38 559€ 54 523€ 54 898€ 51 207€
18
531
Daň z motorových vozidiel
6 681€ 2 301€ 1 234€ 7 829€ 370€ 182€ 603€ 8 442€ 4 749€ 854€ 3 196€ 1 893€ 6 378€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
64 313€ 45 815€ 42 557€ 42 233€ 42 234€ 42 160€ 40 522€ 40 343€ 39 436€ 30 532€ 44 261€ 44 588€ 38 410€
20
538
Ostatné dane a poplatky
14 308€ 12 555€ 8 343€ 7 795€ 5 980€ 4 790€ 8 244€ 6 097€ 5 743€ 7 173€ 7 066€ 8 416€ 6 419€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
95 376€ 49 578€ 17 739€ 14 771€ 45 544€ 45 844€ 22 086€ 28 098€ 7 352€ 11 736€ 12 420€ 40 258€ 12 593€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
266€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6 523€ 7 051€ 597€ 1 809€ 8€ 447€ 3 402€ 305€ 4 351€ 1 289€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 243€ 873€ 987€ 0€ 509€ 0€ 15 408€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
31 953€ 41 731€ 16 199€ 12 262€ 45 182€ 42 807€ 18 584€ 23 710€ 6 963€ 6 766€ 11 130€ 24 850€ 12 593€
28
549
Manká a škody
55 657€ 796€ 70€ 433€ 354€ 3 037€ 3 055€ 84€ 109€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 878 157€ 3 003 924€ 2 800 063€ 3 535 386€ 3 573 972€ 3 645 495€ 3 649 728€ 3 740 200€ 3 531 882€ 2 830 984€ 1 700 067€ 1 594 495€ 3 153 233€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 524 668€ 2 692 278€ 2 683 681€ 3 448 953€ 3 573 434€ 3 549 491€ 3 649 444€ 3 371 498€ 2 716 398€ 2 036 011€ 1 540 126€ 1 290 129€ 3 075 225€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
353 489€ 311 646€ 116 382€ 86 433€ 539€ 96 005€ 284€ 368 701€ 815 483€ 794 973€ 159 941€ 304 366€ 78 008€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
348 289€ 261 382€ 108 870€ 85 697€ 107 869€ 82 395€ 85 715€ 93 440€ 90 417€ 77 904€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
191€ 736€ 539€ 337€ 284€ 304€ 2 491€ 745€ 1 162€ 655€ 42€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
5 200€ 50 264€ 7 321€ 95 668€ 260 528€ 730 597€ 708 514€ 65 339€ 213 294€ 62€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
61€ 51€ 45€ 41€ 45€ 65€ 936€ 2 163€ 1 989€ 1 152€ 539€ 386€ 399€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
6€ 72€ 62€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
61€ 51€ 45€ 41€ 45€ 65€ 936€ 2 163€ 1 983€ 1 080€ 477€ 382€ 399€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 809€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 809€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
20 405 448€ 19 995 000€ 17 981 910€ 16 259 588€ 15 129 199€ 13 644 534€ 11 966 460€ 17 020 737€ 14 299 257€ 12 754 540€ 10 935 391€ 13 590 311€ 17 301 211€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
740 419€ 1 019 704€ 1 088 816€ 1 124 453€ 996 097€ 1 211 073€ 1 324 267€ 2 119 997€ 1 823 159€ 980 850€ 1 891 937€ 1 090 742€ 979 375€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
1 393€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
740 419€ 1 019 704€ 1 088 816€ 1 124 453€ 996 097€ 1 209 680€ 1 324 267€ 2 119 997€ 1 823 159€ 980 850€ 1 891 937€ 1 090 742€ 979 375€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
2 658€ 4 769€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
2 658€ 4 769€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
156 500€ 63 863€ 77 981€ 78 245€ 22 582€ 114 642€ 36 798€ 11 526€ 20 367€ 13 373€ 50 822€ 18 824€ 7 262€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 448€ 125€ 2 993€ 909€ 8 679€ 849€ 11€ 0€ 781€
85
642
Tržby z predaja materiálu
5 472€ 5 468€ 2 363€ 6 259€ 85€ 747€ 1 083€ 2 718€ 2 034€ 3 784€ 18 951€ 2 342€ 2 345€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 159€ 107€ 13€ 266€ 1 589€ 84€ 0€ 0€ 39€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
166€ 5 793€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
15€ 495€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
149 869€ 58 124€ 75 617€ 62 731€ 22 106€ 112 305€ 32 638€ 7 900€ 9 640€ 8 244€ 31 821€ 16 483€ 4 136€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
324 747€ 118 339€ 73 724€ 6 975€ 132€ 647 723€ 81 726€ 87 717€ 123 704€ 99 375€ 92 400€ 58 748€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
324 747€ 118 339€ 73 724€ 6 975€ 132€ 647 723€ 81 726€ 87 717€ 123 704€ 99 375€ 92 400€ 58 748€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
266 495€ 118 339€ 67 071€ 109 929€ 80 784€ 85 265€ 95 308€ 90 723€ 76 449€ 58 607€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
891€ 15€ 132€ 140€ 528€ 0€ 1 155€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
57 361€ 6 653€ 6 960€ 537 654€ 414€ 2 452€ 27 241€ 8 651€ 15 951€ 141€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
28€ 97€ 108€ 856€ 1 386€ 1 864€ 2 894€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
28€ 97€ 108€ 856€ 1 386€ 1 863€ 2 894€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 2€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
20 088 812€ 18 704 953€ 16 805 303€ 14 788 410€ 13 584 913€ 12 696 698€ 11 708 696€ 13 446 659€ 12 610 357€ 11 830 337€ 9 056 989€ 12 088 767€ 15 622 250€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
16 623 174€ 16 021 230€ 14 175 429€ 11 402 133€ 10 019 993€ 9 050 738€ 8 593 913€ 8 959 336€ 9 165 033€ 9 113 605€ 7 218 127€ 10 585 790€ 12 547 025€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 456 801€ 2 674 911€ 2 621 062€ 3 377 465€ 3 556 262€ 3 639 169€ 3 107 992€ 3 518 465€ 3 271 996€ 2 571 160€ 1 596 150€ 1 491 179€ 3 048 179€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
855 296€ 0€ 0€ 241 812€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
8 654€ 8 654€ 8 654€ 8 654€ 8 500€ 6 633€ 6 633€ 6 633€ 6 633€ 6 633€ 887€ 11 798€ 27 046€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
158€ 158€ 158€ 158€ 158€ 158€ 158€ 106 929€ 166 695€ 138 939€ 13€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
21 313 136€ 19 911 628€ 18 045 824€ 15 998 082€ 14 603 591€ 14 022 545€ 13 717 512€ 15 660 005€ 14 541 708€ 12 949 120€ 11 100 509€ 13 292 597€ 16 670 529€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
907 688€ -83 372€ 63 914€ -261 505€ -525 607€ 378 010€ 1 751 052€ -1 360 732€ 242 451€ 194 580€ 165 118€ -297 714€ -630 681€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 722€ 3 677€ 4 657€ 5 712€ 6 462€ 8 346€ 6 253€ 12 703€ 22 585€ 8 889€ 8 126€ 9 800€ 5 565€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
223€ -3 037€ 1 516€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
905 744€ -84 013€ 57 742€ -267 217€ -532 069€ 369 665€ 1 744 799€ -1 373 435€ 219 866€ 185 691€ 156 992€ -307 514€ -636 246€